Reklama

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 46/2002


Siedziba: Kołbacz, ul. Warcisława 8
Liczba wiernych: 1 934
Proboszcz: ks. Dariusz Doburzyński
Kościoły filialne: Dębina - pw. Matki Bożej Pocieszenia, Żelewo - pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Wspólnoty: ministranci, Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas
Czasopisma: "L´Osservatore Romano", "Niedziela" - 20 egzemplarzy

W naszej wędrówce po parafiach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w najbliższym czasie nawiedzimy sześć parafii dekanatu Kołbacz (są to oprócz Kołbacza: Bielice, Kobylanka, Stare Czarnowo, Ryszewko i Żabów). Parafie te położone są na obszarze Równiny Pyrzyckiej, na północ od Pyrzyc. W pobliżu leży polodowcowe jezioro Miedwie o powierzchni 36 km2, piąte co do wielkości w Polsce, będące zbiornikiem wody pitnej dla Szczecina. Teren jest prawie pozbawiony lasów. Równinę pokrywają urodzajne czarne ziemie, od dawna wykorzystywane pod uprawy. W średniowieczu aktywizację gospodarczą tego terenu zawdzięczano Zakonowi Cystersów, który we wsi Kołbacz miał swoją główną na Pomorzu Zachodnim siedzibę.
Cystersi przybyli do Kołbacza w 1173 r. z opactwa Esrom w Danii. Inicjatywa osadzenia cystersów w tym miejscu należała do kasztelana szczecińskiego Warcisława Świętoborzyca, spokrewnionego z panującym rodem Gryfitów. Była też bezpośrednim efektem produńskiej wówczas polityki księcia Bogusława I (klasztor pozostawał w orbicie polityki duńskiej na Pomorzu do 1227 r.). Kasztelan uposażył nową placówkę dużymi nadaniami ziemi - oprócz Kołbacza było to pięć wsi leżących w dolinie rzeki Płoni. W wyniku dalszych nadań powstało ogromne latyfundium obejmujące w XIV w. ok. 70 wsi. W latach 1210-1347 cystersi wznieśli w Kołbaczu kościół, klasztor i obiekty gospodarcze, a później fortyfikacje. W wyniku reformacji klasztor w 1534 r. uległ rozwiązaniu, a zabudowania klasztorne zostały przejęte przez księcia Barnima XI. Po przebudowie w latach 1545-48 do czasu wybuchu wojny trzydziestoletniej pełnił rolę letniej rezydencji książąt szczecińskich. Zabudowa klasztoru, częściowo w ciągu wieków ulegająca zniszczeniu i rozbiórce, wykorzystywana była gospodarczo. Do dzisiaj oprócz kościoła z dawnej zabudowy przetrwało częściowo jedynie zachodnie skrzydło klasztoru, tzw. Dom Konwersów (świeckich braci zakonnych), Dom Opata, baszta i gotycka ceglana stodoła z XV w.
Pierwsza wzmianka o kościele w Kołbaczu pochodzi z 1186 r., była to zapewne budowla drewniana, którą na początku XIII w. zastąpiono murowaną. Budowa trwała blisko 140 lat, od 1210 r. do 1347 r. Powstała trzynawowa bazylika z transeptem, do której od południa przylegał budynek klasztorny. Po kasacie klasztoru w 1534 r. część wschodnią (prezbiterium i transept) przystosowano do potrzeb kościoła protestanckiego. Nawy korpusu oddzielono od transeptu murowaną ścianą i zakładając w nich pięć drewnianych stropów, zaadaptowano na magazyn zbożowy (który użytkowany był do początku lat dziewięćdziesiątych XX w.). Nawa północna i południowa nie dotrwały do naszych czasów, rozebrano je w XVIII w. Mimo tego zubożenia budowla, jedna z pierwszych ceglanych na Pomorzu Zachodnim, zalicza się do cenniejszych zabytków sztuki sakralnej w Polsce. Zachwyca szczególnie wspaniała "ślepa" rozeta w szczycie elewacji zachodniej.
We wnętrzu kościoła zachowały się trzy płyty nagrobne, renesansowe nadproże portalu z gryfami, barokowa ambona oraz empora chóru z XIX-wiecznym prospektem organowym. W 1990 r. do prezbiterium wstawiono kopię XIV-wiecznego tryptyku znajdującego się w katedrze św. Jakuba Apostoła w Szczecinie (pochodzącego z wioski Ciećmierz).
Świątynię poświęcono dla potrzeb Kościoła rzymskokatolickiego 20 października 1946 r. Początkowo kościół należał do parafii w Starym Czarnowie. Samodzielną parafię erygowano 7 stycznia 1985 r. Administrowali nią proboszczowie: ks. Zdzisław Brzozowski (1985-91), ks. Marek Kałamarz (1991-97), od 1 lipca 1997 jest nim ks. Dariusz Doburzyński. Urodzony w Węgorzynie Ksiądz Proboszcz został wyświęcony 18 czerwca 1989 r. Pracował jako wikariusz w Gryficach i w Szczecinie w parafii pw. św. Stanisława Kostki, skąd został powołany na probostwo w Kołbaczu.
"Po II wojnie światowej Kołbacz był małą wioską - opowiada ks. D. Doburzyński. - Rozbudował się później, gdy powstał tu w 1967 r. Zootechniczny Zakład Doświadczalny, będący pierwszą w kraju przemysłową fermą trzody chlewnej i bydła. Wtedy zburzono starą zabudowę i pobudowano nowe bloki dla wzrastającej liczby pracowników zakładu, który zatrudniał ok. 1600 osób. Dzisiaj pracuje w nim prawie dziewięciokrotnie mniej pracowników, jedynie bliskie położenie Szczecina i Stargardu Szcz. ratuje w pewnej mierze sytuację na rynku pracy. Do parafii należy też Dębina z Komorówką (ok. 300 parafian), będąca podobnie jak Kołbacz wsią popegeerowską oraz Żelewo mające 100 parafian - wcześniej typowa wieś rolnicza nad jeziorem Miedwie, dziś przekształcająca się w letniskową. Osiedlają się w niej bowiem ludzie ze Szczecina, Stargardu Szcz., Berlina...".
W Dębinie istnieje nowy kościół filialny, wybudowany w latach 1993-94 przez poprzedniego proboszcza, ks. Marka Kałamarza. Drugi kościół filialny w Żelewie jest cennym zabytkiem architektury ryglowej z końca XVII w. Interesujące jest wyposażenie wnętrza - między innymi malowidła z empory organowej. Wszystkie sceny z Pisma Świętego mają za temat wodę - inspiracją dla artysty było pobliskie jezioro Miedwie. Jest więc m. in. Oddzielenie wód przy stworzeniu świata, Potop, Przejście przez Morze Czerwone, Jonasz, Uciszenie burzy na jeziorze Genezaret, Połów ryb po Zmartwychwstaniu, Św. Piotr łowiący ryby.
W kościołach tych w niedzielę Ksiądz Proboszcz sprawuje Eucharystię: w Kołbaczu (godz. 8.30 i 11.30), Żelewie (godz. 10.00) i Dębinie (godz. 13.00). W tygodniu Msza św. sprawowana jest we wtorek w Żelewie, w czwartek w Dębinie, w pozostałe cztery dni w Kołbaczu. Średnia frekwencja na niedzielnej Eucharystii wynosi 25%. Grono ministranckie liczy łącznie 32 chłopców. Trwa modlitwa w pięciu różach różańcowych (jednej męskiej). Na terenie parafii jest gimnazjum kształcące 140 uczniów oraz szkoła podstawowa - ok. 300 uczniów. Najdalej, bo aż 18 km, mają do niej dzieci dojeżdżające z Binowa. W szkołach tych pracują dwie katechetki. Warto wspomnieć o sukcesie 10-osobowego zespołu uczniów, przygotowanego przez Bogumiłę Zawadę, który na etapie centralnym zdobył pierwszą nagrodę w konkursie pt. Jezus, Maryja i Przyjaciele zorganizowanym przez Redakcję Tygodnika Katolickiego Niedziela.
Ksiądz Proboszcz jest entuzjastą gór, a także pielgrzymowania w tej najczystszej postaci, jaką są pielgrzymki piesze. Jako kleryk i kapłan chodził na szczecińską pielgrzymkę, będąc przewodnikiem grup. W 1995 r. był inicjatorem pielgrzymki 11-osobowego zespołu na trasie Szczecin - Rzym, który dotarł do celu, pokonując w 44 dni dystans ok. 1900 km. Propaguje piesze pielgrzymki swoich parafian z Kołbacza do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym, a także trzydniowe do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.
Jako doświadczonemu pątnikowi, ks. Dariuszowi powierzono Referat Duszpasterstwa Pielgrzymkowego w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitarnej. Został też głównym przewodnikiem pieszej szczecińskiej pielgrzymki na Jasną Górę i poprowadził ją w trzech ostatnich latach (2000-2002).
W 2000 r., dzięki ofiarności parafian naprawiono zniszczone pokrycia dachów. W najbliższym czasie Ksiądz Proboszcz zamierza wymienić drzwi do części magazynowej kościoła, potem wyremontować podstawę zawalonej przed laty wieży (na jej całościową rekonstrukcję parafii brakuje środków). Chciałby też na jednej kondygnacji urządzić wystawę poświęconą historii Zakonu Cystersów. Jak zagospodarować obiekt o tak dużej kubaturze, będący zabytkiem najwyższej rangi? To pytanie nieustannie nurtuje Gospodarza tego miejsca. Kołbacz leży na "Szlaku Cystersów na Pomorzu", będącym częścią "Europejskiego Szlaku Cystersów" łączącego stare opactwa, będące dziedzictwem kulturowym jednoczącej się ponownie Europy. Biorąc to pod uwagę, celowa byłaby pomoc z zewnątrz - instytucji, których zadaniem jest troska o dobra kultury.
Ks. D. Doburzyńskiemu bardzo zależy na ukazywaniu dziedzictwa kulturowego, jakie zostawił Zakon Cystersów w jego parafii. Zaprasza serdecznie do siebie, szczególnie wycieczki nauczycieli z młodzieżą. Każdą zgłoszoną grupę przyjmie, oprowadzi i przybliży dzieje szarych mnichów.

Świadomość, że w trudnościach zawsze możemy zwrócić się do Pana, jest wielkim powodem do radości

2018-12-16 13:01

st, tom (KAI) / Watykan

"Świadomość, że w trudnościach zawsze możemy zwrócić się do Pana i że On nigdy nie odrzuca naszych modlitw jest wielkim powodem do radości" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież przypomniał, że liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do radości i zaznaczył, że Bóg zawsze z miłością kieruje naszym życiem, także pośród problemów i cierpień i ta pewność posila naszą nadzieję i męstwo.

Grzegorz Gałązka

Franciszek nawiązując do liturgii trzeciej niedzieli Adwentu przywołał słowa proroka Sofoniasza: „Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!”. "To wezwanie proroka jest szczególnie właściwe w czasie, gdy przygotowujemy się na Boże Narodzenie, ponieważ dotyczy Jezusa, Emmanuela, Boga-z-nami: Jego obecność jest źródłem radości" - zaznaczył papież.

Franciszek zwrócił dalej uwagę, że słowa proroka: „Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie” znajdują swoje pełne znaczenie w momencie Zwiastowania Maryi, opowiadane przez Ewangelistę Łukasza. "W odległej mieścinie w Galilei, w sercu młodej kobiety nieznanej światu, Bóg rozpala iskrę szczęścia dla całego świata. A dzisiaj ta sama nowina jest skierowana do Kościoła, powołanego do przyjęcia Ewangelii, aby stała się ciałem, konkretnym życiem" - wyjaśniał Ojciec Święty.

Z kolei nawiązując do słów św. Pawła papież zwrócił uwagę, że zachęca on nas dzisiaj, byśmy się niczym nie zamartwiali, ale w każdej sytuacji przedstawiali Bogu wszystkie nasze pragnienia. "Świadomość, że w trudnościach zawsze możemy zwrócić się do Pana i że On nigdy nie odrzuca naszych modlitw jest wielkim powodem do radości. Żadna troska, żaden lęk nigdy nie będzie w stanie odebrać nam pogody ducha wypływającej ze świadomości, że Bóg zawsze z miłością kieruje naszym życiem. Także pośród problemów i cierpień ta pewność posila naszą nadzieję i męstwo" - powiedział Franciszek i przypomniał, że w okresie Adwentu jesteśmy przede wszystkim wezwani do nawrócenia.

Na zakończenie wezwał: "Niech Dziewica Maryja pomaga nam otworzyć nasze serca na Boga, który przychodzi, aby napełnić całe nasze życie radością".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmarł Polak postrzelony podczas zamachu w Strasburgu

2018-12-17 07:15

PAP

Zmarła piąta osoba ranna podczas zamachu w Strasburgu - informuje w niedzielę agencja AFP, powołując się na władze prefekturalne. Ofiarą jest Polak, o czym jego brat poinformował na Facebooku.

©MaverickRose – stock.adobe.com

Mój brat Barto Pedro Orent-Niedzielski właśnie od nas odszedł. Dziękuję za miłość i siłę, jakie mu daliście

- cytuje AFP wpis zamieszczony na Facebooku przez brata ofiary i dodaje, że zmarły to 36-letni mieszkaniec Strasburga pochodzący z Katowic.

We wtorek 29-letni Cherif Chekatt, który urodził się w Strasburgu w rodzinie algierskiej, strzelał do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego. Podczas ataku życie straciły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym Polak; kolejna osoba zmarła w piątek z powodu odniesionych ran.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem