kolorowy temat

Gdzie ten skarb

Przeczytaj, jak pewien pan szukał skarbu

Zobacz

po tęczy do Boga

Wyśniony Skarb

Posłuchaj, co przyśniło się Anielce

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Porady prawnika

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne

(E)

Polub nas na Facebooku!

Przede wszystkim, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, musimy osiągnąć odpowiedni wiek i posiadać staż emerytalny (przepracować odpowiednią ilość lat; do stażu emerytalnego zalicza się lata składkowe i nieskładkowe). Istotny jest również sposób, w jaki rozwiązano z nami stosunek pracy lub stosunek służbowy albo zakończenie działalności gospodarczej.
O świadczenie przedemerytalne może ubiegać się:
I - kobieta, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy skończyła 56 lat (mężczyzna - 61 lat) i ma co najmniej 20-letni (mężczyzna - 25-letni) okres uprawniający do emerytury, a u ostatniego pracodawcy pracowała co najmniej 6 miesięcy;
II - kobieta, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy skończyła 55 lat (mężczyzna - 60 lat) i posiada 30-letni okres uprawniający do emerytury (mężczyzna - 35-letni) i u ostatniego pracodawcy przepracowała co najmniej 6 miesięcy;
III - kobieta, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata pozarolniczą działalność gospodarczą, skończyła 56 lat (mężczyzna - 61 lat) i posiada 20-letni okres do emerytury (mężczyzna - 25-letni);
IV - kobieta, która nie posiada już prawa do renty, ale pobierała ją nieprzerwanie przez 5 lat i do dnia ustania prawa do renty skończyła 55 lat (mężczyzna - 60 lat) i posiada 20-letni okres uprawniający do emerytury (mężczyzna - 25-letni);
V - kobiety i mężczyźni bez względu na wiek, ale z odpowiednim okresem uprawniającym do emerytury: kobiety - 35 lat, mężczyźni - 40 lat, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pod warunkiem, że u ostatniego pracodawcy przepracowali co najmniej 6 miesięcy;
VI - kobiety i mężczyźni bez względu na wiek, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, ale którzy posiadają do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy odpowiedni staż emerytalny: kobiety - 34 lata, mężczyźni - 39 lat i u ostatniego pracodawcy przepracowali co najmniej 6 miesięcy.
Poza tym warunkiem uzyskania świadczenia jest również status osoby bezrobotnej - trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy i przez co najmniej 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Pamiętajmy jednak, jeśli w okresie pobierania tego zasiłku bez uzasadnionej przyczyny odmówimy podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej czy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, musimy się liczyć z utratą prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Jeśli spełniamy odpowiednie warunki, możemy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie emerytalne i załączyć odpowiednie dokumenty. Konieczne będzie:

potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych (dane te znajdują się w świadectwach pracy, legitymacji ubezpieczeniowej i innych zaświadczeniach) oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym; potwierdzenie rozwiązania stosunku pracy, ustania prawa do renty lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości; potwierdzenie, że dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna i że w czasie pobierania zasiłku nie odmówiła pracy.

Ponieważ nowe świadczenie przedemerytalne nie jest uzależnione od wysokości przyszłej emerytury - wynosi ono dla wszystkich uprawnionych 670 zł - nie musimy jednocześnie załączyć dokumentów poświadczających nasze dotychczasowe roczne zarobki. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składamy w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego półroczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli przekroczymy ten termin, otrzymamy odmowę przyznania nam świadczenia przedemerytalnego. ZUS wyda decyzję również w terminie 30 dni, ale od dnia złożenia wniosku. Od tej decyzji, jeśli jest dla nas niepomyślna, możemy się odwołać do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale za pośrednictwem organu rentowego, który może jeszcze swoją decyzję zmienić lub uchylić w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie uczyni, musi sprawę przekazać do sądu.
Pobierając świadczenie przedemerytalne, mamy prawo podjąć pracę zarobkową, ale pamiętajmy, że po przekroczeniu dopuszczalnych kwot przychodu świadczenie to ulega zmniejszeniu właśnie o kwotę przekroczenia dopuszczalnego przychodu, ale pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Po zmniejszeniu świadczenie emerytalne nie może być niższe niż 335 zł. Po przekroczeniu kwoty granicznej, która w tym roku wynosi 1541,10 zł, świadczenie ulega zawieszeniu.
(Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2004 r. - DzU 120/2004).

Niedziela Ogólnopolska 9/2005

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: +48 (34) 365 19 17

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Wszystko, co ludzi integruje w dobrym doświadczeniu miłości jest istotne. Panu Bogu zależy, byśmy byli jedno i ciągle nam daje szanse zebrania się do wspólnoty – wokół... »
Abp Grzegorz Ryś

Reklama

Kalendarze 2018


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas