Reklama

Nasze sprawy

Bezrobocie czy bezrobotni?

Łukasz Kobeszko
Niedziela Ogólnopolska 36/2004

Ukazał się 11. numer Znaków Nowych Czasów, pisma podejmującego ciągłą refleksję nad społeczno-polityczną rzeczywistością otaczającego nas świata. W numerze tym na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się problematyka związana z bezrobociem i bezrobotnymi (po wejściu do UE Polska jest krajem, w którym najwięcej mieszkańców spośród wszystkich 25 państw Wspólnoty nie może znaleźć zatrudnienia). Na pierwszy rzut oka zdziwić może dokonane tutaj rozróżnienie na „bezrobocie” i „bezrobotnych”. Grzegorz Łęcicki zauważa, że bardzo często w środkach masowego przekazu spotkać się możemy z tym pierwszym pojęciem. O bezrobociu i walce z nim mówią prawie wszyscy - dziennikarze, politycy, przedstawiciele władz i organizacji międzynarodowych, ludzie kultury i sztuki. Właśnie o bezrobociu - bezosobowym zjawisku, efekcie gorszej lub lepszej koniunktury ekonomicznej i makrogospodarczych fluktuacji. Mało natomiast słyszy się o bezrobotnych, a przecież bezrobocie dotyczy i dotyka tylko i wyłącznie człowieka. Mimo postępującej rewolucji technicznej i automatyzacji wielu zawodów człowiek zawsze pozostanie podmiotem pracy. G. Łęcicki apeluje, by w dyskusjach o bezrobociu uświadomić sobie tragedię człowieka, którego to zjawisko dotyka. Bezrobocie nie jest wirtualnym wskaźnikiem migającym na ekranie komputera, lecz w każdym przypadku poważną anomalią. Nie tylko powoduje ono istotne zaburzenia w funkcjonowaniu pojedynczego człowieka (frustracje, depresje, nerwice, brak wiary w siebie i w możliwości zmiany swego losu, staczanie się w nałogi, często nawet próby samobójcze), ale całej jego rodziny i środowiska, w którym żyje. Autor apeluje więc, by spojrzeniu na bezrobocie przywrócić ludzki, osobowy kształt.
Blok materiałów o bezrobociu uzupełniają w tym numerze pisma fragmenty książki ks. Bronisława Mierzwińskiego pt. Nauczanie Jana Pawła II o bezrobociu, a także artykuły Tomasza Mickiewicza, Ewy Leś i Józefiny Hrynkiewicz na temat różnych aspektów tego zjawiska. Ważną rolę w ukazaniu czytelnikom sposobów pomocy bezrobotnym jest publikacja materiałów z konferencji Społeczność służąca człowiekowi, która odbyła się w maju br. na terenie warszawskiej parafii św. Zygmunta. Jej uczestnicy powołali do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Praca”, którego celem będzie właśnie walka z bezrobociem i pomoc osobom niemającym zatrudnienia poprzez integrację lokalnych wspólnot parafialnych, samorządowych i osiedlowych. Prelegenci konferencji apelowali w swoich wystąpieniach o to, by parafie stały się lokalnymi centrami pomocy osobom pozbawionym pracy. Każdy bezrobotny powinien odczuć, że jego parafia nie zostawia go w tej trudnej chwili samego - tak można w skrócie podsumować główną myśl konferencji.
W dziale międzynarodowym znajdziemy ciekawą rozmowę z przedstawicielami buddyjskiej wspólnoty wietnamskiej w Europie, którzy odwiedzając niedawno Polskę, złożyli także wizytę abp. Henrykowi Muszyńskiemu. W wywiadzie opowiadają oni o represjach, jakim poddawani są w Wietnamie członkowie niezależnych od państwa wspólnot religijnych, a zwłaszcza katolicy i buddyści.
Rubryka „Wokół wartości” zwraca z kolei uwagę tekstem Tomasza Pisuły pt. Religijność Polaków w świetle najnowszych badań socjologicznych, który zauważa, że w środowisku bezrobotnych słabnie identyfikacja z religią i instytucją Kościoła. Spowodowane jest to najczęściej poczuciem beznadziei i bezsensu wśród tych ludzi, którzy często nie odczuwają zainteresowania swoimi problemami i realnej pomocy ze strony własnych wspólnot parafialnych. By ten stan zmienić, trzeba podjąć trud codziennej pracy w środowiskach lokalnych, co właśnie proponuje najnowszy numer ZNCZ.

Znaki Nowych Czasów są dostępne w salonach sieci EMPiK, RUCH i niektórych księgarniach. Można je zaprenumerować w dowolnym momencie przez redakcję, w której dostępne są też egzemplarze archiwalne. Adres: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, tel. (0-22) 622-59-74, e-mail: znaki.redakcja@wp.pl

Reklama

Watykan: program spotkania ws. ochrony małoletnich w Kościele

2019-02-18 16:53

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziennikarzom program watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich w Kościele. Potrwa on od czwartku do niedzieli. Weźmie w nim udział 190 osób, w tym m.in. 114 przewodniczących episkopatów, 14 zwierzchników katolickich Kościołów Wschodnich, 14 przedstawicieli Kurii Rzymskiej, 12 zakonników i 10 zakonnic.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Tymczasowy dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej rozpoczął konferencję prasową od specjalnego słowa do ofiar wykorzystywania seksualnego. - Jest to plaga, której powinniśmy bez lęku spojrzeć prosto w oczy, jeśli chcemy ją pokonać – stwierdził Alessandro Gisotti.

- Myślę, że przede wszystkim musimy podziękować ofiarom, które dzięki swej odwadze, wewnętrznej sile, podniosły głos i przerwały milczenie – powiedział Gisotti. - Ich cierpienia domagają się od nas, ze względu na nich, ale też ze względu na ich i nasze dzieci, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, każdy na swoim miejscu, na miarę roli, jaką odgrywa w Kościele, aby Kościół stał się miejscem coraz bardziej bezpiecznym i gościnnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i najsłabszych.

Jak już wcześniej zapowiadano, poszczególne dni spotkania będą poświęcone trzem zagadnieniom: odpowiedzialności biskupów, kolegialności i rozliczaniu oraz transparentności. Każdy dzień będzie podzielony na sesję poranną i popołudniową. Na porannej przedstawione zostaną dwa referaty, po których będzie czas na pytania, a następnie spotkanie w 11 małych grupach. W sesji popołudniowej będzie jeden referat oraz spotkanie w małych grupach i relacja z tych spotkań.

Pierwszy dzień rozpocznie się ponadto od filmu ze świadectwami ofiar oraz krótkiego wprowadzenia papieża. Każdy dzień zakończy się wspólną modlitwą, na której głos zabierze przedstawiciel ofiar. Trzeci dzień obrad zostanie zakończony liturgią pokutną, natomiast czwartego dnia, w niedzielę rano, zostanie odprawiona Eucharystia, po której Ojciec Święty wygłosi przemówienie podsumowujące.

Pierwszego dnia obrad o odpowiedzialności biskupów będą mówili kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, abp Charles Scicluna z Malty oraz kard. Salazar Gómez z Kolumbii. Drugiego dnia na temat kolegialności wypowiedzą się kard. Oswald Gracias z Indii, kard. Blase Cupich z USA oraz Linda Ghisoni, podsekretarz Dykasterii ds. Rodziny, Świeckich i Życia. Temat trzeciego dnia obrad, transparentność, zaprezentują kard. Reinhard Marx z Niemiec, s. Veronica Openibo z Nigerii, oraz meksykańska dziennikarka Valentina Alazraki. W czasie obrad przewidziano też spotkanie z przedstawicielami różnych stowarzyszeń ofiar, które zgłaszają się w tych dniach do Watykanu.

Watykański szczyt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. W związku z tym codzienne briefingi będą się odbywać nie w Biurze Prasowym, które okazało się zbyt małe, by przyjąć wszystkich zainteresowanych dziennikarzy, lecz w położonym nieopodal placu św. Piotra instytucie patrystycznym.

Dziś pytania dziennikarzy oscylowały zarówno wokół kwestii organizacyjnych, jak i kontrowersji związanych z tematem obrad. Pytano się, dlaczego temat spotkania ogranicza się wyłączenie do nieletnich, a nie obejmuje innych kategorii ofiar, takich jak seminarzyści czy zakonnice. Organizatorzy zapewnili, że nie jest to przejaw lekceważenia, a zarazem wyrazili przekonanie, że rozwiązania przyjęte w sprawie nieletnich pomogą też zastosować analogiczne środki do innych kategorii potencjalnych ofiar.

Kilka pytań dotyczyło problemu homoseksualizmu jako czynnika stanowiącego główny powód wykorzystywania seksualnego, wziąwszy pod uwagę fakt, że ponad 80 proc. ofiar to nastoletni chłopcy. Kard. Cupich zauważył, że niektórzy eksperci nie zgadzają się z taką interpretacją danych. Dodał zarazem, że w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach odnotowano radykalny spadek nowych przypadków wykorzystywania seksualnego, co może być związane nie tylko z lepszą selekcją kandydatów, ale również z nowymi standardami ochrony.

Odnosząc się do tej samej kwestii ks. Hans Zollner SJ, psycholog z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, przestrzegł przez zbytnim zaufaniem do mechanizmów selekcji opartych na badaniach psychologicznych. Podkreślił, że badania te nie dadzą nam stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. W przeszłości Kościół zawiódł się już nieraz na opinii psychologów – mówi ks. Zollner.

- Test psychologiczny czy rozmowa z psychologiem nigdy nie mogą w sposób precyzyjny wskazać, że ktoś ma orientację homoseksualną czy stanowi zagrożenie jako pedofil. Nie ma testu, który mógłby dostarczyć takich informacji. Dopiero całość obserwacji, na podstawie innych pytań i testów, pozwala dojść do pewnego stopnia pewności z punktu widzenia psychologicznego, psychodiagnostycznego, psychoterapeutycznego. Ale żaden psycholog nie może powiedzieć ze stuprocentową pewnością: ten tak, a ten nie. Psychiatrzy w latach 90., ale również i wcześniej, myśleli, że mogą rozwiązać problem pedofilii. I przyjmowali pedofilów na terapię, po czym po roku wydawali zaświadczenie, że taka osoba została wyleczona. Wielu biskupów zaufało opinii takich psychiatrów, przywróciło «wyleczonych» kapłanów do parafii, którzy potem znów dopuszczali się nadużyć. Dziś poważny psychiatra takich rzeczy już nie robi, bo nie ma pewności naukowej, z którą można by powiedzieć na 100 proc. tak lub nie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trzech księży zabitych w ciągu kilku dni na świecie

2019-02-19 15:08

pb (KAI/Il Sismografo) / Rzym

W ciągu kilku dni zamordowano na świecie trzech księży katolickich: jednego na Madagaskarze, jednego w Burkina Faso i jednego w Kolumbii.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Malgaski duchowny, ks. Nicolas Ratodisoa zmarł 14 lutego w wyniku ran zadanych mu podczas napadu rabunkowego, do którego doszło pięć dni wcześniej. Zaatakowali go uzbrojeni mężczyźni, którzy zatrzymali go na drodze, gdy jechał na motorze w miejscowości Mahitsy, 30 km od stolicy kraju Tananarywy. Sprawcy zażądali od niego pieniędzy, których jednak nie miał przy sobie, więc zaczęli do niego strzelać.

Dzień później w Burkina Faso w zamachu terrorystycznym zginął hiszpański misjonarz, o. Antonio César Fernández. 72-letni salezjanin został zabity, gdy dosięgły go co najmniej trzy strzały z pistoletu. Wraz z duchownym zginęło czterech celników z mobilnego punktu kontroli na granicy między Burkina Faso i Togo. Zbrodnia przypisywana jest miejscowym dżihadystom.

Trzeci duchowny, 65-letni ks. Carlos Ernesto Jaramillo został zamordowany ciosami noża 18 lutego w Kolumbii. Do zdarzenia doszło na przedmieściach Bogoty. Mordercą był nastolatek pochodzący z Wenezueli.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem