Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Resku

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińska 40/2002


Dekanat: Resko
Siedziba parafii: Resko, ul. Boh. Monte Cassino 12
Liczba wiernych: 6873
Proboszcz: ks. dr Tadeusz Uszkiewicz
Kapłani wikariusze - ks. Janusz Skoczeń i ks. Mariusz Obręczarek, ks. mgr Mieczysław Haniewski (rezydent)
Siostry zakonne: trzy ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Kościoły filialne: Iglice - pw. św. Stanisława Kostki, Komorowo - pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łabuń Wielki - pw. NiepokalanegoSerca Najświętszej Maryi Panny, Łosośnica - pw. Ducha Świętego oraz zaadaptowana kaplica w Gardzinie
Wspólnoty: Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Caritas, młodzieżowy zespół muzyczny, schola młodzieżowa, dwie schole dziecięce, Bielanki, ministranci i lektorzy
Czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Miłujcie się", "L´Osservatore Romano", "Mały Apostoł", "Świat misyjny", "Łamigłówki religijne", "Jezus żyje", "Ziemia rodzinna", "Niedziela" - 32 egzemplarzy.

Resko jest miastem o bogatej przeszłości, położonym nad Regą na pograniczu Wysoczyzny Łobeskiej i Równiny Nowogardzkiej. W dokumentach rodziny Borków, właścicieli miasta, znajdujemy pierwszą wzmiankę o istnieniu kościoła w 1427 r. Jest to najstarszy i najbardziej okazały zabytek Reska. Obecny kościół jest budowlą ceglaną, trzynawową, trójprzęsłową (korpus) halą z jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Korpus nawowy wraz z prezbiterium zbudowano do poł. XV w., wieżę pod koniec tego stulecia. W XVI stuleciu dobudowano kaplice po obu stronach wieży. Przebudowa prowadzona przez szczecińskiego architekta Kruhla w 1882 r. nadała kościołowi dzisiejszy wygląd. Wówczas też wieża osiągnęła wysokość 67 m. Najstarszą częścią wyposażenia jest barokowy XVIII-wieczny prospekt organowy. Reszta wyposażenia jest neogotycka, XIX-wieczna (ołtarz główny, ołtarze w nawach bocznych, ambona, konfesjonał i chrzcielnica). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Reskiej nieznanego autora, datowany prawdopodobnie na ostatnie ćwierćwiecze XIX w. Obraz i ołtarze trafiły do Reska po wojnie z pobliskiego Święciechowa. W tej to osadzie powstała w 1857 r., za przyczyną konwertyty dr Ludolpha von Beckedorff, fundacja św. Alojzego, będąca prężnym ośrodkiem życia katolickiego na protestanckim wówczas Pomorzu Zachodnim. Siostry szkolne, a potem przybyłe z Trzebnicy siostry boromeuszki prowadziły zakład dla sierot, szkołę podstawową z internatem, szpital. W samym Resku przed wojną było zaledwie 20 rodzin katolickich. Sytuacja uległa zmianie wraz z napływem w 1945 r. ludności polskiej. Stacjonujący tu z wojskiem polskim kapelan ks. Stanisław Talarek, a potem dojeżdżający z Łobza ks. Franciszek Pochwała świadczyli pierwszą po wojnie posługę duszpasterską. Kościół poświęcono 15 czerwca 1945 r.
Pierwszym proboszczem został ks. Zdzisław Iwański (1946-48) Następnie parafię przejęło Zgromadzenie Księży Saletynów, a kolejnymi proboszczami byli: ks. Władysław Szkarłat (1948-49), ks. Jan Tuleja (1949-58), ks. Stanisław Sowa (1958-65), ks. Adolf Wojtunik (1965-68), ks. Stanisław Wygonik (1968-74). Od 1 lipca zarząd parafii obejmują księża diecezjalni: ks. Franciszek Moździerz (1974-77), ks. Tadeusz Jaszkiewicz (1977-81),
ks. Eugeniusz Jamrozy (1981-85), ks. Zygmunt Jeruzal (1985-91). Od 7 lipca 1991 r. proboszczem jest przybyły z Polic ks. dr Tadeusz Uszkiewicz. Ksiądz Proboszcz jest z wykształcenia biologiem. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał doktorat z teologii pastoralnej. Z zamiłowania jest malarzem, w wolnych chwilach maluje obrazy maryjne i przyrodę. Jego autorstwa są pieśni maryjne śpiewane przez pielgrzymów.
Na terenie parafii znajduje się 5 kościołów i 3 kaplice (w Gardzinie, w szpitalu poświęcona w 1977 r. oraz na cmentarzu z XIX w.). Wszystkie kościoły parafii to budowle zabytkowe, wymagające systematycznej konserwacji. W kościele parafialnym w latach 1999-2001 wymieniono więźbę i pokrycie dachu, wyremontowano więżę kościelną, uruchomiono zegary. Ostatnio kościół wymalowano, konserwując także polichromie roślinne w prezbiterium oraz wymieniono podłogę. Kościoły filialne to: XV-wieczna świątynia w Łosośnicy, dwie budowle XIX-wieczne w Komorowie i Łabuniu Wielkim oraz XVII-wieczna świątynia w Iglicach. Szczególnie ten ostatni zabytek jako budowla szachulcowa wymagał troski Księdza Proboszcza. Poddany pracom prowadzonym pod nadzorem konserwatora zabytków został gruntownie wyremontowany, odzyskując swoje piękno. Świadczyć będzie o dbałości o zabytki polskiej kultury.
W niedzielę księża odprawiają 11 Mszy św. Są one sprawowane w kościele parafialnym o godz. 8.00 dla młodzieży, 9.30 dla klas 4-6, Suma o 11.00, o 12.30 dla klas 1-3, dla przedszkolaków o 15.00, dla dorosłych o 18.00. W kościołach filialnych Msze św. są: w Komorowie (godz. 9.00), w Łabuniu Wielkim (godz. 10.15), Iglicach (godz. 11.30), w Łosośnicy (godz. 14.30) i w kaplicy w Gardzinie (godz. 13.30). W Szpitalu Rejonowym obowiązki kapelana pełni ks. Tadeusz Uszkiewicz.
Na terenie parafii znajduje się przedszkole, 3 szkoły podstawowe, gimnazjum i dwie szkoły ponadgimnazjalne (Zespół Szkół obejmujący Liceum Ogólnokształcące i Zasadniczą Szkołę Zawodową). Katechizuje w nich 9 osób. Lekcjami religii i cotygodniową Mszą św. obejmuje się także 180 chłopców z Domu Opieki Społecznej. Doskonale, wręcz wzorcowo, układa się praca z gronem nauczycielskim. Widać to wyraźnie przy odprawianiu szkolnych rekolekcji, w które włącza się czynnie według wypracowanego wcześniej programu 60 nauczycieli. Rekolekcje prowadzone są dla każdej szkoły oddzielnie, z podziałem na klasy 1-3 i 4-6. Oprócz nauk rekolekcyjnych odprawiana jest Droga Krzyżowa przez miasto, pielgrzymuje do kościołów filialnych. Jest miejsce na modlitwę, pieśni, ognisko i posiłek.
Prężnie działa Parafialny Zespół Caritas. Podczas ostatnich rekolekcji członkowie zespołu przygotowali 2 380 posiłków. W dzień wigilijny wydano 180 paczek dla dzieci, 40 dla rodzin, zorganizowano wieczerzę wigilijną dla 63 osób samotnych i ubogich. Parafialny Caritas obejmuje stałą opieką 16 rodzin i 4 samotne matki oraz 40 osób chorych i starszych.
Wielką pomocą w ożywianiu życia parafialnego jest obecność sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana przybyłych do Reska już w 1946 r. Siostry katechizują, służą w zakrystii i w kuchni na plebanii.
Dużą wagę przywiązuje się do formacji służby liturgicznej Ołtarza. W liczącym dziś 60 ministrantów i 14 lektorów zespole wyróżnia się grupę kandydatów, ministrantów młodszych i starszych, a także seniorów - 10 dorosłych mężczyzn. Z parafii reskiej zostało do dzisiaj wyświęconych ośmiu kapłanów. Są to: ks. Zbigniew Welter, ks. Józef Czujko, ks. Leszek Filipek, ks. Artur Czerwiński, ks. Krzysztof Okszyński, ks. Rajmund Pupkowski, ks. Hieronim Sebastian, ks. Marcin Filipek. Do kapłaństwa przygotowuje się wyświęcony 22 czerwca 2002 r. diakon Piotr Szatkowski. Z parafii tej pochodzą także trzy siostry: s. Agata Daśko (Wspólnota Uczennic Krzyża), s. Dorota Cieplińska i s. Ewelina Zakrzewska (obie ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana).
W 1977 r. za przyczyną ks. Tadeusza Jaszkiewicza obraz Matki Bożej Reskiej umieszczono w ołtarzu głównym (podczas duszpasterzowania Zgromadzenia Księży Saletynów była tam figura płaczącej Madonny z La Salette). W krótkim czasie zrodził się kult obrazu i ruch pielgrzymkowy. Przed reskim obrazem zaczęły odbywać się dekanalne spotkania służb liturgicznych, a także spotkania dekanalne księży. Młodzież miejscowa i dojeżdżająca nawiedza obraz przed i po lekcjach szkolnych. Chorzy udający się do miejscowego szpitala rejonowego proszą tutaj o zdrowie. Wielu wiernych zaczęło gromadzić się na dorocznych dniach skupienia dla mężczyzn i kobiet. Obraz stał się punktem docelowym pielgrzymek (m.in. pieszych akademickich ze Szczecina). W tej sytuacji proboszcz ks. Tadeusz Uszkiewicz podjął starania o usankcjonowanie tego kultu w archidiecezji. Metropolita szczecińsko-kamieński abp Marian Przykucki wydał 25 marca 1993 r. dekret ustanawiający w Resku sanktuarium maryjne. O otrzymanych w sanktuarium łaskach świadczą zawieszone wota, a także wpisy w ośmiu grubych tomach "Księgi pielgrzymów" zawierające oprócz próśb liczne podziękowania.
Ksiądz Kustosz sanktuarium serdecznie zaprasza do odwiedzin Matki Bożej. Każdy pielgrzym oprowadzony będzie tak samo godnie jak cała grupa.

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Ponad 332 tys. zł dla osób niedożywionych dzięki trasie koncertowej „Betlejem w Polsce”

2018-02-22 11:46

luk / Kraków (KAI)

Podczas cyklu koncertów „Betlejem w Polsce” w 12 polskich miastach najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata zaśpiewali m.in. Natalia Kukulska, Igor Herbut, Kasia Moś, Dana Winnicka czy Mate.O. Wydarzenie o charakterze charytatywnym przyniosło w tym roku ponad 332 tys. zł na rzecz osób niedożywionych.

Materiały prasowe

Koncerty stały się przestrzenią wielu spotkań - z rodziną i przyjaciółmi, z mieszkańcami miast, artystów z fanami oraz potrzebujących z osobami dobrej woli. Były także miejscem emocjonalnych i duchowych doznań płynących z wyjątkowego widowiska teatralno-muzycznego oraz przekazywanych treści.

- Dzięki „Betlejem w Polsce” idea kultywowania tradycji wspólnego kolędowania nie tylko w domach, ale również w centrach miast, stała się rzeczywistością. Po zakończeniu drugiej edycji trasy, można już śmiało stwierdzić, że te koncerty powołały do życia fakt kulturowy, który rozwija i wzmacnia wspólnotę duchową i obywatelską Polaków - ocenia Adam Guzdek, pomysłodawca i producent koncertu.

Znanym wokalistom i instrumentalistom towarzyszyła podczas występów orkiestra kameralna AUKSO. Publiczność poza znanymi polskimi kolędami mogła również usłyszeć hebrajską pieśń szabatowej Lecha Dodi, współczesną pieśń angielskiej „Przyszedł bezbronny na świat” czy czeską kolędę „Czas radości”.

Dochód z wydarzenia został przeznaczony na akcję społeczną „Głodnych nakarmić”. Publiczność, kupując bilety, na rzecz osób niedożywionych przekazała ponad 332 tys. zł. Koncertom towarzyszyła również inicjatywa „Ambasador miłosierdzia” – każdy widz mógł zabrać ze sobą specjalną torbę, a następnie wypełnić ją produktami żywnościowymi i przekazać do wskazanych miejsc.

- Miało to zaangażować jak największą liczbę osób do udzielania bezpośredniej pomocy innym. Takich ambasadorów pojawiło się w tym roku ponad 4 tys., co bardzo cieszy. Co ważne, akcję „Głodnych nakarmić” można wspierać nadal, kupując specjalną płytę z utworami z tegorocznej trasy koncertowej, co może być realizacją ważnej przecież w Wielkim Poście jałmużny - zachęca Guzdek. Krążek można zakupić na stronie www.ambasadormilosierdzia.pl.

Cykl koncertów „Betlejem w Polsce” obejrzało w sezonie 2017/2018 r. ponad 50 tys. osób. Na fanpage’u wydarzenia posty zostały wyświetlone niemal 11 mln razy, a całkowita liczba odbiorców strony osiągnęła 2,1 mln osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem