Reklama

Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD

S. Konrada Dubel KDzJ
Niedziela Ogólnopolska 24/2008, str. 30

W niedzielę 15 czerwca br. o godz. 18 abp Władysław Ziółek będzie przewodniczył sesji zakończenia dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Macieja Józefa Gądka 1884-1969), karmelity bosego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Sesja publiczna zakończenia procesu na szczeblu diecezjalnym odbędzie się w kościele Karmelitów Bosych w Łodzi (ul. Liściasta 9), gdzie znajduje się grób Sługi Bożego, po czym zostanie odprawiona Msza św. o łaskę rychłej jego beatyfikacji.

Przez Niegowić i Wadowice do Karmelu

Maciej Józef Gądek urodził się 24 lutego 1884 r. w Marszowicach (parafia Niegowić, archidiecezja krakowska) w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Jego rodzice byli głęboko wierzący. W wieku 11 lat opuścił dom rodzinny i rozpoczął naukę w gimnazjum wadowickim, mieszkając w internacie prowadzonym przez karmelitów bosych. Tam zetknął się z Rafałem Kalinowskim, którego świętość wywarła wielki wpływ na dalsze jego życie. W 1901 r. w Czernej k. Krakowa rozpoczął nowicjat, już wtedy postanowił dążyć do świętości. Profesję zakonną złożył 17 sierpnia 1902 r., święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 25 lipca 1907 r. Do Polski przybył wiosną 1909 r. i po krótkim pobycie w Czernej, wraz z grupą fundacyjną ojców, został posłany do nowego klasztoru krakowskiego przy ul. Rakowickiej. Odznaczał się wielkimi zdolnościami, pokorą, gorliwością o chwałę Bożą i umiłowaniem kapłańskiego powołania. W 1910 r. został mianowany magistrem kleryków i wykładowcą teologii; pracował gorliwie w duszpasterstwie karmelitańskim jako kaznodzieja i kierownik duchowy. W 1913 r. założył Bractwo Dzieciątka Jezus. W latach 1918-20 był przeorem klasztoru w Wadowicach. W 1920 r. został pierwszym prowincjałem Polskiej Prowincji Karmelu.

Reklama

Służba w Zakonie i w Kościele powszechnym

W 1921 r., przy udziale służebnicy Bożej m. Teresy Janiny Kierocińskiej (1885-1946), założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Napisał konstytucje i przekazał charyzmat duchowego dziecięctwa, za patronkę dając św. Teresę od Dzieciątka Jezus. W latach 1925-47 przebywał w Rzymie, gdzie na polecenie Ojca Generała zorganizował Międzynarodowe Kolegium Karmelitańskie „Teresianum”, był długoletnim rektorem tej uczelni i wykładowcą. Z nominacji papieża Piusa XI był wizytatorem apostolskim kolegiów narodowych w Rzymie oraz seminariów duchownych w Polsce. Pius XII natomiast mianował go konsultorem Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Katolickich. Duchową opieką i kierownictwem otaczał w Rzymie kilka polskich zgromadzeń zakonnych. W czasie II wojny światowej w Rzymie włączył się w niesienie pomocy duchowej i materialnej polskim uchodźcom. W latach 1931-47 był definitorem generalnym zakonu. Z polecenia Ojca Generała wizytował kilka prowincji w Europie, także polską prowincję Karmelu.
Po powrocie do Ojczyzny, w 1947 r., został przełożonym klasztoru we Wrocławiu. W latach 1948-54 oraz 1957-60 był prowincjałem polskiej prowincji, gdzie w czasach trudnej rzeczywistości Kościoła w Polsce był dla współbraci i sióstr w Karmelu prawdziwym ojcem - roztropnym i doświadczonym, pełnym pokoju, ewangelicznej miłości i prostoty. O. Anzelm był także wybitnym kierownikiem duchowym, obdarzonym roztropnością i światłem Bożym w kierowaniu dusz do osiągnięcia świętości, zwłaszcza przez głębokie życie modlitwy i wierne spełnianie obowiązków stanu; odznaczał się wielkim nabożeństwem do Dzieciątka Jezus, Matki Bożej Szkaplerznej i św. Józefa.
Ostatnie lata życia spędził w klasztorze łódzkim przy ul. Liściastej - do końca wierny karmelitańskiej modlitwie i życiu wspólnotowemu - gdzie zmarł w opinii świętości 15 października 1969 r., w uroczystość św. Teresy od Jezusa.

Droga na ołtarze

Proces beatyfikacyjny o. Anzelma rozpoczął się w archidiecezji łódzkiej 2 lutego 2002 r. W pierwszym etapie cenzorzy wyznaczeni przez Biskupa Łódzkiego przebadali i zaopiniowali pisma drukowane Sługi Bożego, po czym odbyło się kilkadziesiąt sesji przesłuchiwania świadków jego życia. W marcu 2007 r. przed Trybunałem Archidiecezjalnym procesu beatyfikacyjnego swoje zeznania złożyli członkowie Komisji Historycznej, której zadaniem było zbadanie wiarygodności zebranych dokumentów życia i działalności Sługi Bożego, studium i ocena teologiczna pism niedrukowanych oraz opracowanie jego duchowości. Prace Komisji trwały blisko pięć lat, a ich owocem jest wspólna pisemna Relacja, która została dołączona do akt procesu. Spuścizna pisarska Sługi Bożego o. Anzelma obejmuje blisko 10 tys. listów, kilkaset kazań, konferencji, przemówień, komentarze na regułę karmelitańską i konstytucje Zgromadzenia oraz traktaty o dziecięctwie duchowym i wychowaniu zakonnym. Cenny zbiór stanowią rekolekcje kapłańskie oraz konferencje z zakresu teologii życia konsekrowanego (wybór jego pism jest wydawany w serii „Biblioteka założyciela”).
Kolejna sesja, tzw. „de non cultu” odbyła się w maju 2007 r., zeznawali w niej świadkowie pogrzebu i ekshumacji doczesnych szczątków Sługi Bożego. Dalsze wykonane prace to sporządzanie Transumptu, czyli odpisu akt procesu, oraz tłumaczenie ich na język włoski przez zaprzysiężonych tłumaczy. Całość akt liczy ponad trzydzieści tomów. Po sesji zamknięcia procesu przygotowana dokumentacja zostanie przewieziona do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, gdzie rozpocznie się tzw. etap rzymski procesu, polegający na opracowaniu „Positio” na temat życia i cnót heroicznych sługi Bożego o. Anzelma Gądka.

Autorka jest postulatorem w procesie beatyfikacyjnym o. Anzelma Gądka OCD.

Reklama

Zwycięstwo zdrowego rozsądku nad aborcją w Szkocji

2019-03-20 18:40

vaticannews / Edynburg (KAI)

Rada miasta Edynburga odrzuciła projekt rozporządzenia mającego zakazać obrońcom życia czuwań przed klinikami aborcyjnymi. Grupy pro-life nazywają tę decyzję „zwycięstwem zdrowego rozsądku”.

AnyaLogic / Foter.com / CC BY

Rada miasta, służba zdrowia oraz policja rozważały możliwość wprowadzenia specjalnych stref przed klinikami aborcyjnymi, gdzie zakazana byłaby modlitwa i rozmowy z korzystającymi z „usług” tych instytucji. Powodem miało być „niepotrzebne dręczenie” tzw. pacjentów. Jak orzeka jednak raport rady miasta: „nie ma na to żadnego przekonywującego dowodu”, co za tym idzie władze miasta nie zakażą obrońcom życia takich działań.

Jak mówi Michael Robinson, odpowiedzialny za komunikację z mediami przy szkockim Towarzystwie na rzecz Ochrony Nienarodzonych Dzieci (SPUC), oficjalne dane potwierdzają, że kobiety ubogie w tym kraju mają dwukrotnie wyższy wskaźnik dokonywania aborcji niż kobiety zamożne. „Pokojowe czuwania obrońców życia oferują praktyczne, emocjonalne i finansowe wsparcie dla bezbronnych kobiet, które inaczej mogą być zmuszone do aborcji, której nie chcą” – dodaje Robinson.

W 2017 r. rozwiązania zakazujące czuwań przed klinikami przyjęła londyńska gmina Ealing, podczas gdy gmina Richmond upon Thames przeforsowała taki zakaz w ubiegłym miesiącu. Znane są przypadki procesów sądowych wytoczonych gminie przez matki, które dzięki czuwaniom obrońców życia ocaliły swoje dzieci.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rekolekcje z Full Power Spirit

2019-03-21 15:48

Katarzyna Krawcewicz

W parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów CKZiU „Elektronik”, LO IV i LO VII. Poprowadzili je muzycy z zespołu Full Power Spirit.

Katarzyna Krawcewicz
"Dzielimy się swoimi doświadczeniami poszukiwania szczęścia w życiu"

O tym, co artyści chcieli przekazać młodzieży, opowiada Mirek Kirczuk: - My sami jesteśmy tak zwanymi poszukiwaczami szczęścia. Jeżeli zapyta się ludzi, na czym im w życiu zależy, to jeśli nie będą umieli tego lepiej sprecyzować, powiedzą, że chcą być szczęśliwi. Nas to nie dziwi. Dzielimy się po pierwsze swoimi doświadczeniami poszukiwania szczęścia w życiu. Po drugie stawiamy pytania, od których może nie warto uciekać, z którymi warto się zmierzyć. A wszystko to prowadzi do tego, żeby pokazać, że Pan Bóg jest. Że w świecie, w którym nam się wydaje, że o nas zapomniał, że jesteśmy zdani na samych siebie, że Pan Bóg sobie siedzi w swoim fajnym niebie – to wbrew temu wszystkiemu On jest. I żeby Go dostrzec w naszej codzienności, wcale jakoś mocno wysilać się nie trzeba. O tym rozmawialiśmy w pierwszym dniu rekolekcji.

A dziś próbujemy w kontekście poszukiwania szczęścia w życiu – bazując na ważnych dla młodzieży wartościach: wolności, szacunku i samoakceptacji – skonfrontować to, co daje nam świat i za co każe nam płacić wcale niemałą cenę z tym, co Pan Bóg chce nam dać zupełnie za darmochę. Chcemy więc pokazać, że Pan Bóg jest, następnie pokazać ofertę, jaką ma dla każdego człowieka, a wreszcie zachęcić do podjęcia pewnego rodzaju wyzwania: sprawdzenia, czy to ma szansę zafunkcjonować również w moim życiu.

Pan Bóg składa nam ofertę, a jednocześnie dając nam wolność pozwala tę ofertę odrzucać. Pan Bóg nas nie zmusza do współpracy. Kiedy człowiek w wolności zaczyna z Bożej propozycji korzystać, to często w jego życiu zaczynają się dziać niesamowite rzeczy, które też wydarzyły się w naszych historiach. I tym się chcemy dzielić. Jeśli ktoś wyjdzie stąd bogatszy o jakąś wiedzę, może z jakimś postanowieniem – to super. My stawiamy się tylko i wyłącznie w roli ewangelicznych siewców, którzy sieją, bo w gruncie rzeczy nic więcej zrobić nie możemy. I to jest piękne, że my tylko siejemy, że nie zbieramy owoców tego zasianego Słowa, bo to groziłoby pychą. A tak człowiek tylko wykonuje misję i rusza dalej, wierząc, że Pan Bóg to zasiane ziarno chce podlewać, a później być może będzie zbierał jakiś plon.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem