Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 44/2004


Chór Armii Rosyjskiej śpiewa dla Ojca Świętego Jana Pawła II, 15 października 2004 r.

„Anioł Pański” z papieżem

17 października w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II mówił o zakończeniu w Guadalajarze Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i o rozpoczęciu w całym Kościele Roku Eucharystii. Następnie z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Watykanie odmówił modlitwę maryjną, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, po czym pozdrowił obecnych po włosku i po polsku.
Oto słowa Ojca Świętego:
„W meksykańskim mieście Guadalajara kończy się dziś Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przez osiem dni Eucharystia była sprawowana i wielbiona jako «światło i życie nowego tysiąclecia». «Światło», ponieważ w tajemnicy eucharystycznej jaśnieje obecność Chrystusa - Światła świata; «życie», gdyż w Eucharystii Jezus dał nam samego siebie jako Chleb życia.
Dziś po południu w Bazylice św. Piotra będę przewodniczył celebrze eucharystycznej w duchowej łączności z wielkim zgromadzeniem w Guadalajarze. W ten sposób rozpocznę uroczyście Rok Eucharystii, który potrwa aż do października 2005 r.
W nurcie Soboru Watykańskiego II i Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Rok Eucharystii chce być czasem spotkania z Chrystusem, obecnym w sakramencie Jego Ciała i Jego Krwi. W tajemnicy tej uaktualnia On w sposób sakramentalny swą Ofiarę paschalną, która odkupiła ludzkość z niewoli grzechu i ustanowiła Boże Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Z Paschy Chrystusa rodzi się Kościół, który z tego właśnie powodu «żyje z Eucharystii» - jak o tym przypominam w encyklice Ecclesia in Eucharistia (nr 1).
Błagajmy wspólnie Maryję Pannę, aby pomagała ludowi chrześcijańskiemu przeżyć ten Rok Eucharystii jako czas głębokiego nawrócenia do Chrystusa i intensywnego zaangażowania na rzecz szerzenia Jego orędzia zbawienia”.

Jan Paweł II do Polaków

„Pozdrawiam moich rodaków z Polski i ze świata! Szczególnie witam pielgrzymów nowej diecezji świdnickiej z ich pasterzem - bp. Ignacym Decem. Życzę całej wspólnocie diecezjalnej pomyślnego rozwoju dla dobra Ludu Bożego na Dolnym Śląsku. Witam również pielgrzymów diecezji pelplińskiej z bp. Janem Szlagą. Pozdrawiam pielgrzymkę rodzin związanych z Przedszkolem nr 5 z Krakowa. Niech pobyt w Rzymie duchowo umocni Was i Wasze dzieci.
Wszystkim bardzo dziękuję za modlitwy, za wyrazy jedności i życzliwe wspieranie mnie w ciągu tych 26 lat pontyfikatu. Niech Bóg Wam hojnie wynagrodzi i błogosławi wszystkim. Pochwalony Jezus Chrystus!”.

Audiencja generalna, 20 października 2004 r.

Rok Eucharystii

Do rozważania tajemnicy Eucharystii w powiązaniu z bolesnymi problemami naszych czasów zachęcił Jan Paweł II w swym kazaniu podczas Mszy św. odprawionej 17 października w Bazylice św. Piotra. W trakcie Liturgii Papież oficjalnie ogłosił otwarcie w całym Kościele Roku Eucharystii. Zaapelował do wiernych o solidarność i wrażliwość „na potrzeby tak wielu naszych braci” wezwał, „aby nie zamykać serc na ich wołanie o pomoc”.
Liturgię pod przewodnictwem sekretarza stanu - kard. Angelo Sodano koncelebrowali m.in. kardynałowie: Roger Etchegaray, Achille Silvestrini i Eduardo Martínez Somalo. Kard. Sodano przewodniczył następnie adoracji eucharystycznej.
W wygłoszonym w całości po hiszpańsku przemówieniu (którego większą część odczytał substytut Sekretariatu Stanu - abp Leonardo Sandri) Papież pozdrowił uczestników kończącego się w meksykańskiej Guadalajarze 48. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Podkreślił, że most telewizyjny łączący wtedy Bazylikę św. Piotra, „serce chrześcijaństwa”, z Guadalajarą jest jakby pomostem między kontynentami. Dzięki temu Liturgia sprawowana w bazylice stworzyła symboliczną statio orbis Kongresu Eucharystycznego, który gromadził wiernych z całego świata.

Reklama

W rocznicę wyboru Jana Pawła II

„26. rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową Jan Paweł II rozpoczął Mszą św. w swojej prywatnej kaplicy” - poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, Joaquín Navarro-Valls. Ok. godz. 18, czyli o tej samej porze, gdy 16 października 1978 r. nastąpił wybór, Papież odprawił drugą Mszę św., prosząc Boga o błogosławieństwo „dla pracy, która mu jeszcze pozostała” - dodał rzecznik.
Navarro-Valls ujawnił, że z okazji jubileuszu do Watykanu napłynęły tysiące życzeń. Ich nadawcami są szefowie państw i rządów, organizacje międzynarodowe oraz prywatne osoby, katolicy, ale także wyznawcy innych religii, w tym i muzułmanie.
Obok życzeń wiele jest wyrazów wdzięczności, przede wszystkim za wypowiedzi na rzecz pokoju oraz przeciwko tzw. wojnie prewencyjnej. „Inne sprawy, poruszane w tych przesłaniach, to rodzina i Europa” - poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej. Ujawnił, że gośćmi Papieża na jubileuszowym obiedzie byli kardynałowie: sekretarz stanu Angelo Sodano, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch Camillo Ruini i gubernator Państwa Watykańskiego Edmund Szoka, obok, oczywiście, obu papieskich sekretarzy: abp. Stanisława Dziwisza i ks. prał. Mieczysława Mokrzyckiego. Rzecznik zapewnił, że Jan Paweł II był bardzo zadowolony z koncertu Chóru Armii Rosyjskiej w Auli Pawła VI. „Był zadowolony także z symboliki tego wydarzenia: przez lata mówiono o kozakach pojących swe konie w fontannach na Placu św. Piotra; było to proroctwo wojny, które przekształciło się w obietnicę pokoju” - Joaquín Navarro-Valls.

Koncert Chóru Armii Rosyjskiej dla Jana Pawła II

Trwający 26 lat pontyfikat Jana Pawła II jest niezwykłym wydarzeniem w historii Kościoła i świata. Dostrzegają jego wielkość politycy, ludzie nauki, kultury, artyści. W obchody rocznicy pontyfikatu wpisał się koncert, który miał miejsce wieczorem 15 października br. w Auli Pawła VI w Watykanie. Dla Ojca Świętego wystąpił Chór Armii Rosyjskiej, założony w 1928 r. przez słynnego kompozytora Alexandra Aleksandrowa, wraz z orkiestrą i baletem. Oprócz Jana Pawła II w auli zebrali się kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, amabasadorzy akredytowani przy Stolicy Apostolskiej. Obecny był także ambasador Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Koncert transmitowano przez telewizję RAI i telewizję rosyjską, co było ważnym wydarzeniem. Na początek tego niezwykłego wieczoru życzenia Ojcu Świętemu, z okazji 26. rocznicy pontyfikatu, artyści wyrazili trzykrotnym gromkim: „Hurra! Hurra! Hurra!”. Koncert, jako wydarzenie kulturalne, stał się pomostem między Wschodem a Zachodem. Złożyły się na niego: muzyka, piękny śpiew, ale także tańce folkloru rosyjskiego. Zgromadzeni mogli zobaczyć taniec kozacki, wysłuchać m.in. słynnej Kalinki. Chórzyści sprawili Papieżowi i obecnym w Auli Pawła VI Polakom niespodziankę: w języku polskim zaśpiewali Szumi dokoła las. Na zakończenie przemówił Ojciec Święty. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego wieczoru. Rosję i artystów z Federacji Rosyjskiej oddał opiece Matki Bożej z Kazania. Podziękował również amabasadorowi Federacji Rosyjskiej, a zwracając się do artystów, wyraził ogromną wdzięczność za tak wspaniały koncert. Przedstawiciele chóru wręczyli Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wielki bukiet kwiatów i złożyli mu hołd.

Ks. Mariusz Frukacz

Katoliccy nauczyciele za postulatami, ale przeciwko formie protestu

2019-03-18 10:43

eb / Tarnów (KAI)

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli, Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców solidaryzuje się z postulatami płacowymi nauczycieli, ale wyraża sprzeciw wobec planowej formy protestu. Takie stanowisko przyjęto podczas posiedzenia w Tarnowie.

Bożena Sztajner/Niedziela

"Odziedziczony po poprzednim systemie, wówczas uzasadniony ideologicznie, jednak potwierdzony przez wieloletnie zaniedbania kolejnych rządów niski status materialny nauczycieli doprowadził do stanu, w którym doświadczeni nauczyciele utwierdzani są w przekonaniu o niedocenianiu ich roli społecznej, a kandydaci do podjęcia zawodu nauczyciela nie mają ku temu motywacji finansowej" - podkreśla Antoni Buchała, wiceprezes zarządu głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Równocześnie Zarząd Główny KSW wyraża sprzeciw wobec planowanych form protestu.

