tv fm foto młodzi książki e-kiosk
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

10 lat Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (3)

"Tak niech świeci wasze światło..."

Drukuj

Maria Major


"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie"
(Mt 5, 16)

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej zadbali o to, by to Chrystusowe wezwanie, które jest również mottem okolicznościowego wydawnictwa, znalazło swój wyraz w czasie obchodów 10-lecia działalności SRK DT. Do tej uroczystości przygotowywano się wiele miesięcy.

Powołano zespoły odpowiedzialne za poszczególne zadania. Wydrukowano zaproszenia, plakaty i szczegółowe programy. Rozesłano do Kół parafialnych ankiety, które stanowiły podstawę informacji zawartych w okolicznościowym biuletynie. Opracowano kryteria oceny pracy członków SRK i Kół parafialnych, na podstawie których przyznano wyróżnienia i odznaczenia.
Okolicznościowe wydawnictwo (172 stron i 9 tablic kolorowych) zawiera sprawozdania dotychczasowych prezesów Zarządów Diecezjalnych i Rejonowych, składy Zarządów i nazwiska asystentów kościelnych, prezesów i zmarłych członków Stowarzyszenia, artykuł na temat formacji Stowarzyszenia, sprawozdania z działalności wszystkich Kół parafialnych, kalendarium ważniejszych wydarzeń, a także dokumenty, mapki i zdjęcia. Publikacja jest dziełem zespołu redakcyjnego, a otwiera ją błogosławieństwo i słowo wstępne Biskupa Toruńskiego.
Otwarcia okolicznościowej wystawy dokonał bp Andrzej Suski po Mszy św. w kościele św. Józefa, skąd wystawa powędrowała do kościoła Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I w Toruniu, rozpoczynając w ten sposób peregrynację po różnych parafiach diecezji. Wystawa jest owocem koncepcji, a także w głównej mierze pracy Wiesława Kani, wiceprezesa Zarządu Diecezjalnego.
Mniej oficjalną, ale jakże ważną dla wspólnoty częścią uroczystości było spotkanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przy skromnym poczęstunku w Domu Pielgrzyma w parafii Ojców edemptorystów.
Uroczystą sesję w Centrum Dialogu Społecznego poprzedził koncert kwintetu "Multi Camerata" pod dyrekcją Henryka Gizy. Sesji przewodniczył prezes Stowarzyszenia Józef Mielcarek. Referat pt. Działalność Stowarzyszenia w latach 1992-2002 wygłosił członek Zarządu Rejonowego w Grudziądzu - Piotr Jaskulski. Kolejną część sesji stanowił wykład ks. prał. Józefa Nowakowskiego nt. Ku zadaniom rodziny - według Listu apostolskiego na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 "Novo millennio ineunte" Jana Pawła II. Ksiądz Asystent pokazał celowość i wartość organizacji katolików świeckich, jaką jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a także jego idee i zadania w dzisiejszym świecie w świetle nauki Ojca Świętego.
W ramach wystąpień członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości głos zabrał m.in. prezes SRK Diecezji Płockiej Stefan Swat, przekazując gratulacje w imieniu członków założycieli oraz upominek dla SRK DT. Następnie Józef Mielcarek odczytał listy gratulacyjne od osób duchownych i świeckich, które nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu, m.in. od abp. Mariana Przykuckiego i bp. Stanisława Stefanka oraz prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Kazimierza Kapery.
Na koniec bp Andrzej Suski wręczył odznaczenia "Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej", przyznane na wniosek powołanej przez Zarząd Kapituły wyróżnień. Niedawno Ojciec Święty beatyfikował po raz pierwszy parę małżeńską, która stanowi dla wszystkich małżeństw wzór chrześcijańskiego życia we wspólnej drodze do świętości. Po raz pierwszy wśród odznaczonych przez Biskupa Toruńskiego znalazła się także para małżeńska - Halina i Janusz Mazurkowie, którzy od lat są aktywni na różnych polach pracy Kościoła toruńskiego. Przez wiele lat pełnili funkcję pary diecezjalnej w Ruchu Domowy Kościół, od początku posługują w Radiu Maryja, są też organizatorami i animatorami tzw. Spotkań małżeńskich; Halina Mazurek jest obecnie prezesem Koła SRK przy parafii św. Józefa. Stowarzyszenie przyznało też dyplomy uznania niektórym ze swych członków oraz sponsorom, którzy wspomagają Stowarzyszenie w czasie festynów i przy organizacji innych dzieł. Wśród nich znalazł się fotograf Czesław Jarmusz, od wielu lat dokumentujący życie Stowarzyszenia. Dyplomy przyznano również Kołom, które odznaczyły się szczególnymi zasługami dla swoich parafii i diecezji.
Zapraszamy do włączania się w ten rodzaj apostolatu świeckich w parafiach, inicjowanie Kół SRK tam, gdzie one jeszcze nie istnieją. Wszelką pomoc przy ich organizacji uzyskać można pod adresem: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej; 87-100, ul. Łazienna 22; tel. 621-12-09 w. 23.

Edycja toruńska 47/2002

E-mail:
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622-35-30 w. 39, fax (56) 621-09-02

Najczęściej czytane
Niedziela świąteczna 2015
Face to face z Arcybiskupem

21 XII Czwarta Niedziela Adwentu.
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a); Rz 16, 25-27; Łk 1, 38; Łk 1, 26-38;

Liturgia godzin Posłuchaj

Tom I. Czwarta niedziela Adwentu. Hymny okresowe po 16 grudnia – s. 281 [s. 104]. Psalmy z niedzieli IV tygodnia – s. 844 [s. 1058]. Pozostałe teksty własne z 4. niedzieli Adwentu – s. 275 [s. 99].

Paradoks Adwentu
Video-komentarz do Ewangelii
Niedziela Młodych

Reklama

Polecamy
U Polaków za granicą
Kalendarz bez barier
Konkurs papieski


Dwumiesięcznik dla najmłodszych

Tagi

Partnerzy

Kontakt

www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas