Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów

Ku Bogu

Zawierzyć Bogu - jak Maryja...

„Jasnogórska księga parafii”

O. Stanisław Jarosz OSPPE - Definitor Generalny Zakonu Paulinów

... jak Maryja

Polub nas na Facebooku!

Jasna Góra była i jest dla nas, Polaków, miejscem szczególnych zawierzeń Bogu przez serce Matki. Wśród wielu pięknych dzieł pragnę zwrócić uwagę na Jasnogórskie Księgi Zawierzenia Parafii.
Idea zakładania ksiąg parafialnych powstała podczas Soboru Watykańskiego II. W odpowiedzi na prośbę papieża Jana XXIII (a później Pawła VI) o modlitwę trwały czuwania z Maryją w Wieczerniku Jasnogórskim, aby Duch Święty zstąpił na obradujących na Soborze biskupów i cały Kościół. Przedstawiciele różnych parafii przyjeżdżali do Sanktuarium i składali dar całodziennej modlitwy. Następnie kontynuowali swoją modlitwę w parafiach. Poświęconą świecę i różaniec zabierali - miały być symbolem obecności Maryi pośród czuwających Apostołów.
W 1965 r. istotą czuwań było oddanie parafii Matce Bożej w intencji Soboru. Delegacje przywoziły swój dokument z listą wiernych oddanych Maryi za wolność Kościoła. Polska w ten sposób przygotowywała się do Millennium - 1000. rocznicy Chrztu.
Każda parafia wracała z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który wędrował później po rodzinach.
Owocem tego dzieła jest ponad 10 tys. ksiąg parafialnych zgromadzonych w jasnogórskim archiwum.
W 1966 r. w 1000-lecie Chrztu Polska została powierzona Maryi Jasnogórskiej za wolność Kościoła w świecie. Milenijny Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi znajduje się w każdym kościele. Biskupi wraz z prymasem Stefanem kard. Wyszyńskim, w duchu odpowiedzialności za cały Kościół Chrystusowy w świecie, pragnęli w ten sposób zabezpieczyć wiarę narodów w macierzyńskich ramionach Matki Kościoła.
Zbliża się 40. rocznica złożenia wotum oddania naszych parafii Maryi Jasnogórskiej za Kościół. Jest to czas refleksji nad wypełnieniem i codziennym życiem tym oddaniem w naszych rodzinach, parafiach i w całej Ojczyźnie. Podjęliśmy wiele zobowiązań duchowych, moralnych, których nie potrafimy wypełnić o własnych siłach. Potrzebujemy nieustannego rachunku sumienia, ale też podjętego wysiłku w obronie wartości chrześcijańskich.
Jako przedstawiciel Jasnogórskiego Sanktuarium Narodu pragnę zaprosić i zachęcić kapłanów oraz parafian do aktualizacji Ksiąg Zawierzenia w obliczu obecnych czasów tak trudnych dla Kościoła. Księga ta jest ważnym dokumentem istnienia oraz pielgrzymiej działalności parafii, dlatego warto zadbać o jej stan, wygląd i aktualizację. Jest również wyrazem oddania się Matce Najświętszej pod Jej troskliwą opiekę.
Po 1965 r. w naszym kraju powstało wiele nowych parafii, które nie mają własnej kroniki na Jasnej Górze. Zachęcam więc księży proboszczów do złożenia takiego wotum - Księgi Parafii - gdzie parafianie będą mogli ponawiać swoje akty wiary i ufności, ilekroć przyjadą na Jasną Górę. Koszt tego przedsięwzięcia jest nieduży. Należy tylko zakupić pamiątkową księgę (jeśli się uda - to oprawioną), zatytułować ją: Jasnogórska Księga Parafii... oraz dokonać pierwszego zapisu, który obejmie np. krótką charakterystykę kościoła, parafii, akt oddania wiernych Matce Bożej; można też zrobić w księdze poszczególne rozdziały, np. oddanie parafii, rodzin, oddanie indywidualne. Księgę można przywieźć osobiście lub przesłać drogą pocztową pod adresem: ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Czętochowa, z dopiskiem: „Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia”.
W obliczu trudnych wyzwań nowego tysiąclecia Jan Paweł II wielokrotnie ponawiał zawierzenie Polski i świata Matce Chrystusa. Za Ojcem Świętym pragniemy wołać: „O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu, i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły świata. Tobie, Jutrzenko Zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i Jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen”.
Z błogosławieństwem Chrystusowym od Tronu Jasnogórskiej Pani

Niedziela Ogólnopolska 32/2004

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: +48 (34) 365 19 17

Tagi
Nasze serwisy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Apelowe „głosów zbieranie” EDYTORIAL

Wychodzimy na ulice i place, by pokazać światu największy skarb Kościoła: Chrystusa, który stał się człowiekiem, aby być razem z nami; który stał się Chlebem, aby być w nas i z nas uczynić świątynię swojego Ducha.
Abp Stanisław Budzik

24 V Wtorek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.
Czytania z dnia:
1 P 1, 10-16; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2); por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31
albo czytania ze wspomnienia:
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17; ŁK 1, 28; Łk 1, 26-38

Reklama

Moje pismo Tęcza - 05-06 2016
Polecamy