"Porzucenie obowiązków edukacyjnych i wychowawczych z powodu niskiego uposażenia materialnego i narażanie uczniów na niezawiniony przez nich dyskomfort w okresie zdawania egzaminów, a nawet zagrożenie brakiem przeprowadzenia egzaminów, nie licuje z rangą zawodu nauczycielskiego. Taka forma protestu powinna być traktowana jako ostateczność w sytuacji zagrożenia fundamentalnych warunków realizacji misji społecznej pedagogów np. dyktat ideologiczny, cenzura, utrata suwerenności zawodowej lub politycznej, zagrożenie wolności sumienia" - dodaje.

Zdaniem Zarządu KSW, termin „strajk szkolny” ma w polskiej tradycji historycznej jednoznaczną konotację. "Odnosi się do protestu uczniów przeciwko systemowi szkolnemu w obliczu zagrożenia fundamentalnych wartości, jak wolność religijna, a co za tym idzie, wolność sumienia i wyznania. Używanie go na określenie demonstracji mającej na celu podwyżkę wynagrodzenia nie może być traktowane inaczej, jak tylko terminologiczne nadużycie mające cechy manipulacji" - czytamy w stanowisku KSW w związku z planowany strajkiem przez organizacje związkowe. Ma on się rozpocząć 8 kwietnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: wręczenie Medali św. Brata Alberta

2019-03-18 17:24

md / Kraków (KAI)

Jan Kanty Pawluśkiewicz, Krystyna Mrugalska, ks. Stanisław Łada oraz Diana i Wojciech Bonowiczowie odebrali 18 marca w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie Medale św. Brata Alberta. Wyróżnienie przyznawane jest od 1997 r. za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się podczas XIX Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”.

YouTube.com
Jan Kanty Pawluśkiewicz

Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor i malarz, od lat wspiera Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Artysta od samego początku zasiada w jury Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, wspiera także osoby z niepełnosprawnościami, które marzą o karierze artystycznej.

Odbierając wyróżnienie, kompozytor podkreślał, że od osób z niepełnosprawnościami więcej otrzymuje niż sam daje. „Jeśli dają mi medal, to kocham ich i deklaruję, że do końca moich dni będę ich wspominał” – dodał.

„Życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest wielkim przywilejem i zaszczytem” - mówił na scenie teatru Wojciech Bonowicz. On i jego żona Diana zaangażowali się w pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną już jako studenci. W latach 80., w ramach Ruchu Wiara i Światło prowadzili wspólnotę dla małych dzieci, zwaną „małymi Muminkami” i choć potem założyli rodzinę, wciąż prowadzą tę wspólnotę.

„Mówi się o mowie nienawiści, o mowie, która dzieli. Moi przyjaciele nigdy tak nie mówią” – podkreślał Bonowicz. Jego zdaniem, osoby z niepełnosprawnością intelektualną są "wielkimi akumulatorami wybaczania". „Jeśli nasze społeczeństwo w ogóle się jeszcze trzyma, to tylko dzięki nim” - zaznaczył.

Krystyna Mrugalska została wyróżniona za działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. „To legenda w tym środowisku. Jej syn, nieżyjący już Grzegorz, był osobą niepełnosprawną. Gdy się narodził, całkowicie poświęciła się wspieraniu innych rodzin” – podkreślał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Laureatka działała w trudnych czasach komunizmu, kiedy to istnienie osób z niepełnosprawnościami było tematem tabu, a jednak udało się jej stworzyć specjalny dział w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podobne koła powstały w całej Polsce.

Ks. prałat Stanisław Łada jest kapłanem archidiecezji gdańskiej, pracuje w Pruszczu Gdańskim. Został doceniony za to, że od lat 80. otacza opieką duszpasterską i pomocą charytatywną osoby niepełnosprawne i potrzebujące. „Początkowo wspierał swoich parafian, dziś jego działalność obejmuje już całą archidiecezję” – mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany jest za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Jego pierwszym laureatem był kard. Franciszek Macharski. Wśród laureatów są również m.in. premier Jerzy Buzek, prof. Zbigniew Brzeziński, bp Jan Chrapek, Anna Dymna, kard. Stanisław Dziwisz, prof. Andrzej Zoll, Agata Kornhauser-Duda czy Jakub Błaszczykowski.

Medal przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci zaprojektował Krzysztof Sieprawski, podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Wyróżnienie tradycyjnie wręczane jest podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. W tym roku odbył się on po raz 19.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem