Reklama

Katechizm Płocki

Ks. Tomasz Opaliński
Niedziela Ogólnopolska 30/2008, str. 12-15

Od 2. niedzieli Wielkiego Postu 2005 r. we wszystkich kościołach diecezji płockiej przed Mszą św. czytane są krótkie katechezy, oparte na Katechizmie Kościoła Katolickiego. 98 katechez, dotyczących pierwszej części: „Wyznania wiary”, zostało zebranych i wydanych w formie książkowej nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego.
Zatwierdzając i promulgując typiczne wydanie łacińskie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jan Paweł II w liście apostolskim „Laetamur magnopere” określił, że Katechizm może służyć „jako «pewny i autentyczny punkt odniesienia» dla katechizmów opracowywanych przez Kościoły lokalne”. Taką właśnie inicjatywą jest Katechizm Płocki. Jego wartość dla Kościoła dostrzegł Benedykt XVI, przesyłając w 2006 r. na ręce ówczesnego biskupa płockiego Stanisława Wielgusa list gratulacyjny.
Płocki katechizm nawiązuje - jak czytamy w katechezie otwierającej tom - „do wspaniałej tradycji diecezjalnych katechizmów: małego i dla dzieci starszych, której szczególnym krzewicielem był błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, męczennik II wojny światowej”. To zakorzenienie podkreśla biskup płocki Piotr Libera, zaznaczając w słowie wstępnym, że „łaskawym zrządzeniem Opatrzności wydanie drukiem pierwszego tomu Katechizmu Płockiego przypada w roku 150. rocznicy urodzenia płockiego biskupa męczennika oraz 100. rocznicy jego konsekracji biskupiej”, na co wskazuje nieprzypadkowy czas promulgacji Katechizmu Płockiego: słowo wstępne datowane jest na 11 lutego 2008 r. - 150. rocznica urodzenia bł. abp. A. J. Nowowiejskiego.
„Katechizm Płocki zrodził się z potrzeby pogłębienia wiary i wiedzy religijnej dorosłych katolików, nieobjętych systematyczną katechizacją” - napisał w słowie wstępnym przewodniczący zespołu redakcyjnego bp Roman Marcinkowski. W skład zespołu, powołanego przez biskupa płockiego Stanisława Wielgusa, weszli specjaliści z różnych dziedzin: katechetyki, teologii fundamentalnej, teologii pastoralnej, homiletyki, liturgiki, katolickiej nauki społecznej, filologii polskiej, teologii środków społecznego przekazu i ekumenizmu: bp Roman Marcinkowski (przewodniczący), ks. Daniel Brzeziński, ks. Ryszard Czekalski, ks. Kazimierz Dziadak, ks. Janusz Kochański, ks. Adam Łach, ks. Tomasz Opaliński i ks. Henryk Seweryniak.
Dokonując twórczego dostosowania Katechizmu Kościoła Katolickiego do warunków polskich oraz uwzględniając potrzeby wiernych, zespół redakcyjny rozszerzył niektóre tematy, które w Katechizmie są zarysowane jedynie skrótowo, a w kontekście pojawiających się współcześnie pytań i wątpliwości wiernych wymagają obszerniejszego omówienia (np. „Apokryfy wczesnochrześcijańskie” czy też katechezy związane z historycznością Ewangelii i starożytnymi świadectwami o Jezusie Chrystusie). Same katechezy zostały opracowane językiem możliwie prostym, umożliwiającym zrozumienie przeciętnemu słuchaczowi, a jednocześnie wiernie oddającym prawdy wiary. Układ treści katechez jest praktycznie jednakowy (poza nielicznymi wyjątkami) i zawiera: egzystencjalny punkt wyjścia; krótką i zrozumiałą definicję prawdy wiary, której dotyczy katecheza; pozytywne wyjaśnienie definiowanej prawdy oraz pytania (fakultatywnie) dotyczące zastosowania tej prawdy wiary w życiu słuchaczy; podsumowanie najważniejszych wiadomości, poprzedzone słowem „zapamiętajmy”.
Katechezy, zapowiedziane w liście pasterskim Biskupa Płockiego na Wielki Post 2005 r., odczytywane są bezpośrednio przed każdą niedzielną Mszą św. we wszystkich kościołach diecezji. Są także nadawane przez katolickie rozgłośnie radiowe w Płocku i w Ciechanowie, drukowane w płockiej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz publikowane na internetowej stronie Wydziału Katechetycznego Kurii.
Pierwszy tom Katechizmu Płockiego zawiera 98 katechez opracowanych na podstawie pierwszej części Katechizmu Kościoła Katolickiego, poświęconej chrześcijańskiemu wyznaniu wiary. W tworzenie Katechizmu włączono szerokie grono współpracowników, aby powstające opracowanie było autentycznym dziełem Kościoła płockiego, nie zaś jedynie wąskiej grupy specjalistów. Do pisania katechez zostali więc zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk: profesorowie płockiego Seminarium, kapłani pracujący w Kurii Diecezjalnej i innych urzędach, duszpasterze, siostry zakonne, świeccy katecheci, a także specjaliści z różnych dziedzin (np. dziennikarze, lekarze, doradcy życia rodzinnego). W sumie lista autorów I części Katechizmu liczy 65 osób. Dzięki zaś wykorzystaniu wielu powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych z Katechizmem może zapoznać się praktycznie każdy.
Całość Katechizmu Płockiego ukaże się w czterech tomach, odzwierciedlających strukturę Katechizmu Kościoła Katolickiego: tom I - „Wyznanie wiary”; tom II - „Celebracja misterium chrześcijańskiego”; tom III - „Życie w Chrystusie”; tom IV - „Modlitwa chrześcijańska”.
Pierwsza część Katechizmu Płockiego liczy 272 strony. W celu ułatwienia korzystania ze zbioru został on zaopatrzony w spis treści i indeks autorów. W dodatku zamieszczono opublikowany w 2005 r. w „Niedzieli Płockiej” wywiad z przewodniczącym zespołu redakcyjnego Katechizmu bp. Romanem Marcinkowskim, przybliżający cele tej inicjatywy, oraz przepisy wykonawcze, ukazujące, jak dzieło to zostało wcielone w życie.

Katechizm Płocki. Część I - „Wyznanie wiary”. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2008, s. 272.

Zmieniły się relacje pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami

2019-02-16 17:29

vaticannews / Jerozolima (KAI)

Administrator apostolski Patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie uważa, że wizyta Papieża Franciszka w Abu Zabi miała znaczenie historyczne. Być może dla katolików była to jedna z wielu podróży głowy Kościoła, ale na Bliskim Wschodzie została uznana za wyjątkowe wydarzenie, ponieważ odbyła się w sercu świata islamskiego – stwierdził abp Pierbattista Pizzaballa.

Vatican Media

W wywiadzie udzielonym jednej z niemieckich rozgłośni włoski franciszkanin zauważył, że muzułmanie uważają Papieża za osobę bardzo ważną dla chrześcijan, dlatego fakt, że udał się on na Półwysep Arabski i mówił o znaczeniu ludzkiego braterstwa miał ogromny wpływ na całą społeczność muzułmańską oraz na sposób myślenia ludzi Bliskiego Wschodu.

Hierarcha powiedział, że jego zdaniem historia chrześcijan w Ziemi Świętej, ale również w Europie, jest historią naznaczoną konfliktami pomiędzy różnymi wyznaniami. Potem, na końcu okazywało się, że były to konflikty władzy. Dodał, że dziś większe napięcia występują wewnątrz Kościoła prawosławnego, niż w jego relacji z katolikami. Naszym zadaniem jest zaś podtrzymywanie oraz polepszanie relacji z innymi Kościołami.

Mówiąc o roli katolików w Ziemi Świętej duchowny zaznaczył, że relacje pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań znacznie się poprawiły w ostatnim dziesięcioleciu, szczególnie od czasu, od kiedy trwa wojna w Syrii. Zauważył, że do pewnego stopnia jest niestosowne dyskutowanie o miejscach, porach modlitwy czy o status quo miejsc świętych, w czasie, gdy chrześcijanie są zabijani w Syrii oraz Iraku z powodu noszenia krzyżyka na szyi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież w FAO. Polska w Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa

2019-02-16 22:42

Włodzimierz Rędzioch

14 lutego Franciszek uczestniczył w otwarciu 42. posiedzenia Rady Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development – IFAD), które odbyło się w siedzibie FAO.

Vatican Media

Zwracając się do zebranych Papież podkreślił, że przynosi na to spotkanie tęsknoty i potrzeby ogromnej rzeszy ludzi, którzy cierpią na całym świecie: „Trzeba spojrzeć na ich oblicza, wsłuchać się w ich wołanie oraz wziąć pod uwagę ich niepokoje. Żyją w niestabilnej sytuacji: powietrze jest skażone, zasoby naturalne są wyczerpane, rzeki zanieczyszczone, gleby zakwaszone. Nie mają wystarczającej ilości wody ani dla siebie, ani dla swoich upraw”. Społeczność międzynarodowa opracowała tzw. Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. W realizacji celów Agendy Fundusz Rozwoju Rolnictwa ma szczególnie ważne zadania, takie jak wyeliminowanie ubóstwa, walka z głodem oraz promocja niezależności żywnościowej. Aby osiągnąć ten cel potrzebna jest pomoc całej wspólnoty międzynarodowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich, którzy dysponują zasobami finansowymi. Trzeba podjąć konkretne i realne rozwiązania, nie przerzucając odpowiedzialności jeden na drugiego. „Głód powinien należeć jedynie do przeszłości” – podkreślił Franciszek.

Dzień wizyty papieskiej w siedzibie FAO był również ważnym momentem dla naszego kraju: Rada Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development – IFAD) w tym właśnie dniu przyjęła przez aklamację rezolucję o przyjęciu Polski do grona członków Funduszu. Wniosek o członkostwo został złożony przez Rząd RP, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w dniu 6 lutego br. na ręce Przewodniczącego IFAD Gilberta F. Houngbo. Na czele polskiej delegacji stanął ambasador Artur Pollok, który od 2016 r. pełni funkcję Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz przy Światowym Programie Żywnościowym, które mają swoją siedzibą również w Rzymie. W swoim przemówieniu Ambasador wyraził podziękowanie członkom Rady Zarządzającej IFAD za wyrażenie zgody na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Funduszu, dzięki czemu nasz kraj jeszcze bardziej będzie się mógł angażować w działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ambasador wyraził przekonanie, że Polska, dzięki własnym doświadczeniom, włączy się w ramach działalności IFAD w proces transformacji sektora rolnego w krajach rozwijających się.

Założony w 1977 r. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Głównym celem działalności IFAD jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności poprzez udzielanie pożyczek i dotacji na programy, które stymulują wzrost gospodarczy, zmniejszają nierówności i poprawiają warunki życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem