Reklama

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 43/2002

Dekanat: Resko
Siedziba: ul. Bohaterów Monte Cassino 12
Liczba wiernych: 6 112
Kapłani: proboszcz - ks. Krzysztof Antoń TChr i ks Marek Grygiel TChr, ks. Wiktor Szczęsny TChr (rezydent)
Siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej: s. Czesława Szer (zakrystianka), s. Małgorzata Michalik (katechetka), s. Urszula Duda (katechetka)
Wspólnoty: Parafialny Zespół Caritas, ministranci (37 osób), lektorzy (14 osób), Róża Rodziców Ministrantów, Róże Różańcowe (6), Zespół Synodalny, schola dziecięca, schole młodzieżowe (2), młodzieżowy zespół muzyczny, dziecięca grupa modlitewna, chór parafialny
Czasopisma: "Msza Święta", "L´Osservatore Romano", "Apostolstwo Chorych", "Miłujcie się", "Niedziela" - 40 egzemplarzy

Pierwszy kościół katolicki powstał w Płotach w 1277 r. podczas lokacji miasta na prawie lubeckim i znajdował się na miejskim rynku. Ze względu na zły stan techniczny został rozebrany w 1904 r. Wtedy protestancka społeczność miasta dysponowała już kolejną budowlą sakralną zlokalizowaną w nowym miejscu. Jej budowę rozpoczęto 17 marca symbolicznym zagłębieniem łopaty w ziemię przez pastora Wetzela i położeniem kamienia węgielnego 8 czerwca 1902. Kapitał na budowę pochodził od zmarłego w 1895 r. patrona kościoła - hrabiego Karola von der Osten, który w testamencie zapisał na ten cel 120 tysięcy marek. Część ziemi na budowę przeznaczył patron z pałacu w Płotach Karol von Bismarck. Budowa posuwała się w imponującym tempie, przy ofiarnym zaangażowaniu wiernych, którzy przyczynili się do wyposażenia świątyni. Poświęcono ją już w listopadzie 1903 r.
Kościół z czerwonej cegły powstał w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego. Świątynia ma jedną nawę z transeptem (nawa poprzeczna) i boczne kaplice. Od zachodu przylega wieża na rzucie kwadratu, o trzech kondygnacjach, zwieńczona spiczastym ośmiobocznym hełmem o wysokości 50 m. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie, szczęśliwie zachowane nieomal w komplecie z czasów budowy. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie i postacie Mojżesza i Eliasza. W absydzie zachowane witraże wykonane w Kolonii.
W środkowym oknie fundowane przez patrona kościoła Karla Bismarcka przedstawienie Ukrzyżowania, pod nim Ofiary Abrahama. W oknie północnym przedstawienie Hołdu Trzech Króli, pod nim Ofiary Mojżesza, w oknie południowym Zmartwychwstania Pańskiego, a w części dolnej Jonasza uwolnionego z wnętrza wieloryba. Sceny w witrażach transeptu dotyczą św. Pawła głoszącego kazanie i czytania 95 tez Marcina Lutra, uzupełnione już współcześnie o bł. M. T. Ledóchowską i św. M. Kolbego. Na chórze organy 17-głosowe wykonane przez zakład Grüneberga ze Szczecina. Na wieży dzwony - jeden spiżowy XVIII-wieczny z rozebranego kościoła oraz dwa żelazne z 1910 r. Przy kościele nowa plebania zbudowana w latach 80.
Parafia w Płotach została erygowana kanonicznie 1 czerwca 1951 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, poświęconym 5 października 1945 r. Parafią administrowali następujący proboszczowie z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: ks. Stanisław Rut (1945-46), ks. Feliks Kwilas (1946-57), ks. Wacław Perz (1957-58), ks. Stanisław Koszarek (1958-66), ks. Józef Kamiński (1966-70), ks. Stanisław Misiurek (1970-74), ks. Wiktor Szczęsny (1974-84), ks. Zdzisław Jędruszek (1984-92), ks. Zbigniew Kutnik (1992-98), ks. Krzysztof Rytwiński (1998-2001). Od 1 sierpnia 2001 r. proboszczem jest ks. Krzysztof Antoń TChr . Pracę duszpasterską po święceniach przyjętych z rąk bp. Zdzisława Fortuniaka rozpoczął w parafii Szczecin Zdroje, potem odpowiadał za referat powołań Zgromadzenia w Poznaniu, pracował w Rzymie przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracji przy kościele polskim św. Stanisława Biskupa Męczennika na Bottege Oskure, jednocześnie studiując na Uniwersytecie Urbaniana duchowość misyjną. Po studiach w Poznaniu pełnił funkcje prefekta studiów i wicerektora Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
Z jego przyjściem zaistniały w parafii nowe inicjatywy duszpasterskie. Pomysł wydawania Gazetki Parafialnej podchwyciła młodzież, redagując pismo pod kierunkiem studenta Marcina Makowieckiego. Wydawane w ilości 200 egzemplarzy rozprowadzane jest za symboliczną złotówkę. Pismo ma ambicję dotrzeć do parafian z najbardziej podstawowymi wiadomościami z życia parafii, aktualnymi tematami związanymi z okresami liturgicznymi, przybliżeniem sakramentów itp. Powstał także Parafialny Zespół Caritas liczący 27 osób, które organizują dla potrzebujących zbiórki produktów żywnościowych, ubrań i zabawek dla dzieci. Opieką duszpasterską objęty jest istniejący w Płotach półotwarty zakład karny dla ok. 170 osób.
Na terenie parafii jest jedno przedszkole, jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, Zespół Szkół Rolniczych, Liceum Techniczne, Technikum Żywienia, Liceum Ogólnokształcące. W szkołach tych katechezę prowadzi trzech księży, dwie siostry i jedna osoba świecka.
"Fenomenem tej parafii jest bardzo dobra współpraca z parafianami, począwszy od burmistrza, przez wszelkie instytucje, dyrekcje szkół, skończywszy na strażakach i policji - mówi Ksiądz Proboszcz. - Pracuję w Komisji Rady Miasta zajmującej się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Przypadło mi w udziale organizowanie obchodów 100-lecia kościoła. Rozpoczęliśmy je 8 czerwca br. uroczystością z udziałem wikariusza biskupiego ks. dr. Jacka Kordzikowskiego i księży reskiego dekanatu. Obchody te mają dwojaki wymiar - duchowy i zewnętrzny. Są okazją przyjrzenia się parafianom, dostrzeżenia ich potrzeb. Kościół został odmalowany, przeprowadzono generalny remont centralnego ogrzewania, położono nowe podłogi. Mimo bezrobocia w granicach 30 % ofiarność ludzi jest tu bardzo wielka - ocenia Ksiądz Proboszcz. Na każdą moją prośbę jest odpowiedź". W planie jest wydanie okolicznościowej publikacji, ukazującej 100-letnią historię kościoła i ponadpółwieczną pracę Towarzystwa Chrystusowców na placówce w Płotach. Ks. K. Antoń kładzie duży nacisk na pracę z dziećmi, młodzieżą i służbą liturgiczną. Zorganizował autokarowy wyjazd na Jasną Górę dla maturzystów i wycieczkę do Zakopanego dla lektorów. Przyjął chłopców przed I Komunią św. chcących zostać ministrantami na rok kandydacki, integruje ich w różny sposób, przy wsparciu licznej grupy zaangażowanych rodziców. Oglądam kartki świąteczne, bożonarodzeniowe żłóbki z Jezuskiem na sianku oraz wielkanocne palmy wykonane przez chłopców i ich rodziców, które sprzedawane są przed świętami, a dochód przeznacza się na wspólne przedsięwzięcia grupy ministranckiej. Należy mieć nadzieję, że przykład gorliwej pracy pociągnie tych chłopców ku naśladowaniu Chrystusa (w przeszłości z parafii w Płotach było siedem powołań męskich i pięć żeńskich).
Wspomnieć trzeba też o liczącym ponad 30 osób parafialnym chórze prowadzonym przez Marię Grudecką.
Do parafii należy 20 wiosek, najdalszą oddaloną o 20 km od kościoła parafialnego jest Sampólno. Teren ten obsługują cztery kościoły filialne znajdujące się w Bądkowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Gostyniu Łobeskim pw. Matki Bożej Różańcowej, w Siwkowicach pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Taczałach pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W kościele w Płotach w niedziele Msze św. odprawiane są o godz.: 7.00, 9.00, Suma o 10.30, dla dzieci o 12.00 i młodzieżowa o godz. 19.00. Dodatkowo w sobotę o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. w Czarnym w zaadaptowanej świetlicy. W dzień powszedni Msza św. w Płotach sprawowana jest o godz. 7.00 i 18.00.

OŻYWICIEL!

2019-02-18 23:50

Agata Pieszko

Dziś (18.02) o godz. 20:15 w Duszpasterstwie Akademickim "Wawrzyny" odbyło się spotkanie księży przewodników Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Duszpasterze wraz ze służbami zgromadzili się po to, by rozpocząć etap organizacji 39. pielgrzymki, a przede wszystkim wybrać jej temat. Nad tradycyjnym spotkaniem "przy kanapkach" czuwał Główny Przewodnik Pielgrzymki, ks. Stanisław "Orzech" Orzechowski.

Agata Pieszko
Grupa XII na Jasnej Górze w 2018 r.

OŻYWICIEL-oto hasło, które będzie przyświecało pielgrzymom w sierpniowej wędrówce do Maryi. Księża przewodnicy asekurowali się przy swoim wyborze hasłem nowego roku duszpasterskiego, które brzmi: W MOCY BOŻEGO DUCHA. Uznali także, że w czasach, w których niebezpiecznie wzrasta liczba samobójstw, a społeczeństwo pogrąża się w marazmie, warto przypomnieć o szczególnej mocy Ducha Świętego, mocy dawania życia, mocy ożywiania tego, co umarłe, pozbawione nadziei. Podstawą rozważań na czas pielgrzymowania ma się zatem stać CREDO, czyli wyznanie wiary. "W CREDO powtarzamy takie słowa: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Pierwszy obraz, jaki mamy w Piśmie Świętym, to Duch Święty, który unosi się nad wodami. Od chwili zesłania Ducha Św., Kościół jest w Jego mocy. On pracuje nad zbawieniem człowieka. Tak więc wg mnie to jest ten Ożywiciel stojący na początku wszystkiego, co żyje. Cały olbrzymi świat żyje dzięki Duchowi Świętemu". – mówi ks. Stanisław Orzechowski,

Rozmawiając o organizacji i programie pielgrzymki, przewodnicy zaproponowali m.in. odnowienie sakramentu bierzmowania, koncert z modlitwą uwielbienia oraz wprowadzenie krótkich momentów ciszy przed rozpoczęciem Eucharystii oraz po przyjęciu Komunii Świętej. "Do tej pory ks. Henryk Wachowiak, Ojciec Duchowy Pielgrzymki, zawsze przygotowywał nam nabożeństwo pokutne, albo nabożeństwo dziękczynne, a w tym roku ze względu na to, że idziemy w kierunku Ducha Świętego, zaproponował wieczór uwielbienia, wieczór chwały, który chcemy zorganizować w Kluczborku 5 dnia pielgrzymki około godz. 21:00". – mówi Wiesław "Kuzyn" Wowk, jeden z głównych odpowiedzialnych za przygotowania do pielgrzymki wrocławskiej. PPW będzie miała w tym roku trzech nowych przewodników: ks. Daniel Solarz (gr. 6) poprowadzi pielgrzymów z Brzegu, Wołowa i Brzegu Dolnego, ks. Jakub Deperas stanie na czele grupy nr 20, czyli pielgrzymów z rejonu Wrocław-Psie Pole, natomiast ks. Krzysztof Wojtaś zaopiekuje się grupą 11 pielgrzymującą z Ziemi Namysłowskiej.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 29.04. Już dziś prosimy o modlitewne wsparcie dzieła PPW oraz proponujemy rozważenie swojej obecności na pątniczym szlaku. 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowscy teologowie o duszpasterskiej odpowiedzialności proboszcza za katechizację

2019-02-19 20:57

Ks. Mariusz Frukacz

Zagadnienie obecności katechezy w szkole i konieczność katechezy parafialnej były przedmiotem naukowej refleksji członków Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Teologowie spotkali się 19 lutego w siedzibie PTT przy Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

W spotkaniu wzięli udział członkowie Częstochowskiego Oddziału PTT na czele z Ks. dr hab. Pawłem Maciaszkiem, kierownikiem PTT Oddziału w Częstochowie. Punktem wyjścia do dyskusji był referat ks. mgr. lic. Bartłomieja Bardelskiego na temat: „Duszpasterska odpowiedzialność proboszcza za katechizację w świetle obowiązujących dokumentów Kościoła”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Prelegent mówiąc o duszpasterskiej odpowiedzialności proboszcza za katechizację przypomniał, że katecheza należy do posłannictwa i misji Kościoła – Zadaniem katechezy jest wprowadzenie człowieka w znajomość prawd wiary i w rzeczywistość Kościoła – mówił prelegent i dodał: „Proboszcz odpowiada za katechezę szkolną i parafialną”.

Ks. Bardelski dużo miejsca poświęcił katechezie młodzieży i podkreślił znaczenie „wspierania inicjatyw młodzieżowych”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

- Ważne miejsce w misji Kościoła zajmuje również katecheza parafialna. Nauczanie wiary w parafii jest ściśle związane ze sprawowaniem sakramentów. Parafia jest właściwym i pierwszoplanową przestrzenią katechizacji. Szczególne znaczenie ma prowadzenie katechezy dorosłych – kontynuował ks. Bardelski.

- Bardzo ważna jest katecheza chrzcielna, katecheza przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą. Ogromne znaczenie ma właściwie przeprowadzona katecheza przed bierzmowaniem i katecheza przedślubna. Tutaj również ważna jest troska o nowopowstające rodziny, a zwłaszcza doprowadzenie młodych ludzi do przekonania, że łaska sakramentalna nie jest chwilowa – podkreślił prelegent.

- Istotna w misji Kościoła i w dziele katechizacji jest jedność środowiska szkolnego, parafialnego i rodzinnego – zaznaczył ks. Bardelski.

W trakcie dyskusji członkowie PTT zwrócili uwagę m. in. na konkretne problemy w katechezie szkolnej, jak usytuowanie katechezy na ostatnich godzinach lekcyjnych, wypisywanie się młodzieży z katechezy, jak również wpływ kultury masowej i mody na to, że niewielki procent młodych ludzi podziela nauczanie moralne Kościoła, zwłaszcza w zakresie nierozerwalności małżeństwa.

Na zakończenie spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniem i przebiegiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Aktualne wyzwania teologii”, która odbędzie się 9 maja 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Polskie Towarzystwo Teologiczne zostało założone przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, w 1924 r. Ogromną rolę u jego początków odegrał ks. prof. Aleksy Klawek. Zadaniem PTT było ożywienie obumarłego w czasie zaborów ruchu naukowo-teologicznego i zainteresowanie nim najszerszych kręgów duchowieństwa.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Oddział PTT w Częstochowie istnieje od 1997 roku. Skupia duchownych i świeckich, wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Instytutu Teologicznego w Częstochowie, pracowników Kurii Metropolitalnej, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie. W ramach swej działalności oddział organizuje okolicznościowe odczyty, sympozja i sesje naukowe. Specyficzną formą działalności częstochowskiego oddziału są organizowane co pewien czas Zaduszki Teologiczne poświęcone pamięci zmarłych członków PTT w Częstochowie.

Pierwszym kierownikiem Oddziału PTT w Częstochowie był ks. dr Teofil Siudy. Następnie funkcję tę pełnił ks. dr Jerzy Bielecki, a obecnie jest nim ks. dr hab. Paweł Maciaszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem