Reklama

10 lat Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (3)

"Tak niech świeci wasze światło..."

Maria Major
Edycja toruńska 47/2002

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej zadbali o to, by to Chrystusowe wezwanie, które jest również mottem okolicznościowego wydawnictwa, znalazło swój wyraz w czasie obchodów 10-lecia działalności SRK DT. Do tej uroczystości przygotowywano się wiele miesięcy.


"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie"
(Mt 5, 16)

Powołano zespoły odpowiedzialne za poszczególne zadania. Wydrukowano zaproszenia, plakaty i szczegółowe programy. Rozesłano do Kół parafialnych ankiety, które stanowiły podstawę informacji zawartych w okolicznościowym biuletynie. Opracowano kryteria oceny pracy członków SRK i Kół parafialnych, na podstawie których przyznano wyróżnienia i odznaczenia.
Okolicznościowe wydawnictwo (172 stron i 9 tablic kolorowych) zawiera sprawozdania dotychczasowych prezesów Zarządów Diecezjalnych i Rejonowych, składy Zarządów i nazwiska asystentów kościelnych, prezesów i zmarłych członków Stowarzyszenia, artykuł na temat formacji Stowarzyszenia, sprawozdania z działalności wszystkich Kół parafialnych, kalendarium ważniejszych wydarzeń, a także dokumenty, mapki i zdjęcia. Publikacja jest dziełem zespołu redakcyjnego, a otwiera ją błogosławieństwo i słowo wstępne Biskupa Toruńskiego.
Otwarcia okolicznościowej wystawy dokonał bp Andrzej Suski po Mszy św. w kościele św. Józefa, skąd wystawa powędrowała do kościoła Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I w Toruniu, rozpoczynając w ten sposób peregrynację po różnych parafiach diecezji. Wystawa jest owocem koncepcji, a także w głównej mierze pracy Wiesława Kani, wiceprezesa Zarządu Diecezjalnego.
Mniej oficjalną, ale jakże ważną dla wspólnoty częścią uroczystości było spotkanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przy skromnym poczęstunku w Domu Pielgrzyma w parafii Ojców edemptorystów.
Uroczystą sesję w Centrum Dialogu Społecznego poprzedził koncert kwintetu "Multi Camerata" pod dyrekcją Henryka Gizy. Sesji przewodniczył prezes Stowarzyszenia Józef Mielcarek. Referat pt. Działalność Stowarzyszenia w latach 1992-2002 wygłosił członek Zarządu Rejonowego w Grudziądzu - Piotr Jaskulski. Kolejną część sesji stanowił wykład ks. prał. Józefa Nowakowskiego nt. Ku zadaniom rodziny - według Listu apostolskiego na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 "Novo millennio ineunte" Jana Pawła II. Ksiądz Asystent pokazał celowość i wartość organizacji katolików świeckich, jaką jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a także jego idee i zadania w dzisiejszym świecie w świetle nauki Ojca Świętego.
W ramach wystąpień członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości głos zabrał m.in. prezes SRK Diecezji Płockiej Stefan Swat, przekazując gratulacje w imieniu członków założycieli oraz upominek dla SRK DT. Następnie Józef Mielcarek odczytał listy gratulacyjne od osób duchownych i świeckich, które nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu, m.in. od abp. Mariana Przykuckiego i bp. Stanisława Stefanka oraz prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Kazimierza Kapery.
Na koniec bp Andrzej Suski wręczył odznaczenia "Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej", przyznane na wniosek powołanej przez Zarząd Kapituły wyróżnień. Niedawno Ojciec Święty beatyfikował po raz pierwszy parę małżeńską, która stanowi dla wszystkich małżeństw wzór chrześcijańskiego życia we wspólnej drodze do świętości. Po raz pierwszy wśród odznaczonych przez Biskupa Toruńskiego znalazła się także para małżeńska - Halina i Janusz Mazurkowie, którzy od lat są aktywni na różnych polach pracy Kościoła toruńskiego. Przez wiele lat pełnili funkcję pary diecezjalnej w Ruchu Domowy Kościół, od początku posługują w Radiu Maryja, są też organizatorami i animatorami tzw. Spotkań małżeńskich; Halina Mazurek jest obecnie prezesem Koła SRK przy parafii św. Józefa. Stowarzyszenie przyznało też dyplomy uznania niektórym ze swych członków oraz sponsorom, którzy wspomagają Stowarzyszenie w czasie festynów i przy organizacji innych dzieł. Wśród nich znalazł się fotograf Czesław Jarmusz, od wielu lat dokumentujący życie Stowarzyszenia. Dyplomy przyznano również Kołom, które odznaczyły się szczególnymi zasługami dla swoich parafii i diecezji.
Zapraszamy do włączania się w ten rodzaj apostolatu świeckich w parafiach, inicjowanie Kół SRK tam, gdzie one jeszcze nie istnieją. Wszelką pomoc przy ich organizacji uzyskać można pod adresem: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej; 87-100, ul. Łazienna 22; tel. 621-12-09 w. 23.

O. Knotz: w małżeństwie ukryta jest niesamowita siła przetrwania

2018-02-20 17:30

hh / Opole (KAI)

W małżeństwie ukryta jest niesamowita siła. To środowisko życia i wychowania, miłości po prostu, ma niesamowitą moc przetrwania” – powiedział o. Ksawery Knotz OFMCap. podczas „Duchowej sofy” w Duszpasterstwie Akademickim Xaverianum w Opolu.

Archiwum prywatne
O. Ksawery Knotz

"Z małżeństwem i dziećmi związana jest olbrzymia nadzieja na przyszłość, że jeśli zło będzie nas dosięgało, to zostanie przezwyciężone przez miłość i życie, które ta miłość daje” – mówił zakonnik.

Zdaniem o. Knotza, nie ma lepszej wspólnoty tak naturalnej, bogatej w relacje, różne doświadczenia i autentycznej w swoim życiu jak wspólnota małżeńska. „Małżeństwo jest tak bogatą wspólnotą, że tutaj jesteście cały czas ze sobą. Ten dynamizm relacji mężczyzna i kobieta pomaga być ze sobą, tęsknić za sobą i wracać do siebie. W tych wszystkich impulsach, także seksualnych jest głęboko zakodowane pragnienie jedności, pojednania się, bycia razem, wierności” – podkreślił autor książki "Seks, jakiego nie znacie".

O. Knotz stwierdził, że każde małżeństwo, niekoniecznie sakramentalne, ale także naturalne, jest otwarte na Pana Boga. „Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga dla ludzi i ich życia" - mówił zakonnik dodając, że coraz częściej można spotkać się ze związkami niesakramentalnymi. "Ale to nie znaczy, że nie wypełniają woli Pana Boga, która się przez małżeństwo objawia też ludziom niewierzącym” – wyjaśnił.

O. Ksawery Knotz stwierdził także, że istnieją trzy poziomy sakramentalności małżeństwa. Pierwszy to małżeństwo naturalne, które istnieje od początku i dotyczy wszystkich ludzi, także niewierzących. Jeśli małżeństwo naturalne zaczyna wprowadzać chrześcijaństwo w swoje życie, zaczyna się nawracać, to wchodzi na drugi poziom sakramentalności małżeństwa. Natomiast trzeci poziom objawia się wtedy, kiedy małżonkowie odkrywają szczególne działanie Chrystusa na mocy sakramentu małżeństwa w więzi małżeńskiej, ponieważ przez współmałżonka także działa i przemawia Bóg.

Ojciec dr Ksawery Knotz OFMCap jest duszpasterzem małżeństw i redaktorem portalu dla małżonków Szansa Spotkania. To także autor książek: „Seks jest boski, czyli erotyka katolika”, „Seks, jakiego nie znacie”, „Akt małżeński”, „Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ordo Iuris podsumowuje akcję "Chrońmy dzieci"

2018-02-21 21:08

Ordo Iuris / abd / Warszawa (KAI)

Kilka miesięcy akcji „Chrońmy Dzieci”, zainicjowanej przez Ordo Iuris, to ponad pół tysiąca zgłoszeń rodziców i ujawnienie 29 organizacji, których obecność w szkole budzi wątpliwości. Co najważniejsze, w wyniku akcji, prawo otwierające furtkę dla prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach zostało zmienione - informuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Fotolia.com

Publikujemy treść komunikatu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, podsumowującego akcję "Chrońmy dzieci":

Akcja „Chrońmy Dzieci” uruchomiona została przez Ordo Iuris po szeregu zgłoszeń zaniepokojonych rodziców, którzy wskazywali na prowadzenie wymaganych prawem zajęć antydyskryminacyjnych przez niezweryfikowane organizacje bez zgody i wiedzy rodziców. W wielu szkołach z wymaganego przedmiotu zajęcia dodatkowe prowadziły organizacje promujące obyczaje subkultur LBGTQ (lesbian, bisexual, gay, transsexual, queer), utożsamiające się z ideologią gender, proponujące liberalną edukację seksualną czy nawet powiązane z przemysłem pornograficznym. Obowiązek działań antydyskryminacyjnych do polskich szkół wprowadziło rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z 2015 r.

Rodzice, którzy próbowali zapobiec lub nagłośnić problem byli zastraszani albo zbywani przez władze szkół. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza rozesłało do szkół list, w którym ostrzegało, że „pod szlachetnie brzmiącą nazwą edukacji antydyskryminacyjnej kryje się plan promowania w szkole zachowań i zwyczajów środowiska LGBTQ”. W odpowiedzi wymienieni w piśmie lewicowi aktywiści zagrozili procesem sądowym. Dzięki sprawnemu działaniu Instytutu Ordo Iuris na gruncie prawnym nie zdecydowali się na ten krok.

Kampania Chrońmy Dzieci Ordo Iuris skierowana była do rodziców dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Uruchomiona akcja i nagłośnienie jej w mediach spowodowało dużą aktywność i zainteresowanie rodziców tym tematem. Rodzice za pośrednictwem Ordo Iuris kierowali do szkół pytania m.in. o rodzaj zajęć prowadzonych w szkołach oraz tym jakie podmioty je realizują. Łącznie na adres Instytutu wpłynęło ponad 500 zgłoszeń zaniepokojonych rodziców z całej Polski. Najwięcej z dużych miast – 89 wpłynęło z Warszawy, 27 z Krakowa, 26 z Poznania, 17 z Gdańska, 15 z Lublina, 12 z Wrocławia, 9 z Bydgoszczy i 5 z Torunia. Z małych miejscowości wpłynęło 173 zgłoszeń, a z obszarów wiejskich - 144. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło szkół podstawowych – 294, zespołów szkół – 112, gimnazjów – 53 i liceów – 20 oraz 17 w stosunku do innych placówek.

Akcja „Chrońmy dzieci” pokazała wyraźnie deficyt informacji przekazywanych między szkołą a rodzicami. Prowadzi to w konsekwencji do ograniczenia prawa rodziców do wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami. Z kolei niska świadomość obowiązku uzyskania pozytywnej opinii rady rodziców przed podjęciem działań przez organizację społeczną może być wykorzystywane do działania z pominięciem opinii organu reprezentującego rodziców. Dlatego ważna jest praca nad poszerzaniem świadomości rodziców w zakresie przysługujących im praw – powiedział Olaf Szczypiński, koordynator akcji „Chrońmy Dzieci”.

Warto wspomnieć, że Konstytucja jako zasadę przyjmuje, że rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, a prawo to rozciąga się także na proces edukacji (art. 48, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 3 Konstytucji). Celem systemu oświaty jest pomocniczość, to znaczy wspomaganie wychowawczej roli rodziny (art. 1 pkt 2 Prawa oświatowego dalej: p.o.). Z tych ogólnych norm wynika szereg szczegółowych uprawnień, z których mogą korzystać rodzice w procesie edukacji swoich dzieci. Są to zarówno prawa indywidualne, to znaczy ograniczone z natury rzeczy do konkretnego dziecka, jak i prawa dotyczące całej społeczności szkolnej. Dlatego rodzice mają prawo do informacji jak i do decydowania jakie zajęcia mogą być w szkole realizowane.

Należy wspomnieć, że w blisko 57 proc. placówek analizowanych przez Ordo Iuris dyrektorzy nie mieli świadomości, na jakiej podstawie organizacje pozarządowe mogą działać na terenie szkoły, co było powodem niewystąpienia do rady rodziców z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej możliwości działalności organizacji zewnętrznych. W rezultacie rada rodziców nie miała możliwości ustosunkowania się do podejmowanych przez te organizacje działań. Tylko w 8 proc. szkół rodzice mieli możliwość wyrażenia odmowy w kwestii udziału dzieci w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W 13 proc. szkół natomiast rada rodziców wydała pozytywną opinię o działalności organizacji, których działalność budzi wątpliwości pod względem celów systemu oświaty.

Co najistotniejsze, kampania „Chrońmy Dzieci” przyniosła znaczny sukces na gruncie prawnym. W lipcu 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska usunęła z rozporządzenia obowiązek przeprowadzania w szkołach „działań antydyskryminacyjnych”. Dzięki temu dyrektorzy szkół nie mają już obowiązku zapraszania do szkół organizacji, których program antydyskryminacyjny często opierał się na pro-homoseksualnej agendzie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem