Niedziela Młodych

Adwentowe nicnierobienie

„Co jest jeszcze do zrobienia? Muszę się pośpieszyć. Nie mogę zwolnić tempa” – oto często nasz zaprogramowany sposób myślenia. Dobrze jest jednak czasem nic nie robić – żeby mógł coś zrobić w moim życiu Bóg. Temu może służyć Adwent.

Zobacz

Bliski Wschód

W centrum wielkiej gry

Czy Libanowi grozi następna wojna?

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Inauguracja wykładów otwartych w WSD

W szkole miłosierdzia Bożego

Ks. Zbigniew Wanat

16 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu rozpoczął się cykl wykładów otwartych pt. "W szkole miłosierdzia Bożego. Uczynki miłosierne wobec duszy". Organizatorem wykładów jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Są one odpowiedzią na przesłanie tegorocznej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Refleksja nad treścią zapisanych w katechizmie uczynków miłosiernych wobec duszy, podejmowana w okresie od listopada do maja przyszłego roku, ma pobudzić "wyobraźnię miłosierdzia".

Polub nas na Facebooku!

Wykład inauguracyjny pt. Program miłosierdzia Bożego. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36) wygłosił bp dr Andrzej Suski, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego. We wstępie zauważył, że tematyka całego cyklu wykładów wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2003 pod hasłem: "Umiłować Chrystusa i zawierzyć Bożemu miłosierdziu". Pierwsza część tego hasła pochodzi z listu Jana Pawła II Novo millennio ineunte, gdzie czytamy, że Chrystusa mamy poznawać, kochać i naśladować. Natomiast druga część wyraża przesłanie ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny: "Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie". Jan Paweł II, skupiając naszą uwagę na Bożym miłosierdziu, wezwał nas: "Bądźcie świadkami miłosierdzia!".
Kościół żyje swoim autentycznym życiem - Ksiądz Biskup przypomniał słowa encykliki Dives in misericordia - gdy wyznaje i wielbi miłosierdzie, najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela, a także kiedy stara się czynić miłosierdzie (por. nr 13). Ta świadomość jest u podstaw peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który od niedawna nawiedza parafie i domy zakonne diecezji toruńskiej.
Odwołując się do wezwania Jezusa "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny", Ksiądz Biskup podkreślił specyfikę teologii św. Łukasza. Ewangelista miłosierdzia, nazywany scriba mansuetudinis Christi, ukazuje wszechstronność dzieła zbawienia. Jest ono wyzwoleniem z różnych zniewoleń: z więzienia, nędzy i poniżenia społecznego, z choroby, śmierci, od złego ducha, z grzechu. Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a szczególnie biednych, pogardzanych, grzeszników. Znajdują oni w Nim przyjaciela i rzecznika. Mówią o tym zwłaszcza tzw. przypowieści przebaczenia, zebrane w 15. rozdziale Łukaszowej Ewangelii. Łączy je centralna idea: Bóg kocha również grzesznika. Nie chce jego zguby. Przeciwnie, chce i czeka na szczery powrót. "W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, którzy nie potrzebują nawrócenia" (Łk 15, 7).
Bp Suski podkreślił, że Jezusowe wezwanie do czynienia miłosierdzia jest skierowane do wszystkich. Jego realizacja jest przede wszystkim owocem działania Bożego miłosierdzia w człowieku. Ono jest siłą napędową i przyczyną sprawczą ludzkiego miłosierdzia. Na tyle jesteśmy zdolni do czynów miłosierdzia, na ile przyjmujemy łaskę miłosierdzia Bożego. Nie chodzi zatem o zwykłą filantropię czy działania humanitarne, ale o działanie Boga w nas i poprzez nas.
W dalszej części wykładu Ksiądz Biskup szeroko analizował przypowieść o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 11-32). Skupił się na postawie miłosiernego ojca. Wymowne jest jego milczenie i akceptacja wolności młodszego syna. Ojciec kocha go nadal, choć ten myśli tylko o sobie, chce konsumować dobra, cieszyć się życiem. Prawdziwe ojcostwo to także duchowe towarzyszenie synowi, który się oddalił. To gotowość niesienia pomocy, gdy syn w moralnym i duchowym zagubieniu dosięg-nął dna. Być ojcem - podkreślił Ksiądz Biskup - to przywracać dziecku jego utraconą godność, to niejako rodzić go na nowo. Dlatego ojciec ze wzruszeniem przyjmuje powrót syna. Zaskakuje go miłością, która jest pełnym tęsknoty oczekiwaniem i wyjściem naprzeciw. Tak nieprzewidywalnej miłości nie potrafi zrozumieć i nie chce zaakceptować starszy syn. Ojciec także wobec niego objawia miłosierdzie. Zaprasza go łagodnie do wejścia w logikę miłości i przebaczenia. Istnieje bowiem jedna miłość ojca, która powinna połączyć obu braci.
Kończąc wykład, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że przypowieści celowo brak szczęśliwego zakończenia. Powinni je bowiem dopisać jej słuchacze, wszystkie kolejne pokolenia uczniów Jezusa. Mają oni odpowiedzieć na Jego wezwanie: "Bądźcie miłosierni!", aby w ten sposób tworzyć prawdziwie braterską wspólnotę.
Po wykładzie zgodnie z tradycją odbyła się dyskusja. Wziął w niej udział m.in. biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, profesor Wydziału Teologicznego UMK. Warto zauważyć, że obecny cykl wykładów otwartych jest już siódmym z kolei. Wcześniej organizowało je toruńskie Wyższe Seminarium Duchowne. Od roku kontynuuje to Wydział Teologiczny. Tematami poprzednich serii wykładów były: Kazanie na Górze i Osiem Błogosławieństw, oblicza kryzysu w Biblii, żydzi i chrześcijanie - wspólne dziedzictwo wiary, mądrość życia według cnót kardynalnych i teologalnych, Modlitwa Pańska oraz aktualność przesłania Apokalipsy na progu trzeciego tysiąclecia. Wśród prelegentów byli m.in. ks. prof. Michał Czajkowski i ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Edycja toruńska 46/2002

E-mail:
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622-35-30 w. 39, fax (56) 621-09-02

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Okazujmy cierpliwość w znoszeniu wad i niedoskonałości, widząc je najpierw u siebie. Pamiętajmy, że zgubne przekonanie o własnej doskonałości może być bariera w zrozumieniu drugiego... »
Bp Tadeusz Lityński

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas