Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Rycerstwo Bożego Grobu

Ewa Oset
Niedziela Ogólnopolska 16/2008, str. 34-35

Szymon Halter

Nazywani są rycerzami i damami Bożego Grobu w Jerozolimie, bo bliskie są im ideały rycerskie. Pragną pogłębiać w sobie samodyscyplinę, szlachetność, odwagę, gotowość do rezygnacji, aby walczyć w obronie sprawiedliwości i pokoju. Wybierani są spośród osób odznaczających się głęboką świadomością chrześcijańską i postawą moralną. Pełnią przecież rolę opiekunów Bożego Grobu. Noszony przez nich krzyż to symbol ran Chrystusa i solidarności z chrześcijanami w Ziemi Świętej.
26 kwietnia br. w Częstochowie Zakon Rycerski Bożego Grobu w Jerozolimie podczas obrzędu inwestytury poszerzy grono rycerzy i dam.

Iwestytura, czyli przyjęcie nowych członków

Obrzęd inwestytury odbywa się co roku wiosną w różnych miastach Polski. Pierwsza inwestytura po reaktywowaniu Zakonu miała miejsce w Warszawie 25 marca 1996 r. w obecności ówczesnego Wielkiego Mistrza Zakonu - kard. Carlo Furno. Wielki Przeor Zakonu w Polsce - kard. Józef Glemp przewodniczył tej uroczystości. Druga inwestytura odbyła się w bazylice miechowskiej 17 kwietnia 1999 r., w 900. rocznicę zdobycia przez krzyżowców Jerozolimy. Obrzędy inwestytury odbywały się również w Krakowie, Gnieźnie, Wrocławiu, Katowicach, Radomiu, Białymstoku. W tym roku Częstochowa będzie gościć Bożogrobców po raz drugi. Podczas ceremonii przyjęcia do zakonu nowi członkowie otrzymują przywilej noszenia stroju rycerskiego. Mężczyźni białe płaszcze z czerwonym krzyżem i czarne nakrycie głowy, kobiety - czarny płaszcz i mantylkę, czyli koronkowy welon, oraz dystynktoria. W tych strojach mogą uczestniczyć w uroczystościach w Kościele, np. podczas Bożego Ciała, święta Świętej Rodziny.

Inwestytura 2008

W tym roku uroczystość inwestytury przygotowało środowisko częstochowskich członków zakonu. Program zapowiada 3-dniowe spotkanie. W czwartek 24 kwietnia w auli „Niedzieli” będzie miało miejsce spotkanie kandydatów z polskim zwierzchnikiem Zakonu Bożego Grobu prof. dr. hab. Jerzym Wojtczakiem-Szyszkowskim, a następnie konferencje - o. Nikodema Gdyka -franciszkanina: „Chrześcijanie w Ziemi Świętej” oraz o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego paulina: „Kultura odsłoną duchowości rycerskiej”. Drugiego dnia w Częstochowskim Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym członkowie i kandydaci będą przygotowywać się do inwestytury przez obrzęd czuwania, pod przewodnictwem częstochowskiego biskupa pomocniczego Jana Wątroby. Główne uroczystości będą miały miejsce w sobotę 26 kwietnia w kościele św. Wojciecha. Po procesyjnym przejściu z auli duszpasterstwa akademickiego odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem sosnowieckiego biskupa pomocniczego Piotra Skuchy, podczas której odbędzie się ceremonia inwestytury. W tym roku zgłoszono 21 kandydatów na członków Zakonu Bożego Grobu, w tym redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusza Skubisia.

Reklama

Kto może zostać Bożogrobcem?

Obecnie do Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie należy 160 członków z Polski. Według statutu Zakonu, prawo zgłaszania kandydatów na rycerzy i damy ma tylko członek zakonu. Kandydaturę zatwierdza Komisja ds. nominacji oraz Prezydium. Damą bądź rycerzem może zostać zarówno osoba duchowna, jak i świecka, która ukończyła 25 lat. Wybierani są oni spośród osób wierzących, katolików o nieposzlakowanej postawie moralnej. To praktykowanie wiary powinno być widoczne w obrębie własnej rodziny, w miejscu pracy, w posłuszeństwie Ojcu Świętemu, we współpracy z własną parafią i diecezją, w działalności chrześcijańskiej. Szczególnym zadaniem zakonu jest troska o miejsca święte i działalność charytatywna prowadzona w Ziemi Świętej. Te posługi tkwią właśnie w duchowości jej członków.

Pierwszy zakon rycerski w Polsce

Historia Zakonu Bożogrobców - Kanoników Regularnych, Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego sięga 1099 r. Książę Gotfryd de Bouillon ustanowił wtedy 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych w celu opieki nad Bożym Grobem w Jerozolimie. W 1114 r. Arnulf z Rohez nadał im Regułę św. Augustyna. Zakon został zatwierdzony przez papieży: Kaliksta II, Honoriusza II, Celestyna II i rozwijał się głównie w krajach europejskich. Do Polski Bożogrobców sprowadził w 1163 r. Jaksa z Miechowa i osadził ich w swych dobrach. Miechowici otrzymali liczne nadania od książąt, możnowładców, biskupów. Rozkwit Zakonu Bożogrobców miał miejsce w XV wieku, a miechowskie sanktuarium Bożego Grobu stało się jednym z najprężniejszych ośrodków zakonu.
Bożogrobcy wprowadzili do Polski liturgię i nabożeństwa zaczerpnięte z tradycji jerozolimskiej, wcześniej w naszym kraju nieznane. Spopularyzowali m.in. budowę Bożego Grobu w Wielki Piątek. Organizowali uroczystości w Wielkim Tygodniu i w 2. niedzielę po Wielkanocy, które przyciągały wielu pielgrzymów. Oprócz działalności duszpasterskiej członkowie zakonu zajmowali się szpitalnictwem, a w końcowym okresie istnienia również szkolnictwem. Po Bożogrobcach pozostał liczny księgozbiór, m.in. „Antyfonarz miechowski” z 1562 r., oraz świątynie, np. w Miechowie, w Gnieźnie i w Nysie.
Dziś Zakon Rycerski Bożego Grobu w Jerozolimie ma ok. 20 tys. członków na świecie, głównie w krajach europejskich, ale również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Zakon stanowi fundamentalny środek pomocy dla Ziemi Świętej.

Dla mnie członkowstwo w Zakonie Bożego Grobu jest pogłębieniem świadomości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pusty Grób Jezusa przypomina mi, że nasz Pan zmartwychwstał i żyje dla wszystkich ludzi, także dla mnie. Żyje i codziennie oddaje mi się cały. Cały do mojej dyspozycji. Jest i czeka, abym Go przyjmowała. To fascynujące.
Wanda Terlecka

Być kawalerem Bożego Grobu to honor i godność. Ten przywilej chcę potwierdzać swoją codzienną modlitwą, rzetelną pracą, życiem w prawdzie i czynami miłosierdzia. Z krzyżem Chrystusa zawsze i wszędzie jestem gotów bronić wiary chrześcijańskiej i być Jego uczniem. Służyć jak najlepiej rodzinie, prowadzonej firmie, wszystkim ludziom, Kościołowi i naszej Ojczyźnie.
Waldemar Pacud

Być damą to dla mnie zaszczyt. Zgodnie z powołaniem żony i matki, staram się doskonalić cnoty chrześcijańskie przez codzienną modlitwę, stałą adorację Najświętszego Sakramentu, krzewienie i ugruntowanie wiary w swojej rodzinie, jak i w różnych środowiskach, w których się znajduję. Dźwiganie własnego krzyża i przyjęcie krzyża, w który zostałam przyodziana, będącego znakiem obrony i miłości, jest zawsze radością służby Chrystusowi. Będąc wierną ideałom damy i przestrzegając zasad konstytucji zakonu, jestem szczęśliwa w tej świętej posłudze.
Maria Pacud

155. rocznica Bitwy pod Wąsoszem

2018-04-22 16:02

Julia A. Lewandowska

W niedzielę 22 kwietnia br. w parafii św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym modlono się za zmarłych uczestników powstania styczniowego, którzy brali udział w bitwie pod Wąsoszem (23 kwietnia 1863 r.).

Julia A. Lewandowska
Przemówienie wójta Gminy Popów. Obok starosta kłobucki

Mszę św. w tej intencji sprawował o godz. 11.30 ks. Tomasz Gil, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wąsoszu.

Po Mszy św. mieszkańcy, goście, poczty sztandarowe instytucji państwowych, szkół oraz władze powiatu kłobuckiego i ościennych gmin na czele ze starostą kłobuckim Henrykiem Kiepurą i wójtem Gminy Popów Bolesławem Świtałą przemaszerowali pod pomnik „Gloria Victis” na starym cmentarzu.

Zobacz zdjęcia: 155. rocznica Bitwy pod Wąsoszem

Przy pomniku został odczytany Apel Poległych, a przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów, następnie zebrani mogli obejrzeć inscenizację historyczną przygotowaną przez grupy rekonstrukcyjne.

Bitwa pod Wąsoszem została stoczona 23 kwietnia 1863 r. pomiędzy powstańcami styczniowymi majora Aleksandra Lütticha a wojskami rosyjskimi pod dowództwem pułkownika Suwarowa i była najważniejszą bitwą w rejonie kłobuckim.

Więcej informacji w 18. numerze "Niedzieli Częstochowskiej".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Od oceanu do oceanu - 1%

Pakistan: chrześcijanka podpalona przez narzeczonego

2018-04-23 14:44

vaticannews.va / Islamabad (KAI)

24-letnia chrześcijanka z Pakistanu, za odmowę przejścia na islam została podpalona przez narzeczonego. Walczy o życie w szpitalu.

Bożena Sztajner/Niedziela

Asima wracała z pracy do domu, gdzie na drodze napadł ją narzeczony i podpalił. Zatrzymany przez policję tłumaczył, że chciał ją tylko nastraszyć.

Niestety w Pakistanie często dochodzi do podobnych incydentów, których ofiarami padają dziewczynki i młode kobiety. W ostatnich dniach trzy studentki zostały oblane kwasem za to, że jedna z nich odmówiła mężczyźnie wyjścia za niego za mąż.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem