Reklama

U św. Jana Sarkandra w Częstochowie

Ks. Zdzisław Wójcik
Edycja częstochowska 41/2002

22 września br. parafię pw. św. Jana Sarkandra w Częstochowie wizytował arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Wizytacja kanoniczna przeprowadzana jest raz na pięć lat i jest najlepszą okazją dla proboszcza, by przedstawić swojemu Biskupowi stan swojej parafii, jej rozwój i troski. Proboszczem tej młodej parafii jest ks. Jarosław Ginter, który od początku tworzy wspólnotę i jej tradycję, przy dużym zaangażowaniu powierzonych mu wiernych.

Pięć lat historii w skrócie

Dla tej młodej wspólnoty parafialnej była to pierwsza w jej pięcioletniej historii kanoniczna wizytacja Biskupa. Historia parafii rozpoczęła się bowiem 12 czerwca 1997 r., gdy Ksiądz Arcybiskup Metropolita w trosce o rozwój życia religijnego, a także pragnąc ułatwić korzystanie z posługi kapłańskiej i by ułatwić dostęp do kościoła wszystkim, w tym także dzieciom i osobom w podeszłym wieku, powołał parafię pod wezwaniem św. Jana Sarkandra Kapłana i Męczennika, wydzielając jej teren z parafii pod wezwaniem św. Barbary, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Miłosierdzia Bożego i Przemienienia Pańskiego.
Na proboszcza wyznaczył Ksiądz Arcybiskup byłego wikariusza parafii pw. św. Barbary ks. Jarosława Gintera. Na zakupionym terenie o powierzchni pół hektara, po wykonaniu odwodnienia i uzbrojeniu terenu, zbudowana została tymczasowa kaplica. Pierwsza Msza św. została odprawiona 29 czerwca 1997 r. Szczególnie uroczysty był dzień 19 października 1997 r., gdy Pasterz Kościoła częstochowskiego z całą parafią modlił się w intencji wiernych, pobłogosławił ich trud na rozpoczęcie wznoszenia świątyni i domu parafialnego oraz poświęcił kaplicę tymczasową, a także plac przyszłej budowy. W sierpniu 1998 r. rozpoczęto budowę Domu Parafialnego, który po roku intensywnych prac został ukończony i poświęcony 26 października 1999 r. przez Arcybiskupa. W sierpniu 2002 r. podjęto prace przy budowie kościoła parafialnego według projektu mgr inż. Ziemowita Domagały.

Reklama

Chwila obecna

Zostały już wykonane fundamenty i trwa murowanie ścian kościoła. Prace te prowadzone są dzięki ofiarności i dobroci tworzących tę wspólnotę, czujących się odpowiedzialnymi za jej rozwój i odpowiednie funkcjonowanie. Ksiądz Proboszcz powiedział, że "wielkim jego pragnieniem jest jak najszybsze ukończenie budowy świątyni, by wspólnota Żywego Różańca, liturgiczna służba ołtarza, schola parafialna, grupa Papieskiego Dzieła Pomocy Dzieciom, młodzieżowa grupa apostolsko-modlitewna i wszyscy wierni mogli jeszcze gorliwiej i w lepszych warunkach uczestniczyć w sprawowaniu liturgii, oddając cześć Bogu na tym skrawku Kościoła częstochowskiego. Zadanie, które przed nami, nie będzie łatwe - dodaje ks. Jarosław - tym bardziej, że coraz więcej rodzin naszej parafii dotkniętych jest bezrobociem i pogarszającą się ich sytuacją materialną. Powoli, ale skutecznie staramy się tworzyć wspólnotę parafii św. Jana Sarkandra, w oparciu o nauczanie Kościoła, refleksję nad Słowem Bożym, wykorzystując również współczesne środki ewangelizacyjne, jakimi są Katolickie Radio FIAT i Jasna Góra, oraz pisma: Tygodnik Katolicki Niedziela, Źródło, Nasza Arka i inne".

Dzień wizytacji

Dzień wizytacji rozpoczął się już przed godziną dziewiątą. Trzeba jednak dodać, że przygotowania do uroczystości trwały od dawna. Szczególnie w ostatnim tygodniu dużo modlono się, by obecność Pasterza w parafii była dniem mobilizacji wszystkich wiernych. Dzień był tak zaplanowany przez Księdza Proboszcza, by Pasterz mógł spotkać się z jak największą liczbą parafian. Już na pierwszej Mszy św. zgromadziło się więcej osób niż zwykle. Przybyły przede wszystkim osoby starsze i chore. W homilii Arcypasterz mówił o znaczeniu wizytacji, o jej sensie. Parafianie powinni bowiem zdawać sobie sprawę, że ich wspólnota nie jest anonimowa i zapomniana, ale przez jej powołanie przed pięciu laty, włączona została w strukturę Kościoła lokalnego i powszechnego. Stąd to, co się dzieje w takiej wspólnocie jest dla Biskupa ważne. Całość bowiem funkcjonuje tak, jak jej poszczególne cząstki, a taką cząstką jest wspólnota, której patronuje św. Jan Sarkander. Każda więc parafia ma swoje prawa, ale także zobowiązania wobec Kościoła. Nad tym czuwa Biskup przez delegowanego na placówkę proboszcza. Ważne jest, by wszyscy zdawali sobie sprawę, że choć parafia ma strukturę przypominającą inne wspólnoty, to wyróżnia ją zadanie, którym jest prowadzenie ludzi do Boga, by osiągnąć cel ziemskiej wędrówki, jakim jest zbawienie w Chrystusie. Dlatego czymś najbardziej naturalnym dla parafii jest gromadzenie się na modlitwę, a szczególnie na Eucharystię. Stąd też Ksiądz Arcybiskup apelował, by wszyscy podjęli gorliwą modlitwę i byli jej wierni.
Po Mszy św. Pasterz archidiecezji spotkał się ze Wspólnotą Żywego Różańca, a o godz. 11.00 odprawił Mszę św. dla rodzin. W homilii mówił o rodzinie jako winnicy, gdzie jest gospodarz. W rodzinie, jak w ewangelicznej winnicy będzie wszystko funkcjonować poprawnie, jeśli każdy zna swoje miejsce i swoją rolę, kiedy matka i ojciec w odpowiedzialności i z miłością wychowują swoje dzieci. Współczesnym rodzinom potrzebna jest mocna wiara, a tę zdobywa się nieustannie w trudzie modlitwy i poświęcenia. Po Mszy św. Arcybiskup udzielił błogosławieństwa rodzinom, które podchodziły kolejno do ołtarza. Następnie poświęcił fundamenty i mury świątyni. O godz. 14.00 odwiedzał chorych w ich domach, a o godz. 16.00 spotkał się z dziećmi i młodzieżą w salce parafialnej. O godz. 18.00 sprawowano Mszę św. dla młodzieży, podczas której Arcypasterz udzielił sakramentu bierzmowania.
Podczas kolacji Ksiądz Arcybiskup spotkał się jeszcze z kapłanami dekanatu na czele z jego dziekanem ks. Eugeniuszem Wieczorkiem.

Reklama

88. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego

2019-02-22 11:51

eg / Płock (KAI)

Msza św. w bazylice katedralnej płockiej pod przewodnictwem bp. Piotra Libery, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego i zapalenie Światła Miłosierdzia, znajdą się dziś w programie płockich uroczystości związanych z 88. rocznicą pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej w Płocku.

Materiały prasowe

22 lutego przypada 88. rocznica pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej. Miało to miejsce w celi klasztoru Zgromadzenia Sióstr Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku, do którego należała s. Faustyna. Każda rocznica tego wydarzenia jest w Płocku uroczyście obchodzona, gromadzi wielu płocczan oraz pielgrzymów.

Główna Msza św. rocznicowa sprawowana będzie o godz. 18.00 w bazylice katedralnej płockiej, pod przewodnictwem i z homilią biskupa płockiego Piotra Libery. Tego samego dnia o godz. 12.00 zaplanowano Mszę św. dla pielgrzymów przybywających do Płocka w związku z rocznicą objawień.

W programie uroczystości znajdą się też Msze św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku (teren klasztoru, gdzie miało miejsce objawienie się Jezusa Miłosiernego), adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia.

Czciciele Bożego Miłosierdzia zachęcają także, aby tego dnia w godzinach 19.00-21.00 zapalić świece w oknach domów i mieszkań, tzw. Światło Miłosierdzia, na znak wdzięczności za dar objawień Jezusa Miłosiernego.

Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938) mieszkała w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku w latach 1930-1932. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 22 lutego 1931 r. w swej zakonnej celi w Płocku po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego (obecnie znajduje się tam Sanktuarium Bożego Miłosierdzia).

Faustyna tak opisała to wydarzenie w „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony a drugi blady (...). Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według wzoru, który widzisz, z podpisem: ”.

Obraz w dwóch wersjach powstał kilka lat później. Jeden znajduje się w Wilnie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, drugi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Na polecenie Chrystusa przekazane przez Faustynę pierwsza niedziela po Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Z kultem Bożego Miłosierdzia wiąże się też Godzina Miłosierdzia, czyli godz. 15.00, podczas której odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dekanalna Szkoła Liturgiczna

2019-02-23 17:02

Katarzyna Krawcewicz

23 lutego w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach wystartowała Dekanalna Szkoła Liturgiczna. Przed południem odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kursu lektorskiego, a po Mszy św. wieczornej rozpocznie się kurs liturgiczny dla kobiet.

Maciej Krawcewicz
Kurs lektorski - część teoretyczna

- Kurs lektorski rozpoczęliśmy konferencją biblijną. Następnie rozpoczęła się konferencja liturgiczna, podzielona na część teoretyczną i część praktyczną, która miała miejsce w kościele. Po przerwie odbyły się zajęcia z fonetyki – mówi ks. Adam Czeponis, moderator diecezjalnej diakonii liturgicznej i pomysłodawca DSL.

Uczestnicy kursu lektorskiego dowiedzieli się m.in., czym jest zgromadzenie liturgiczne i kto je tworzy, jakie zadania lektora wynikają z jego posługi, a jakie spełnia, kiedy zastępuje komentatora, psałterzystę, diakona bądź ceremoniarza.

Zajęcia dla pań złożone będą z trzech części: syntezy liturgicznej, szkoły posług liturgicznych i praktyki. – Chciałbym, żebyśmy podczas pierwszego spotkania spróbowali zdefiniować liturgię, porozmawiać o zgromadzeniu liturgicznym, omówić kwestię porządku i wolności w liturgii, a także przyjrzeć się roli precentorki – wyjaśnia ks. Czeponis.

Oba kursy zakończą się w kwietniu, tak żeby ich uczestnicy mogli posługiwać w swoich parafiach podczas Triduum Paschalnego.

Poniżej przedstawiamy tematykę kolejnych zajęć w ramach DSL.

Kurs lektorski:

9 marca – Geografia Ziemi Świętej, Msza św. jako centralne wydarzenie, Modlitwa wiernych

23 marca – Natchnienie w Biblii, Proces powstawania Pisma św., Kanoniczność ksiąg biblijnych, ukształtowanie przestrzeni sakralnej, szaty i kolory liturgiczne, naczynia liturgiczne

30 marca – Biblia w Liturgii i Liturgia w Biblii, Reguły czytania Biblii, Kalendarz Liturgiczny

6 kwietnia – Języki Biblii i tłumaczenia, Biblia w życiu człowieka, Znaki i gesty w liturgii, Księgi liturgiczne


Kurs liturgiczny dla pań:

9 marca – Postawy i gesty w liturgii, Modlitwy prezydencjalne, Milczenie w liturgii, Struktura Eucharystii

23 marca – Rok liturgiczny, Modlitwa powszechna

30 marca – Szaty liturgiczne, Sprzęty liturgiczne, Insygnia biskupie, Komentatorka

6 kwietnia – Kościół i jego wnętrze, Elementy naturalne w liturgii, Służba ładu i służba darów

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem