Reklama

Inauguracja wykładów otwartych w WSD

W szkole miłosierdzia Bożego

Ks. Zbigniew Wanat
Edycja toruńska 46/2002

16 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu rozpoczął się cykl wykładów otwartych pt. "W szkole miłosierdzia Bożego. Uczynki miłosierne wobec duszy". Organizatorem wykładów jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Są one odpowiedzią na przesłanie tegorocznej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Refleksja nad treścią zapisanych w katechizmie uczynków miłosiernych wobec duszy, podejmowana w okresie od listopada do maja przyszłego roku, ma pobudzić "wyobraźnię miłosierdzia".

Wykład inauguracyjny pt. Program miłosierdzia Bożego. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36) wygłosił bp dr Andrzej Suski, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego. We wstępie zauważył, że tematyka całego cyklu wykładów wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2003 pod hasłem: "Umiłować Chrystusa i zawierzyć Bożemu miłosierdziu". Pierwsza część tego hasła pochodzi z listu Jana Pawła II Novo millennio ineunte, gdzie czytamy, że Chrystusa mamy poznawać, kochać i naśladować. Natomiast druga część wyraża przesłanie ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny: "Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie". Jan Paweł II, skupiając naszą uwagę na Bożym miłosierdziu, wezwał nas: "Bądźcie świadkami miłosierdzia!".
Kościół żyje swoim autentycznym życiem - Ksiądz Biskup przypomniał słowa encykliki Dives in misericordia - gdy wyznaje i wielbi miłosierdzie, najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela, a także kiedy stara się czynić miłosierdzie (por. nr 13). Ta świadomość jest u podstaw peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który od niedawna nawiedza parafie i domy zakonne diecezji toruńskiej.
Odwołując się do wezwania Jezusa "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny", Ksiądz Biskup podkreślił specyfikę teologii św. Łukasza. Ewangelista miłosierdzia, nazywany scriba mansuetudinis Christi, ukazuje wszechstronność dzieła zbawienia. Jest ono wyzwoleniem z różnych zniewoleń: z więzienia, nędzy i poniżenia społecznego, z choroby, śmierci, od złego ducha, z grzechu. Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a szczególnie biednych, pogardzanych, grzeszników. Znajdują oni w Nim przyjaciela i rzecznika. Mówią o tym zwłaszcza tzw. przypowieści przebaczenia, zebrane w 15. rozdziale Łukaszowej Ewangelii. Łączy je centralna idea: Bóg kocha również grzesznika. Nie chce jego zguby. Przeciwnie, chce i czeka na szczery powrót. "W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, którzy nie potrzebują nawrócenia" (Łk 15, 7).
Bp Suski podkreślił, że Jezusowe wezwanie do czynienia miłosierdzia jest skierowane do wszystkich. Jego realizacja jest przede wszystkim owocem działania Bożego miłosierdzia w człowieku. Ono jest siłą napędową i przyczyną sprawczą ludzkiego miłosierdzia. Na tyle jesteśmy zdolni do czynów miłosierdzia, na ile przyjmujemy łaskę miłosierdzia Bożego. Nie chodzi zatem o zwykłą filantropię czy działania humanitarne, ale o działanie Boga w nas i poprzez nas.
W dalszej części wykładu Ksiądz Biskup szeroko analizował przypowieść o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 11-32). Skupił się na postawie miłosiernego ojca. Wymowne jest jego milczenie i akceptacja wolności młodszego syna. Ojciec kocha go nadal, choć ten myśli tylko o sobie, chce konsumować dobra, cieszyć się życiem. Prawdziwe ojcostwo to także duchowe towarzyszenie synowi, który się oddalił. To gotowość niesienia pomocy, gdy syn w moralnym i duchowym zagubieniu dosięg-nął dna. Być ojcem - podkreślił Ksiądz Biskup - to przywracać dziecku jego utraconą godność, to niejako rodzić go na nowo. Dlatego ojciec ze wzruszeniem przyjmuje powrót syna. Zaskakuje go miłością, która jest pełnym tęsknoty oczekiwaniem i wyjściem naprzeciw. Tak nieprzewidywalnej miłości nie potrafi zrozumieć i nie chce zaakceptować starszy syn. Ojciec także wobec niego objawia miłosierdzie. Zaprasza go łagodnie do wejścia w logikę miłości i przebaczenia. Istnieje bowiem jedna miłość ojca, która powinna połączyć obu braci.
Kończąc wykład, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że przypowieści celowo brak szczęśliwego zakończenia. Powinni je bowiem dopisać jej słuchacze, wszystkie kolejne pokolenia uczniów Jezusa. Mają oni odpowiedzieć na Jego wezwanie: "Bądźcie miłosierni!", aby w ten sposób tworzyć prawdziwie braterską wspólnotę.
Po wykładzie zgodnie z tradycją odbyła się dyskusja. Wziął w niej udział m.in. biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, profesor Wydziału Teologicznego UMK. Warto zauważyć, że obecny cykl wykładów otwartych jest już siódmym z kolei. Wcześniej organizowało je toruńskie Wyższe Seminarium Duchowne. Od roku kontynuuje to Wydział Teologiczny. Tematami poprzednich serii wykładów były: Kazanie na Górze i Osiem Błogosławieństw, oblicza kryzysu w Biblii, żydzi i chrześcijanie - wspólne dziedzictwo wiary, mądrość życia według cnót kardynalnych i teologalnych, Modlitwa Pańska oraz aktualność przesłania Apokalipsy na progu trzeciego tysiąclecia. Wśród prelegentów byli m.in. ks. prof. Michał Czajkowski i ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Dziewczynka w oknie życia w Radomiu

2017-03-14 16:54

rm / Radom / KAI

W radomskim oknie życia znaleziono dzisiaj rano noworodka. Opiekujące się tym miejscem siostry Matki Bożej Miłosierdzia nadały dziewczynce imię Faustyna. Dziecko zostało również ochrzczone.

Graziako
Zdjęcie ilustracyjne

- Bardzo dziękujemy matce dziecka, że miała odwagę pozostawić je w oknie. Dzięki temu ono żyje - mówi ks. Robert Kowalski, dyrektor diecezjalnej Caritas. Dodał, że dziewczynka ma 2-3 dni. Obecnie przebywa w szpitalu. - Z pewnością nie była to łatwa decyzja dla matki. Być może nie miała warunków, by wychować dziecko - powiedział ks. Kowalski.

Dziecko zostało przyniesione do okna życia o 4.20. Dziewczynkę odnalazła zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które opiekuje się oknem życia. Siostra Livia poinformowała, że dziewczynka otrzymała chrzest i nadano jej imię Faustyna. - Najważniejsze, że żyje. Dla nas to radość. Gratuluję matce, że miała odwagę zostawić dziecko w oknie życia - powiedziała siostra Livia.

Radomskie okno życia jest prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej. Znajduje się w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga 31. Działa od 2009 roku. Siostry czuwają przy nim całą dobę. Gdy dziecko pojawi się w oknie, wzywają pogotowie. Dziecko jest badane i trafia do szpitala.

O pozostawionym dziecku informowany jest też ośrodek adopcyjny, który natychmiast powiadamia o tym sąd, prosząc jednocześnie o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka i nadanie mu tożsamości. Sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Po 6 tygodniach następuje rozprawa i dziecko trafia do rodziny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Medal św. Brata Alberta dla Agaty Kornhauser-Dudy

2018-03-19 17:04

prezydent.pl / Kraków (KAI)

Jest to dla mnie przede wszystkim zobowiązanie, ale też naprawdę głębokie i wzruszające przeżycie - napisała Pierwsza Dama w liście do uczestników 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA, dziękując za wyróżnienie.

Grzegorz Jakubowski?KPRP

Agata Kornhauser-Duda została uhonorowana Medalem św. Brata Alberta za działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych. Gala Finałowa odbyła się w poniedziałek w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nagrodę w imieniu Małżonki Prezydenta odebrał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

- W ciągu minionych dwóch lat starałam się odpowiadać na zaproszenia i prośby płynące z organizacji pozarządowych i środowiska osób niepełnosprawnych, które zachęcały mnie do poznania ich działalności, ale też potrzeb i problemów, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień - napisała Pierwsza Dama w liście odczytanym przez ministra. - Wielokrotnie spotykałam się z osobami niepełnosprawnymi, które pokazały mi jak aktywnie, wspaniale i dzielnie radzą sobie w życiu, jak wiele spraw i ważnych rzeczy ich interesuje i obchodzi, ile dobrego i pożytecznego robią dla siebie i swojego najbliższego otoczenia - kontynuowała.

Pierwsza Dama złożyła gratulacje pozostałym laureatom Medalu św. Brata Alberta. W tym roku wyróżnieni zostali także windsurferka Zofia Klepacka-Noceti, piłkarz Jakub Błaszczykowski oraz rodzina Wadowskich. - To dla mnie prawdziwa przyjemność dzielić z Państwem tę prestiżową nagrodę - zakończyła Agata Kornhauser-Duda. Projekt medalu wykonał Krzysztof Sieprawski, niepełnosprawny intelektualnie podopieczny Fundacji im. Brata Alberta ze Schroniska w Radwanowicach.

ALBERTIANA 2018 odbyła się w roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce z inicjatywy Anny Dymnej w 2001 roku, a od momentu powołania do życia w 2003 roku Fundacji "Mimo Wszystko” jest ona, razem z Fundacją im. Brata Alberta, organizatorem Festiwalu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem