Reklama

Ingres biskupa legnickiego Stefana Cichego

Ks. Piotr Nowosielski
Niedziela Ogólnopolska 20/2005


Przekazanie pastorału Biskupowi Legnickiemu
Fot: Ks. Piotr Nowosielski

W sobotę 30 kwietnia br., w gronie prawie 30 biskupów, ponad 300 kapłanów i prawie tysiąca wiernych modlących się w intencji nowego biskupa, uroczyście rozpoczął swoje pasterzowanie w diecezji drugi biskup legnicki Stefan Cichy. Zastąpił on pełniącego tę funkcję przez 13 lat, od czasu ustanowienia diecezji w 1992 r., bp. Tadeusza Rybaka.

Ingres do katedry poprzedziła procesja z kościoła Ojców Franciszkanów pw. św. Jana Chrzciciela przez Rynek na starym mieście. W progu katedry nowego biskupa powitali biskup senior Tadeusz Rybak, proboszcz katedry oraz członkowie Kapituły Katedralnej.
Wśród przybyłych księży biskupów znaleźli się m.in.: nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk, metropolita wrocławski - abp Marian Gołębiewski, metropolita górnośląski - abp Damian Zimoń, księża biskupi sąsiednich diecezji, a także biskupi i delegacje z niemieckich diecezji Görlitz i Dresden-Maissen. Wśród delegacji duchowieństwa obecni byli m.in.: ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny tygodnika Niedziela, reprezentanci Kapituł archidiecezji wrocławskiej i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, delegacje uczelni katolickich w Polsce i inni. Nie zabrakło także delegacji władz wojewódzkich, samorządowych, parlamentarzystów, a także przedstawicieli różnych uczelni, instytucji i organizacji. We Mszy św. wzięła też udział rodzina nowego Księdza Biskupa, koledzy z jego rocznika święceń, kapłani z archidiecezji katowickiej, mieszkańcy miejscowości, z której pochodzi, oraz goście z Niemiec i Austrii.
Na początku Liturgii został odczytany dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający bp. Stefana Cichego - dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej - biskupem legnickim i złożone zostały podpisy nowego Księdza Biskupa oraz Kolegium Konsultorów. Szczególnym momentem było uroczyste przekazanie nowemu Biskupowi pastorału - symbolu władzy pasterskiej w diecezji.
Bp Tadeusz Rybak wyraził przy tym życzenie, aby pastorał, który otrzymał w dniu swoich święceń biskupich, służył obecnemu i kolejnym biskupom legnickim w przyszłości. Ostatnim z elementów związanych z objęciem władzy w diecezji przez nowego rządcę było homagium - hołd i uszanowanie oddane nowemu biskupowi. Złożyli je w imieniu diecezjan: biskup pomocniczy Stefan Regmunt, kanclerz Kurii, prepozyt Kapituły Katedralnej, rektor Seminarium, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii, przedstawiciel zakonów męskich, siostra zakonna oraz kilkupokoleniowa rodzina.
W pierwszym wygłoszonym słowie bp Stefan Cichy podziękował za dotychczasową pracę swego poprzednika. Z zadań, jakie stawia przed sobą i o pomoc w realizowaniu których prosi, zwrócił uwagę na potrzebę dalszego pogłębiania wiary oraz pogłębiania i rozwijania kultu Eucharystii, aby jak największa rzesza wiernych korzystała szczególnie z niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. i kult Najświętszego Sakramentu przenosiła poza Mszę św. Bp Cichy mówił m.in.: „Rozpoczynam pracę w Kościele legnickim w Roku Eucharystii. Niech Eucharystia naprawdę stanowi źródło i szczyt naszego życia. Pogłębiając wiarę, mamy starać się o to, aby coraz lepiej uczestniczyć w jej wielkiej tajemnicy. Nie wystarczy sam udział w Eucharystii. Ten udział ma znaleźć kontynuację w życiu codziennym”.
Złożenie darów ofiarnych było okazją do zaprezentowania się i wyrażenia uczuć przez różne stany diecezji. Szczególnie ciepło Biskup Legnicki powitał delegację z Katowic.
W wygłoszonych słowach życzeń, kierowanych pod adresem nowego Biskupa ze strony Nuncjusza Apostolskiego, Metropolity Wrocławskiego i Katowickiego, jak również przedstawiciela mieszkańców diecezji - bp. Stefana Regmunta oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przewijało się życzenie, aby wspierały go pomoc i błogosławieństwo Boże w nowej, odpowiedzialnej pracy, a także by nieustannie towarzyszyła mu myśl zawarta w jego zawołaniu biskupim: Per Crucem ad Lucem - Przez Krzyż do Światła. Biskup Görlitz Rudolf Müller, nawiązując do podjętej już wraz z bp. Tadeuszem Rybakiem współpracy między diecezjami, zaprosił nowego Księdza Biskupa do odwiedzenia diecezji Görlitz.
Dziękując Dostojnym Gościom i wszystkim uczestnikom Liturgii, bp Stefan Cichy powiedział, że podczas tej Mszy św. w sposób szczególny modlił się za Ojca Świętego Jana Pawła II, jest bowiem ostatnim z ustanowionych przez zmarłego Papieża biskupów diecezjalnych. Raz jeszcze podziękował bp. Tadeuszowi Rybakowi, wspominając, że krzyż biskupi, który od niego otrzymał, swego czasu był własnością śp. bp. Pawła Latuska, który pochodził z Tychów. „Raz jeszcze proszę o modlitwę i pomoc, byśmy razem mogli budować Kościół tu, w Legnicy na Dolnym Śląsku” - zaapelował do wiernych bp Stefan Cichy.

Wyszyński był proliferem

2019-03-20 09:26

Artur Stelmasiak
Edycja warszawska 12/2019, str. V

Z okazji Narodowego Dnia Życia warto przypomnieć trochę zapomniany wymiar nauczania Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego nt. ochrony życia ludzkiego

Papieski Instytut Studiów Kościelnych
Kard. Stefan Wyszyński sprzeciwiał się ustawie aborcyjnej z 1956 r., która doprowadziła do zabicia ok. 20 mln Polaków

Szybkimi krokami zbliża się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym kontekście bardzo często przypominane są historyczne zasługi Prymasa Polski. W Narodowy Dzień Życia szczególnie ważne są jego słowa nt. aborcji. Dziś powiedzielibyśmy, że kard. Wyszyński był proliferem. – Pasterz Stolicy woła dziś do Was, woła do całej Stolicy i Diecezji, woła do Narodu: Obudźcie się! Ratujcie życie! Wszak chodzi tu o życie narodu! Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem, przed każdym dziecięciem – mówił w 1959 r. Prymas Polski.

Aborcja jak hitlerowskie zbrodnie

Posługa Prymasa Polski przypadała w bardzo trudnych czasach. Kard. Wyszyński był represjonowany, inwigilowany i bardzo mocno ograniczany w swoich pasterskich działaniach. Ale z prawdziwym złem, w czystej postaci musiał się zmierzyć po 1956 r., gdy komuniści wprowadzili „prawo”, które pochłonęło o wiele więcej polskich ofiar niż II wojna światowa. To wówczas wprowadzono aborcję na życzenie, w wyniku której zamordowano ok. 20 mln najbardziej bezbronnych Polaków.

To wydarzenie skłoniło Prymasa Polski do porównania aborcji ze zbrodniami hitlerowskimi, z obozami zagłady, które współcześnie stanowią przestrogę dla narodu polskiego i całej ludzkości. W tym kontekście kard. Wyszyński apelował do sumienia lekarzy. W czasie II wojny światowej historia pokazała tragedię powołania lekarskiego, kiedy to ci, którzy mieli ratować życie, niszczyli je i brali aktywny udział w realizacji hitlerowskich planów eksterminacji narodów. Szczególna rola przypadła tu lekarzom pracującym w obozach koncentracyjnych, którzy przeprowadzali zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne. Doprowadziło to do skrajnej degradacji ich godności lekarskiej. – Żaden z 23. oskarżonych lekarzy nie objawił najmniejszego poczucia winy. Szokowało to bardziej niż same zbrodnie – przestrzegał Ksiądz Prymas w 1964 r.

Patriotyczny obowiązek

Prymas Polski wspólnie z polskimi biskupami wydał list, w którym aborcję nazwano „pokojowym samobójstwem narodu”.

Kard. Wyszyński wskazał na potrzebę obrony życia nienarodzonych, która jest polską racją stanu i nadrzędnym interesem państwowym. Apelował do sumień Polaków i ich patriotyzmu, przypominając wydarzenia wojenne, kiedy to z narażeniem własnego życia ratowali dzieci, a tym samym własną Ojczyznę. Przypominał, że w duszy narodu musi być miejsce na nowe życie i musi być ono uznane. – Dlatego matka musi pamiętać, że została powołana do dawania życia, a nie do zadawania śmierci. Ojciec musi wiedzieć, że jego zaszczytną funkcją jest stanie frontem ku rodzinie, ku nowemu życiu, a lekarz musi pozostać obrońcą życia, a nie jego „grabarzem” – podkreślał metropolita warszawski.

Kardynał wskazywał, że czasem trzeba znieść nawet prześladowania dla dobra Narodu i jasno opowiedzieć się za życiem. W nauczaniu odwoływał się do heroicznych postaw rodaków mówiąc, że Polska to kraj bohaterów, którzy z butelkami benzyny szli na czołgi wrogiej armii. Dlatego teraz nie można rezygnować z największego daru Bożego dla Narodu, z daru życia. – Kościół podnosi potężny głos w obronie życia Polaków. I tego głosu nie obniży! Będzie wołał coraz głośniej, coraz potężniej, coraz nieustępliwiej: Otrzeźwiejcie! Aby ziemia nasza nie stała się krainą Herodów i herodowych zbrodni! – przypominał kard. Wyszyński.

Społeczność morderców

Dziś lewicowe media próbują wmówić nam, że nie wolno pokazywać skutków aborcji, ani używać określeń typu „morderstwo”, zabicie człowieka. W ten sposób wypacza się prawdziwe oblicze tzw. zabiegów usuwania ciąży i dehumanizuje się jej ofiary. Prymas Tysiąclecia nie bał się mówić prawdy i używać mocnych porównań. – Jeszcze przed laty sale położnicze były miejscami, gdzie rodziło się nowe życie Polski. Dziś tego powiedzieć nie można, bo to już są raczej kostnice! – stwierdził Ksiądz Kardynał.

Prymas Tysiąclecia wiedział, że w czasach komunistycznych Kościół nie miał wpływu na stanowione prawo państwowe. Dlatego też z całą mocą apelował do rodzin, by one stały na straży życia. – Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i Naród będzie żył. (...) Jeśli nie będą umieli uszanować maleńkiego życia, które się rodzi w komórce życia domowego, nie uszanują i życia obywateli, bo nauczą się mordować już w rodzinach – wskazywał kard. Wyszyński. – W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców. Będzie to naród samobójczy (...). Taki naród się skończy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pielgrzymowali w obronie życia

2019-03-24 17:02

Anna Majowicz

23 marca spod pomnika św. Jana Pawła II w Brzegu do sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Małujowicach wyruszyła III pielgrzymka szlakiem ,,Via Regia”. Kilkudziesięciu pielgrzymów ruszyło w drogę w intencji obrony życia dziecka poczętego.

Anna Majowicz
Pielgrzymowano Drogą św. Jakuba

- Celem naszego wędrowania jest modlitwa w intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, włączenie się w dzieło duchowej adopcji, a także przybliżenie i propagowanie idei Camino, czyli pielgrzymowania drogami św. Jakuba – powitał pielgrzymów ks. Tomasz Gospodaryk, kapelan Dróg św. Jakuba w archidiecezji wrocławskiej. Po modlitwie i błogosławieństwie w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu pielgrzymi wyruszyli na szlak liczący ok. 9km. Pierwszym przystaniem był kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu. W świątyni swoim świadectwem podzielił się Waldemar Srokowski, wielokrotny pątnik drogami św. Jakuba. - Wędrówkę po Camino rozpocząłem bardzo późno, bo dopiero na emeryturze. Kilkukrotnie udało mi się dotrzeć do Hiszpanii, ale najmocniej w moim sercu utkwiło Camino portugalskie. Gdy na nie wyruszałem, moja najmłodsza córka była w ciąży. Wyniki badań prenatalnych nie były dobre. Wykazywały, że jeśli córka w ogóle urodzi, to chore dziecko. Lekarze zalecali aborcje. Wyruszyłem więc na Camino, by wspomóc córkę modlitwą. Modlitwa przyniosła wspaniałe owoce. Córka urodziła w pełni zdrową, śliczną dziewczynkę. Camino, to dla mnie nie tylko droga wysiłku, ale przede wszystkim ogromne przeżycie duchowe – wyznał poruszony Waldemar Srokowski.

Zobacz zdjęcia: III pielgrzymka szlakiem ,,Via Regia

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. W czasie Eucharystii pątnicy włączyli się w dzieło duchowej adopcji. - Pismo Święte mówi, że kto uratował życie ocali nie tylko zbawienie bliźniego, ale również zyska wiele dobra duchowego. My dziś, poprzez ten akt Adopcji Duchowej chcemy stanąć w obronie życia. To dyktuje nam nasze serce – mówił w homilii ks. Mieczysław Sałowski, prosząc, by to dobre dzieło zawierzyć sercu Niepokalanej, która jest najlepszą Wspomożycielką.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem