Reklama

Pomnik ojca i syna na Krzeptówkach

Czesław Ryszka
Niedziela Ogólnopolska 37/2004


O. Konrad Hejmo OP dokonuje poświęcenia pomnika

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach zrodziło się przed 25 laty jako miejsce wielkiej modlitwy za Jana Pawła II. Nic dziwnego, że kiedy powstała ta świątynia - wotum za ocalenie jego życia, Ojciec Święty przybył do Zakopanego, aby ją osobiście konsekrować. Powiedział przy tej okazji: „... to sanktuarium jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie...” (7 czerwca 1997).
W dziękczynnym papieskim wotum na Krzeptówkach znajduje się już wiele znaków czci dla Papieża-Polaka. Wielu jednak może zaskoczy najnowszy znak łączności Krzeptówek z Watykanem - pomnik w jednej bryle Jana Pawła II i abp. Stanisława Dziwisza, od blisko 40 lat posługującego najpierw jako kapelan biskupowi i kardynałowi Wojtyle, a potem jako sekretarz i prefekt Domu Papieskiego - Ojcu Świętemu. Jak mówi kustosz - ks. Mirosław Drozdek SAC, twórca sanktuarium na Krzeptówkach i pomysłodawca pomnika: „Nasze sanktuarium jest wotum dziękczynnym, a jego istnienie i działalność jest podziękowaniem Maryi za cud uratowania życia Papieża, dlatego nie powinno dziwić, że pragniemy także wyrazić wdzięczność innym osobom, które są z Ojcem Świętym, które są mu najbliższe. Skoro cały pontyfikat Jana Pawła II został wpisany w plany Bożej Opatrzności, to również Pan Bóg na drogach biskupa, kardynała i papieża Wojtyły postawił ks. Stanisława Dziwisza, oddanego mu do końca”.
Spiżowy monument, autorstwa znanego krakowskiego rzeźbiarza - prof. Czesława Dźwigaja, upamiętnia konsekrację kościoła na Krzeptówkach, dokonaną przez Ojca Świętego 7 czerwca 1997 r., i przedstawia Jana Pawła II oraz kroczącego za nim abp. Stanisława Dziwisza. Pomnik stanął w parku Fatimskim obok papieskiego ołtarza przeniesionego spod Wielkiej Krokwi. Poświęcenia pomnika dokonał 29 sierpnia br., o. Konrad Hejmo OP, dyrektor Ośrodka Duszpasterskiego dla Pielgrzymów Polskich w Rzymie. Prowadzący uroczystość ks. Mirosław Drozdek SAC powiedział, że teraz licznie przychodzący do sanktuarium pielgrzymi, „modląc się za Ojca Świętego, będą pamiętać także i o tym, który dzień i noc czuwa przy Ojcu Świętym, ostatni idzie spać i pierwszy wstaje, jest wzorem wierności i służby w Kościele”.

* * *

Przed uroczystością poświęcenia pomnika odprawiono uroczystą Mszę św. w kościele sanktuaryjnym, której przewodniczył generał Zakonu Paulinów - o. Izydor Matuszewski. Dokonano odnowienia Ślubów Jasnogórskich. Poprzedziła je intrada królewska, wykonana przez Kapelę Jasnogórską. Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz Chór im. Jana Pawła II z Nowego Sącza. Księdzu Kustoszowi, obchodzącemu tej niedzieli jubileusz ćwierćwiecza pracy duszpasterskiej w „polskiej Fatimie” na Krzeptówkach, Jan Paweł II przesłał specjalne błogosławieństwo, pisząc: „Drogiemu księdzu Mirosławowi Drozdkowi, kustoszowi sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, z okazji 25-lecia pracy duszpasterskiej z serca błogosławię i dziękuję za wielką modlitwę w tym sanktuarium za mnie i za moją posługę w Kościele”.
Ksiądz Kustosz powiedział, że pomnik będzie przybliżał pielgrzymom synowską posługę ks. Stanisława przy Papieżu-Polaku. Zwłaszcza pielgrzymi ze Skalnego Podhala będą mogli serdeczną modlitwą obejmować abp. Stanisława Dziwisza, urodzonego w pobliskiej Rabie Wyżnej. Na uroczystości obecna była najbliższa rodzina abp. Stanisława Dziwisza.

Z okazji poświęcenia pomnika na Krzeptówkach ukazała się książka dotycząca posługi abp. Stanisława Dziwisza, zatytułowana: Sursum corda. Zawiera teksty o. Konrada Hejmo OP, ks. Mirosława Drozdka SAC i Czesława Ryszki. Obok anonsowanej już w Niedzieli najnowszej książki ks. Mirosława Drozdka SAC i Czesława Ryszki: Z Polskiej Fatimy, można nabyć książkę Sursum corda, pisząc pod adresem: Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane, tel. (0-18) 206-64-20, 201-39-79, fax: (0-18) 201-32-65, e-mail: kustosz@smbf.pl, www.smbf.pl

Spotkanie opłatkowe w Sejmie

2018-12-14 14:40

dg / Warszawa (KAI)

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poświęcił opłatki, którymi dzielili się dziś polscy parlamentarzyści. W przemowie zaznaczył, że jako chrześcijanie pragniemy, by wszyscy potrafili uszanować to, że Polska i Europa wyrasta z kultury chrześcijańskiej. Życzenia wygłosili również marszałkowie Sejmu i Senatu.

Twitter.com

Zebranych parlamentarzystów oraz gości przywitał marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz jako pierwszy złożył życzenia: „Chciałbym życzyć przede wszystkim, żeby ta wyjątkowa atmosfera świąt Bożego Narodzenia trwała każdego dnia. Niech inspiruje i zachęca do wspólnego budowania dobrej przyszłości Polski. Pragnę życzyć Państwu, byśmy wypełniali na co dzień przesłanie płynące ze świąt Bożego Narodzenia, aby nasze prace i nasze wspólne starania pomagały zawsze przywracać nadzieję i radość w każdym polskim domu”. Życzył również sukcesów w działalności poselskiej i senatorskiej oraz w życiu rodzinnym. „Niech Gwiazda Betlejemska zawsze wskazuje nam drogę, tę największą i najważniejszą” – zakończył.

Głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– „Bóg się rodzi, moc truchleje” to słowa pięknej polskiej kolędy, które pokazują nam moc, pokazują również jak wiele spraw, którymi zajmujemy się, które są dla nas ważne, wydaje się że fundamentalne – karleją, stają się nieważne. W ten ważny dzień przyjścia Pana Jezusa na świat spotykamy się w gronie rodzinnym, przy stole wigilijnym, dzielimy się opłatkiem spożywamy wieczerzę wigilijną , kontynuujemy tradycję polską i chrześcijańską, w której zostaliśmy wychowani i którą przekazujemy naszym dzieciom, naszym wnukom. Rodzina rodzin to nasz naród, to cała Polska. Cała Polska celebruje i raduje się z przyjścia Pana Jezusa na świat – mówił marszałek Senatu.

Zauważając, że znane są podziały w sporach politycznych, zwrócił uwagę na to, że w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości towarzyszyła świadomość, iż biało-czerwona łączy. „Życzę, abyście Państwo przy stołach wigilijnych, świątecznych, rozmawiali o wszystkich problemach, ale w spokoju, i mieli czas dla rodziny, bo tak bardzo nam, parlamentarzystom, brakuje rodziny”.

Duszpasterz parlamentarzystów, ks. Piotr Burgoński, odczytał następnie fragment ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa.

Opłatki i zebranych pobłogosławił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

– Gromadzimy się przy stołach na wzór stołu w domu rodzinnym, z różnych motywów. Chcemy być na wzór wspólnoty rodzinnej, w której ten stół wigilijny ma największe uzasadnienie, dlatego że chcemy być blisko siebie w tym dniu. Gromadzimy się z motywów głębokiej wiary, ale czasem przychodzimy ze zwyczaju, tradycji. I chcę zaznaczyć, że mamy prawo. Mówi się dziś o tzw. chrześcijaństwie kulturowym. Ale przyjmujemy przy tym stole także wszystkich, którzy przychodzą z jeszcze innych motywów i szanujemy te postawy – mówił kardynał.

Zaznaczył, że jako chrześcijanie pragniemy, by wszyscy potrafili uszanować to, że Polska i Europa wyrasta z kultury chrześcijańskiej. „Nawet jeżeli ta ewangelia, którą przeczytaliśmy przed chwilą, nie jest przez nas przyjmowana do końca z motywów wiary. Ona mówi o wydarzeniu, które miało miejsce w Betlejem, które nazywamy narodzeniem się Syna Bożego i wcieleniem, wejściem Boga w ludzką historię. Bóg stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia. Człowiek i jego zbawienie, jego dobro, są celem podstawowym tajemnicy wcielenia” – mówił.

Wskazał, że to również cel podstawowy dla parlamentarzystów. „Służycie człowiekowi i dobru wspólnemu, poczynając od rodziny, poprzez wspólnotę miasta, wioski, aż po wspólnotę naszej ojczyzny. To dwa podstawowe słowa: człowiek i dobro wspólne, dla których wasza praca jest piękna.

Kardynał zauważył, że w przyszłym roku minie 20 lat od wizyty Jana Pawła II w polskim parlamencie i wyraził przekonanie o aktualności ówczesnego przesłania papieża: „To ukierunkowanie na człowieka, na dobro wspólne, sprawia, że polityka może być – jak mówił papież – piękną, roztropną troską o dobro wspólne. Jeżeli te dwa słowa i rzeczywistości, które za nimi stoją, przyświecają pracy polityków, to nawet spory, jeśli się zdarzają, są o coś i mogą być bardzo konstruktywne, przynosząc pozytywne owoce. Kiedy tych rzeczywistości w perspektywie wzroku człowieka nie ma, wtedy spór może stać się niebezpieczny dla wspólnoty ludzkiej”.

– Życzę wam, państwo, aby wasza praca, piękna służba człowiekowi, dobru wspólnemu, Polsce, była zawsze piękną i roztropną troską o człowieka i dobro wspólne – zakończył metropolita warszawski.

Spotkaniu opłatkowemu towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu zespołu Mazowsze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski przełamał się opłatkiem z osobami konsekrowanymi

2018-12-15 13:14

bgk / Gniezno (KAI)

„Miejcie korzenie w ziemi i serca w niebie” - życzył słowami papieża Franciszka Prymas Polski abp Wojciech Polak osobom konsekrowanym, z którymi 15 grudnia przełamał się opłatkiem.

Agnieszka Marek

„Korzenie w ziemi i serce w niebie, tak o życiu konsekrowanym mówi ten, który ma duszę zakonnika. Pokazuje, że życie konsekrowane wyraża i służy jednej fundamentalnej idei – przeżywać do samej głębi wezwanie zakochanego Jezusa. Tego wszystkim Braciom i Siostrom życzę. I bardzo dziękuję za waszą pamięć, obecność, świadectwo wiary i za waszą modlitwę” – mówił abp Polak, składając wszystkim życzenia pełnego nadziei oczekiwania, a później radosnego przeżywania świąt narodzenia Pańskiego.

Na doroczne spotkanie opłatkowe do Gniezna przyjechali przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich zgromadzeń zakonnych obecnych w archidiecezji gnieźnieńskiej. W przedświątecznym spotkaniu w gnieźnieńskiej Kurii uczestniczyli także: abp senior Henryk Muszyński, abp senior Józef Kowalczyk oraz ks. Paweł Kiejkowski z referatu ds. zakonnych.

Obecne były siostry pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą, wśród osób starszych i ubogich, posługujące w parafiach, ośrodkach i domach pomocy społecznej. Przyjechali również ojcowe i bracia – m.in. kapucyni, michalici, paulini i franciszkanie wraz z postulantami. Wszyscy – jak mówił abp Wojciech Polak – stanowią żywą i cenną cząstkę Kościoła i to nie tylko przez to, co robią, ale przez samą swoją obecność, modlitwę i świadectwo.

W czasie spotkania był czas na osobiste rozmowy, dobre życzenia, wspólne kolędowanie i poznanie się, dla niektórych bowiem było to pierwsze wspólnotowe spotkanie po rozpoczęciu posługi w archidiecezji gnieźnieńskiej. Była także okazja wspomóc dzieła podejmowane przez organizację „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem