Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Rycerstwo Bożego Grobu

Ewa Oset

Polub nas na Facebooku!

Nazywani są rycerzami i damami Bożego Grobu w Jerozolimie, bo bliskie są im ideały rycerskie. Pragną pogłębiać w sobie samodyscyplinę, szlachetność, odwagę, gotowość do rezygnacji, aby walczyć w obronie sprawiedliwości i pokoju. Wybierani są spośród osób odznaczających się głęboką świadomością chrześcijańską i postawą moralną. Pełnią przecież rolę opiekunów Bożego Grobu. Noszony przez nich krzyż to symbol ran Chrystusa i solidarności z chrześcijanami w Ziemi Świętej.
26 kwietnia br. w Częstochowie Zakon Rycerski Bożego Grobu w Jerozolimie podczas obrzędu inwestytury poszerzy grono rycerzy i dam.

Iwestytura, czyli przyjęcie nowych członków

Obrzęd inwestytury odbywa się co roku wiosną w różnych miastach Polski. Pierwsza inwestytura po reaktywowaniu Zakonu miała miejsce w Warszawie 25 marca 1996 r. w obecności ówczesnego Wielkiego Mistrza Zakonu - kard. Carlo Furno. Wielki Przeor Zakonu w Polsce - kard. Józef Glemp przewodniczył tej uroczystości. Druga inwestytura odbyła się w bazylice miechowskiej 17 kwietnia 1999 r., w 900. rocznicę zdobycia przez krzyżowców Jerozolimy. Obrzędy inwestytury odbywały się również w Krakowie, Gnieźnie, Wrocławiu, Katowicach, Radomiu, Białymstoku. W tym roku Częstochowa będzie gościć Bożogrobców po raz drugi. Podczas ceremonii przyjęcia do zakonu nowi członkowie otrzymują przywilej noszenia stroju rycerskiego. Mężczyźni białe płaszcze z czerwonym krzyżem i czarne nakrycie głowy, kobiety - czarny płaszcz i mantylkę, czyli koronkowy welon, oraz dystynktoria. W tych strojach mogą uczestniczyć w uroczystościach w Kościele, np. podczas Bożego Ciała, święta Świętej Rodziny.

Inwestytura 2008

W tym roku uroczystość inwestytury przygotowało środowisko częstochowskich członków zakonu. Program zapowiada 3-dniowe spotkanie. W czwartek 24 kwietnia w auli „Niedzieli” będzie miało miejsce spotkanie kandydatów z polskim zwierzchnikiem Zakonu Bożego Grobu prof. dr. hab. Jerzym Wojtczakiem-Szyszkowskim, a następnie konferencje - o. Nikodema Gdyka -franciszkanina: „Chrześcijanie w Ziemi Świętej” oraz o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego paulina: „Kultura odsłoną duchowości rycerskiej”. Drugiego dnia w Częstochowskim Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym członkowie i kandydaci będą przygotowywać się do inwestytury przez obrzęd czuwania, pod przewodnictwem częstochowskiego biskupa pomocniczego Jana Wątroby. Główne uroczystości będą miały miejsce w sobotę 26 kwietnia w kościele św. Wojciecha. Po procesyjnym przejściu z auli duszpasterstwa akademickiego odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem sosnowieckiego biskupa pomocniczego Piotra Skuchy, podczas której odbędzie się ceremonia inwestytury. W tym roku zgłoszono 21 kandydatów na członków Zakonu Bożego Grobu, w tym redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusza Skubisia.

Reklama

Kto może zostać Bożogrobcem?

Obecnie do Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie należy 160 członków z Polski. Według statutu Zakonu, prawo zgłaszania kandydatów na rycerzy i damy ma tylko członek zakonu. Kandydaturę zatwierdza Komisja ds. nominacji oraz Prezydium. Damą bądź rycerzem może zostać zarówno osoba duchowna, jak i świecka, która ukończyła 25 lat. Wybierani są oni spośród osób wierzących, katolików o nieposzlakowanej postawie moralnej. To praktykowanie wiary powinno być widoczne w obrębie własnej rodziny, w miejscu pracy, w posłuszeństwie Ojcu Świętemu, we współpracy z własną parafią i diecezją, w działalności chrześcijańskiej. Szczególnym zadaniem zakonu jest troska o miejsca święte i działalność charytatywna prowadzona w Ziemi Świętej. Te posługi tkwią właśnie w duchowości jej członków.

Pierwszy zakon rycerski w Polsce

Historia Zakonu Bożogrobców - Kanoników Regularnych, Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego sięga 1099 r. Książę Gotfryd de Bouillon ustanowił wtedy 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych w celu opieki nad Bożym Grobem w Jerozolimie. W 1114 r. Arnulf z Rohez nadał im Regułę św. Augustyna. Zakon został zatwierdzony przez papieży: Kaliksta II, Honoriusza II, Celestyna II i rozwijał się głównie w krajach europejskich. Do Polski Bożogrobców sprowadził w 1163 r. Jaksa z Miechowa i osadził ich w swych dobrach. Miechowici otrzymali liczne nadania od książąt, możnowładców, biskupów. Rozkwit Zakonu Bożogrobców miał miejsce w XV wieku, a miechowskie sanktuarium Bożego Grobu stało się jednym z najprężniejszych ośrodków zakonu.
Bożogrobcy wprowadzili do Polski liturgię i nabożeństwa zaczerpnięte z tradycji jerozolimskiej, wcześniej w naszym kraju nieznane. Spopularyzowali m.in. budowę Bożego Grobu w Wielki Piątek. Organizowali uroczystości w Wielkim Tygodniu i w 2. niedzielę po Wielkanocy, które przyciągały wielu pielgrzymów. Oprócz działalności duszpasterskiej członkowie zakonu zajmowali się szpitalnictwem, a w końcowym okresie istnienia również szkolnictwem. Po Bożogrobcach pozostał liczny księgozbiór, m.in. „Antyfonarz miechowski” z 1562 r., oraz świątynie, np. w Miechowie, w Gnieźnie i w Nysie.
Dziś Zakon Rycerski Bożego Grobu w Jerozolimie ma ok. 20 tys. członków na świecie, głównie w krajach europejskich, ale również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Zakon stanowi fundamentalny środek pomocy dla Ziemi Świętej.

Dla mnie członkowstwo w Zakonie Bożego Grobu jest pogłębieniem świadomości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pusty Grób Jezusa przypomina mi, że nasz Pan zmartwychwstał i żyje dla wszystkich ludzi, także dla mnie. Żyje i codziennie oddaje mi się cały. Cały do mojej dyspozycji. Jest i czeka, abym Go przyjmowała. To fascynujące.
Wanda Terlecka

Być kawalerem Bożego Grobu to honor i godność. Ten przywilej chcę potwierdzać swoją codzienną modlitwą, rzetelną pracą, życiem w prawdzie i czynami miłosierdzia. Z krzyżem Chrystusa zawsze i wszędzie jestem gotów bronić wiary chrześcijańskiej i być Jego uczniem. Służyć jak najlepiej rodzinie, prowadzonej firmie, wszystkim ludziom, Kościołowi i naszej Ojczyźnie.
Waldemar Pacud

Być damą to dla mnie zaszczyt. Zgodnie z powołaniem żony i matki, staram się doskonalić cnoty chrześcijańskie przez codzienną modlitwę, stałą adorację Najświętszego Sakramentu, krzewienie i ugruntowanie wiary w swojej rodzinie, jak i w różnych środowiskach, w których się znajduję. Dźwiganie własnego krzyża i przyjęcie krzyża, w który zostałam przyodziana, będącego znakiem obrony i miłości, jest zawsze radością służby Chrystusowi. Będąc wierną ideałom damy i przestrzegając zasad konstytucji zakonu, jestem szczęśliwa w tej świętej posłudze.
Maria Pacud

Niedziela Ogólnopolska 16/2008 , str. 34-35

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: +48 (34) 365 19 17

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Tragiczny staje się świat, który odrzuca Boga EDYTORIAL

Ludzie szczęśliwi to ci, którzy osiągnęli pełnię miłości do Boga i człowieka. »
Bp Edward Janiak

Reklama

Słowo Ma Moc


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas