Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Resku

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 40/2002


Dekanat: Resko
Siedziba parafii: Resko, ul. Boh. Monte Cassino 12
Liczba wiernych: 6873
Proboszcz: ks. dr Tadeusz Uszkiewicz
Kapłani wikariusze - ks. Janusz Skoczeń i ks. Mariusz Obręczarek, ks. mgr Mieczysław Haniewski (rezydent)
Siostry zakonne: trzy ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Kościoły filialne: Iglice - pw. św. Stanisława Kostki, Komorowo - pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łabuń Wielki - pw. NiepokalanegoSerca Najświętszej Maryi Panny, Łosośnica - pw. Ducha Świętego oraz zaadaptowana kaplica w Gardzinie
Wspólnoty: Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Caritas, młodzieżowy zespół muzyczny, schola młodzieżowa, dwie schole dziecięce, Bielanki, ministranci i lektorzy
Czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Miłujcie się", "L´Osservatore Romano", "Mały Apostoł", "Świat misyjny", "Łamigłówki religijne", "Jezus żyje", "Ziemia rodzinna", "Niedziela" - 32 egzemplarzy.

Resko jest miastem o bogatej przeszłości, położonym nad Regą na pograniczu Wysoczyzny Łobeskiej i Równiny Nowogardzkiej. W dokumentach rodziny Borków, właścicieli miasta, znajdujemy pierwszą wzmiankę o istnieniu kościoła w 1427 r. Jest to najstarszy i najbardziej okazały zabytek Reska. Obecny kościół jest budowlą ceglaną, trzynawową, trójprzęsłową (korpus) halą z jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Korpus nawowy wraz z prezbiterium zbudowano do poł. XV w., wieżę pod koniec tego stulecia. W XVI stuleciu dobudowano kaplice po obu stronach wieży. Przebudowa prowadzona przez szczecińskiego architekta Kruhla w 1882 r. nadała kościołowi dzisiejszy wygląd. Wówczas też wieża osiągnęła wysokość 67 m. Najstarszą częścią wyposażenia jest barokowy XVIII-wieczny prospekt organowy. Reszta wyposażenia jest neogotycka, XIX-wieczna (ołtarz główny, ołtarze w nawach bocznych, ambona, konfesjonał i chrzcielnica). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Reskiej nieznanego autora, datowany prawdopodobnie na ostatnie ćwierćwiecze XIX w. Obraz i ołtarze trafiły do Reska po wojnie z pobliskiego Święciechowa. W tej to osadzie powstała w 1857 r., za przyczyną konwertyty dr Ludolpha von Beckedorff, fundacja św. Alojzego, będąca prężnym ośrodkiem życia katolickiego na protestanckim wówczas Pomorzu Zachodnim. Siostry szkolne, a potem przybyłe z Trzebnicy siostry boromeuszki prowadziły zakład dla sierot, szkołę podstawową z internatem, szpital. W samym Resku przed wojną było zaledwie 20 rodzin katolickich. Sytuacja uległa zmianie wraz z napływem w 1945 r. ludności polskiej. Stacjonujący tu z wojskiem polskim kapelan ks. Stanisław Talarek, a potem dojeżdżający z Łobza ks. Franciszek Pochwała świadczyli pierwszą po wojnie posługę duszpasterską. Kościół poświęcono 15 czerwca 1945 r.
Pierwszym proboszczem został ks. Zdzisław Iwański (1946-48) Następnie parafię przejęło Zgromadzenie Księży Saletynów, a kolejnymi proboszczami byli: ks. Władysław Szkarłat (1948-49), ks. Jan Tuleja (1949-58), ks. Stanisław Sowa (1958-65), ks. Adolf Wojtunik (1965-68), ks. Stanisław Wygonik (1968-74). Od 1 lipca zarząd parafii obejmują księża diecezjalni: ks. Franciszek Moździerz (1974-77), ks. Tadeusz Jaszkiewicz (1977-81),
ks. Eugeniusz Jamrozy (1981-85), ks. Zygmunt Jeruzal (1985-91). Od 7 lipca 1991 r. proboszczem jest przybyły z Polic ks. dr Tadeusz Uszkiewicz. Ksiądz Proboszcz jest z wykształcenia biologiem. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał doktorat z teologii pastoralnej. Z zamiłowania jest malarzem, w wolnych chwilach maluje obrazy maryjne i przyrodę. Jego autorstwa są pieśni maryjne śpiewane przez pielgrzymów.
Na terenie parafii znajduje się 5 kościołów i 3 kaplice (w Gardzinie, w szpitalu poświęcona w 1977 r. oraz na cmentarzu z XIX w.). Wszystkie kościoły parafii to budowle zabytkowe, wymagające systematycznej konserwacji. W kościele parafialnym w latach 1999-2001 wymieniono więźbę i pokrycie dachu, wyremontowano więżę kościelną, uruchomiono zegary. Ostatnio kościół wymalowano, konserwując także polichromie roślinne w prezbiterium oraz wymieniono podłogę. Kościoły filialne to: XV-wieczna świątynia w Łosośnicy, dwie budowle XIX-wieczne w Komorowie i Łabuniu Wielkim oraz XVII-wieczna świątynia w Iglicach. Szczególnie ten ostatni zabytek jako budowla szachulcowa wymagał troski Księdza Proboszcza. Poddany pracom prowadzonym pod nadzorem konserwatora zabytków został gruntownie wyremontowany, odzyskując swoje piękno. Świadczyć będzie o dbałości o zabytki polskiej kultury.
W niedzielę księża odprawiają 11 Mszy św. Są one sprawowane w kościele parafialnym o godz. 8.00 dla młodzieży, 9.30 dla klas 4-6, Suma o 11.00, o 12.30 dla klas 1-3, dla przedszkolaków o 15.00, dla dorosłych o 18.00. W kościołach filialnych Msze św. są: w Komorowie (godz. 9.00), w Łabuniu Wielkim (godz. 10.15), Iglicach (godz. 11.30), w Łosośnicy (godz. 14.30) i w kaplicy w Gardzinie (godz. 13.30). W Szpitalu Rejonowym obowiązki kapelana pełni ks. Tadeusz Uszkiewicz.
Na terenie parafii znajduje się przedszkole, 3 szkoły podstawowe, gimnazjum i dwie szkoły ponadgimnazjalne (Zespół Szkół obejmujący Liceum Ogólnokształcące i Zasadniczą Szkołę Zawodową). Katechizuje w nich 9 osób. Lekcjami religii i cotygodniową Mszą św. obejmuje się także 180 chłopców z Domu Opieki Społecznej. Doskonale, wręcz wzorcowo, układa się praca z gronem nauczycielskim. Widać to wyraźnie przy odprawianiu szkolnych rekolekcji, w które włącza się czynnie według wypracowanego wcześniej programu 60 nauczycieli. Rekolekcje prowadzone są dla każdej szkoły oddzielnie, z podziałem na klasy 1-3 i 4-6. Oprócz nauk rekolekcyjnych odprawiana jest Droga Krzyżowa przez miasto, pielgrzymuje do kościołów filialnych. Jest miejsce na modlitwę, pieśni, ognisko i posiłek.
Prężnie działa Parafialny Zespół Caritas. Podczas ostatnich rekolekcji członkowie zespołu przygotowali 2 380 posiłków. W dzień wigilijny wydano 180 paczek dla dzieci, 40 dla rodzin, zorganizowano wieczerzę wigilijną dla 63 osób samotnych i ubogich. Parafialny Caritas obejmuje stałą opieką 16 rodzin i 4 samotne matki oraz 40 osób chorych i starszych.
Wielką pomocą w ożywianiu życia parafialnego jest obecność sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana przybyłych do Reska już w 1946 r. Siostry katechizują, służą w zakrystii i w kuchni na plebanii.
Dużą wagę przywiązuje się do formacji służby liturgicznej Ołtarza. W liczącym dziś 60 ministrantów i 14 lektorów zespole wyróżnia się grupę kandydatów, ministrantów młodszych i starszych, a także seniorów - 10 dorosłych mężczyzn. Z parafii reskiej zostało do dzisiaj wyświęconych ośmiu kapłanów. Są to: ks. Zbigniew Welter, ks. Józef Czujko, ks. Leszek Filipek, ks. Artur Czerwiński, ks. Krzysztof Okszyński, ks. Rajmund Pupkowski, ks. Hieronim Sebastian, ks. Marcin Filipek. Do kapłaństwa przygotowuje się wyświęcony 22 czerwca 2002 r. diakon Piotr Szatkowski. Z parafii tej pochodzą także trzy siostry: s. Agata Daśko (Wspólnota Uczennic Krzyża), s. Dorota Cieplińska i s. Ewelina Zakrzewska (obie ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana).
W 1977 r. za przyczyną ks. Tadeusza Jaszkiewicza obraz Matki Bożej Reskiej umieszczono w ołtarzu głównym (podczas duszpasterzowania Zgromadzenia Księży Saletynów była tam figura płaczącej Madonny z La Salette). W krótkim czasie zrodził się kult obrazu i ruch pielgrzymkowy. Przed reskim obrazem zaczęły odbywać się dekanalne spotkania służb liturgicznych, a także spotkania dekanalne księży. Młodzież miejscowa i dojeżdżająca nawiedza obraz przed i po lekcjach szkolnych. Chorzy udający się do miejscowego szpitala rejonowego proszą tutaj o zdrowie. Wielu wiernych zaczęło gromadzić się na dorocznych dniach skupienia dla mężczyzn i kobiet. Obraz stał się punktem docelowym pielgrzymek (m.in. pieszych akademickich ze Szczecina). W tej sytuacji proboszcz ks. Tadeusz Uszkiewicz podjął starania o usankcjonowanie tego kultu w archidiecezji. Metropolita szczecińsko-kamieński abp Marian Przykucki wydał 25 marca 1993 r. dekret ustanawiający w Resku sanktuarium maryjne. O otrzymanych w sanktuarium łaskach świadczą zawieszone wota, a także wpisy w ośmiu grubych tomach "Księgi pielgrzymów" zawierające oprócz próśb liczne podziękowania.
Ksiądz Kustosz sanktuarium serdecznie zaprasza do odwiedzin Matki Bożej. Każdy pielgrzym oprowadzony będzie tak samo godnie jak cała grupa.

Moja żona to spryciara!

2012-11-19 12:01

Justyna Sowa
Edycja krakowska 51/2009

Ciepło rodzinne. To czuje się niemal od przekroczenia progu domu państwa Nelców. Potwierdza to ich postawa, potwierdzają słowa. Dla mnie jednak, niezwykle znamienny był także obraz Grażyny Nelec całującej z czułością ładującego się na jej kolana malca i matczyna cierpliwość towarzysząca próbom zjedzenia ciastka, które za nic nie chciało się zmieścić na jego talerzu…

Adam Wojnar
Spotkanie w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przeciszów, mała miejscowość w okolicach Krakowa. To tu czeka mnie spotkanie z państwem Grażyną i Sławomirem Nelami. Trafiam na miejsce i witana z wielką życzliwością wchodzę do domu. Co chwilę przybiega któreś z dzieci gospodarzy, by się ze mną przywitać. Z podziwem oglądam wysprzątane i niezwykle zadbane mieszkanie. Pan Sławomir, widząc moje niedowierzanie, z figlarnym błyskiem w oku tłumaczy: - Moja żona to spryciara! - A pani Grażyna na dźwięk tych słów, z zawstydzeniem, ale i niekrytą wdzięcznością, uśmiecha się do męża. Od razu rzuca się w oczy, jak wiele szacunku ma on dla żony i jak bardzo docenia jej pracę. A tej z kolei jest naprawdę niemało, państwo Nelcowie mają bowiem 12 dzieci. Pytam ich, czy planowali założenie tak licznej rodziny, na co oni z uśmiechem odpowiadają, że po prostu się przed nią nie bronili…

Niekryta radość

Państwo Nelcowie śmieją się, że kiedyś, gdy ich dzieci dorosną, będą musieli wybić ścianę w dużym pokoju, żeby mogli się wszyscy pomieścić, kiedy każde z nich przyjedzie ze swoją rodziną w odwiedziny. Ta wizja rozpromienia twarze rodziców. Nie są w stanie ukryć tego, jak bardzo radują się z każdej ze swoich pociech. Pan Sławomir przy okazji wspomina, jak to w jego domu, choćby na Wigilię, mimo iż również miał kilkoro rodzeństwa, każdy modlił się osobno, bo taki był zwyczaj: - I mi się to nie podobało - mówi - Dlatego w naszej rodzinie do Wigilii zasiadamy wspólnie i wspólnie się modlimy.

Do kościoła na raty

Nie wszystko jednak mogą robić razem, często jest to niemożliwe wyłącznie z tzw. przyczyn technicznych. Choćby na niedzielną Mszę św. pan Sławek zawozi swą rodzinę na raty. Najpierw jedna część, a potem wymiana, bo wszyscy nie mieszczą się do samochodu. Kilka razy w roku wybierają się wspólnie do Matki Bożej Kalwaryjskiej. W tym miejscu wspominają ze śmiechem, że przy ostatnim wyjeździe, trzyletni Daruś nie mógł się już doczekać i ciągle pytał: - Kiedy pojedziemy do Maryi? - A gdy już tam dotarli i uczestniczyli we Mszy św. polowej, był zawiedziony i rozpłakał się, bo to wcale nie było u Maryi. Dopiero po wejściu do Sanktuarium przed cudownym obrazem zgodził się, że teraz jest już u Maryi.

Niezwykłe spotkanie

Ostatnia wizyta ich rodziny w Kalwarii Zebrzydowskiej wiąże się z niezapomnianym przeżyciem. Było to w czasie dorocznej pielgrzymki rodzin. Państwo Nelcowie poproszeni zostali o niesienie darów podczas Eucharystii. Byli więc blisko ołtarza, w pełnym składzie, odświętnie ubrani i podekscytowani. I kiedy przechodził kard. Stanisław Dziwisz z asystą, ku ich ogromnemu poruszeniu zatrzymał się w pobliżu i wskazując na nich, powiedział słowa, które bardzo głęboko utkwiły w sercach Grażyny i Sławomira: - Chciałbym się z tą rodziną przywitać. I podszedł do nich, by chwilę porozmawiać. Małżonkowie nie potrafią nawet odtworzyć uczuć jakie towarzyszyły im podczas tego spotkania: - To był dla nas ogromny szok - mówi Pan Sławomir. - Miałem wrażenie, że wszystko gotuje mi się w środku. Tam było tyle ludzi, a on wyciągnął rękę właśnie do nas. To wielki zaszczyt. Ksiądz Kardynał był pierwszym człowiekiem, który poprzez swoje gesty i postawę wobec nas wyraził podziw dla naszej rodziny. - Bo częściej, niestety, słyszymy przykre słowa krytyki - dodaje pani Grażyna. - Ludzie dokuczają i dogadują, zamiast zapytać czy w czymś nie trzeba nam pomóc. - A kard. Dziwisz zapytał nas od razu: - Czy wam czegoś nie potrzeba? - podsumowuje pan Sławomir.

Maryja na podwórku

W rodzinie Nelców Matka Boża zajmuje wyjątkowe miejsce, otoczona jest szczególnym kultem, który wypływa od rodziców dających przykład i przenika do serc dzieci. Pan Sławomir opowiada, jak już kilkanaście lat temu postanowił zbudować Matce Bożej kapliczkę na ich podwórku. - Ale tak jakoś zeszło, że nie udało się. Aż do teraz - mówi z dumą wskazując miejsce za oknem. Goszcząc w ich domu, miałam okazję obejrzeć świeżo poświęconą piękną kapliczkę. Za domem, w rodzinnym zaciszu stoi na honorowym miejscu własnoręcznie wymurowana grota, a w niej figura Matki Bożej Fatimskiej. Posadzone wokół kwiaty dodają jeszcze więcej uroku temu miejscu. Kapliczka ma także własne oświetlenie, dlatego wieczorem na podwórku państwa Nelców można powiedzieć, że bije blask od Maryi. To miejsce jest traktowane szczególnie przez wszystkich członków rodziny. Znajduje się w pobliżu wejścia do domu, dlatego zawsze wychodzący lub przychodzący do niego po całym dniu pracy przystają na chwilę przed figurą, by się pomodlić. Wielką radość sprawia rodzicom, o czym wprost mówią, widok dzieci, które dobrowolnie i z własnej inicjatywy przystają przed Maryją w skupieniu. Ci młodsi, pełni dumy, opowiadają potem o tym rodzicom. Pan Sławomir z uśmiechem mówi, że nieraz słyszał radosne wołanie: - Pomodliłem się, tato, przed Maryją!
Niesamowitym zaszczytem dla rodziny był też fakt poświecenia tej kapliczki przez samego bp. Jana Szkodonia, który w tym czasie odwiedził ich parafię. To są sytuacje, które traktują jako znaki Opatrzności Bożej, jako sygnały od Boga, który przypomina, że pamięta, że się opiekuje i wciąż czuwa.

Nie gasić zapału

Pytam jeszcze z zaciekawieniem jak radzą sobie z wychowaniem tak licznej gromadki. Rodzice podkreślają przede wszystkim fakt rozmowy: - Traktujemy dzieci poważnie. I oni to czują. Poza tym nie rozkazujemy, ale staramy się prosić, jeśli potrzebujemy ich pomocy - tłumaczą. Małżonkowie podkreślają też, że starsze dzieci są już na tyle duże, że wiele pomagają z własnej inicjatywy, widzą potrzeby i sami pytają, czy czegoś nie zrobić. A kiedy chcą gdzieś wyjść czy z kimś się spotkać, zawsze biorą pod uwagę rodziców i wspólnie konsultują wszystkie plany. Pan Sławomir podkreśla też, że pomaganie często sprawia im przyjemność. Kiedy z tatą idą popracować, uczą się czegoś nowego: - Ja nigdy ich w tej kwestii nie krytykuję, żeby nie gasić ich zapału. Dlatego nawet jak zrobią coś źle, nawet jeśli nieopatrznie, chcąc pomóc, coś zniszczą, mówię, że nie szkodzi, że zrobimy nowe, tym razem już dobrze, bo dokładnie wytłumaczę jak trzeba postępować. Dzięki temu oni wciąż chcą się uczyć czegoś nowego i nie zniechęcają się od razu. Dlatego też wiele już potrafią zrobić, często dużo więcej niż ich rówieśnicy - tłumaczy dumny tata.

Słowa, czas i przykład

Rodzice podkreślają także, że uczą dzieci, aby sobie nawzajem i innym pomagać. Pan Sławomir mówi, że często powtarza: - Nie jest ważne czy ktoś tobie pomoże, pamiętaj, abyś ty pomógł innemu.
Równie istotne w wychowaniu jest także poświęcanie czasu dzieciom, to, by z nimi być i by one to czuły: - Kupiłem kiedyś pięć wędek i poszliśmy na ryby - wspomina p. Sławek. Ale równie ważny jest przykład rodziców. Żeby dzieci nie tylko wiedziały choćby to, że należy przepraszać, ale żeby także widziały jak np. robi to tata.
Pani Grażyna mówi też, jak wielką radość sprawia jej patrzenie gdy dzieci potrafią się dzielić między sobą. - Tego też staramy się ich uczyć poprzez własny przykład - dodaje - Kiedy np. dostajemy czegoś za dużo, przekazujemy to komuś innemu, kto być może bardziej potrzebuje.

Chwila tylko dla siebie

Mama tej licznej gromadki wspomina też z uśmiechem, jak nieraz pytają ją znajome, czy ona w ogóle znajduje czas dla siebie przy tylu dzieciach. A ona odpowiada, że owszem ma czas. Wszystko jest kwestią organizacji, a w tym, co na każdym kroku podkreśla mąż, p. Grażyna jest prawdziwą mistrzynią. Dlatego ma czas na wykonanie wszystkich obowiązków, ale także na kawę czy poczytanie gazety. - Bo trzeba umieć znaleźć chwilę dla siebie, nawet przy tylu dzieciach - podsumowuje p. Sławek.

Prawdziwe szczęście

Ich rodzina przepełniona jest ciepłem i miłością. Takie jest ich życie, takie jest ich szczęście. Pracy jest dużo, ale dzięki świetnej organizacji, ze wszystkim sobie dobrze radzą. Jak mawia p. Sławomir Nelec: - Jeśli człowiek jest bierny, to nie ma radości w życiu. Oni tą radością wypełnieni są po brzegi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Dwa nowe łózka dla wrocławskiej Caritas

2018-03-22 20:38

Anna Buchar

„Wspólnota” – organizacja pomocowa z Freiburga w Niemczach przekazała wrocławskiej Caritas dwa nowe łóżka pielęgnacyjne. To kolejny dar otrzymany od tej instytucji. Pierwszym było 5 wózków dla osób niepełnosprawnych, które społeczność z Freiburga przekazała przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Archiwum Caritas
Archiwum Caritas

Organizacja stara się pozyskiwać środki finansowe na zakup kolejnych łóżek pielęgnacyjnych dla wypożyczalni Caritas w całej Polsce. - Serdecznie dziękujemy Panu Jozefowi Pawliczek i Panu Maranowi Jagielskiemu za życzliwą pamięć i osobiste zaangażowanie w niesienie pomocy i ulgi w chorobie czy niepełnosprawności osób w Polsce – mówi Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy użyczającego z biorącym na okres jednego roku. Po tym czasie na biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego znajduje się przy ul Katedralnej 7.

Archiwum Caritas
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem