Reklama

Zasoby energetyczne, polskie lasy i... pieśni

Anna Janowska
Niedziela Ogólnopolska 23/2012, str. 31

GRAZIAKO
Pamiątkowe zdjęcie artystów i gości spotkania w auli „Niedzieli”, 21 maja 2012 r.

W auli „Niedzieli” 21 maja br. odbyło się kolejne spotkanie, mające na celu poszerzenie społecznego zainteresowania sprawami Polski. Na zaproszenie ks. inf. Ireneusza Skubisia do redakcji przybył prof. Jan Feliks Szyszko, który wygłosił wykład pt. „Zasoby energetyczne Polski szansą rozwoju niezależności państwa. Suwerenność Polski we współczesnym świecie”.

Polska bogata surowcami

Prof. Szyszko specjalizuje się w leśnictwie, jest pracownikiem naukowym SGGW w Warszawie. Był ministrem ochrony środowiska w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że zasoby energetyczne i właściwe ich wykorzystanie to sprawa strategiczna dla każdego państwa, decydująca o jego gospodarce i bezpieczeństwie. Polska jest bogata w źródła energii. Pod tym względem można ją nawet nazwać „pępkiem Europy”. Na tle krajów Unii znajdujemy się w bardzo korzystnej sytuacji, mamy bowiem ogromne zasoby paliw tradycyjnych, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, zasoby energii geotermalnej oraz złoża gazu łupkowego. Niestety, ciąży nam ogromne uzależnienie od technologii wykorzystania naszych zasobów. Hamulcem dla rozwoju polskiej gospodarki są nie zasoby energetyczne, ale technologie ich wykorzystania, a także ograniczenia dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Ograniczenia technologiami

Ograniczenia te wynikają z podpisania pakietu klimatyczno-energetycznego dotyczącego m.in. zmniejszania emisji CO2, który faworyzuje inne państwa, ze szkodą dla Polski. Prof. Szyszko szczególnie krytykował przyjęcie zobowiązań, w myśl których Polska musi zastosować technologię CCS - wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowania go w pokładach geologicznych za cenę 100 euro za tonę. - Ten sam efekt można osiągnąć, regenerując i sadząc lasy - powiedział prof. Szyszko. - Hektar lasu pochłania rocznie ok. 16 ton CO2, przy kosztach, które ponoszą Lasy Państwowe, jest to ok. 4 euro za tonę. Można, wchodząc w tzw. handel emisjami, zarabiać tą drogą pieniądze i przeznaczać je na tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich - podkreślił. Jego zdaniem, konwencja klimatyczna i pakiet klimatyczno-energetyczny „nie są walką ze zmianami klimatycznymi, ale walką z polskimi zasobami energetycznymi”.
Profesor przedstawił również sytuację Lasów Państwowych w Polsce, które - jak podkreślił - są zarządzane w sposób profesjonalny i modelowy. Stanowią dobro wspólne, a ich kondycja jest dobra. Oczywiście, istnieją także zagrożenia, które mogą niekorzystnie rzutować na gospodarkę leśną. Ponieważ lasy stanowią niezwykle czuły organizm, konieczne są rozważne, perspektywiczne decyzje w odniesieniu do nich.

Reklama

Odsłona artystyczna

Spotkanie miało też bogatą odsłonę artystyczną. Wystąpił chór „Canto Cantare” pod kierunkiem Wiesławy Leonarcik. Zespół, działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej, wykonał pieśni sakralne, patriotyczne i ludowe. - Nasz chór istnieje od 8 lat, zrzesza 35 osób - powiedziała Grażyna Szulc, przewodnicząca samorządu słuchaczy UTW. - Występowaliśmy m.in. na Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, gdzie zajęliśmy II miejsce, braliśmy udział w Przeglądzie Chórów Uniwersyteckich w Rudzie Śląskiej oraz w koncercie charytatywnym na rzecz pacjentów częstochowskiego Hospicjum.
Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in.: Jadwiga Wiśniewska - posłanka PiS, Czesław Ryszka - publicysta i b. senator RP, Konrad Głębocki - przewodniczący Wspólnoty Samorządowej oraz mieszkańcy Częstochowy, podsumował ks. inf. Ireneusz Skubiś. Podkreślił, że celem spotkań organizowanych w redakcyjnej auli, łączących prelekcje na różnorodne tematy z promocją ciekawych książek i występami artystycznymi, jest stworzenie środowiska osób, które będą miały głębszą orientację w sprawach Polski, w sprawach społecznych i w życiu Kościoła. Spotkania prowadzi Marian Florek.

Więcej - na stronie internetowej „Niedzieli”

Czytelnicy, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w spotkaniu, mogą zapoznać się z wykładem prof. Jana Szyszki nagranym przez Studio Radiowe „Niedzieli” i umieszczonym na stroniej: www.niedziela.pl w zakładce Niedziela FM. Relacje filmowe ze spotkań w auli „Niedzieli, zrealizowane przez redakcyjne Studio Telewizyjne, można znaleźć na tej samej stronie w zakładce Niedziela TV.

Franciszek: chrześcijanin musi być otwarty i posłuszny Duchowi Świętemu

2018-04-24 13:23

st (KAI) / Watykan

Na znaczenie otwartości na nowość pochodzącą od Boga, znaki czasu i natchnienia Ducha Świętego wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii Ojciec Święty podjął refleksję nad różnymi postawami, jakie człowiek przyjmuje wobec nowości pochodzącej od Boga, który zawsze wychodzi nam na spotkanie z czymś nowym i oryginalnym.

screenshot/TV Vaticana

Franciszek zauważył, że w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii (J 10,22-30) wyraźnie ukazano zamknięcie uczonych w Prawie, postawy, która staje się następnie „surowością”. Idzie o ludzi zdolnych jednie do postawienie siebie w centrum, obojętnych na działanie Ducha Świętego i niewrażliwych na nowości. Papież podkreślił w szczególności ich całkowitą niezdolność do „rozpoznawania znaków czasu”, zniewolenia słowami i ideami.

„Powracają do tego samego pytania, nie są w stanie wydostać się z tego zamkniętego świata, są więźniami idei. Otrzymali prawo, które było życiem, ale je „przedestylowali”, zamienili w ideologię, i nieustannie się kręcąc wokół siebie nie są w stanie wyjść, a każda nowość stanowi dla nich zagrożenie” – zauważył Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że dzieci Boże powinny umieścić w centrum Ducha Świętego, tak jak to czynili uczniowie ukazani w pierwszym dzisiejszym czytaniu (Dz 11,19-26). Są oni zdolni, by uczyć się nowego i siać Słowo Boże także poza zwykłym schematem „zawsze tak się czyniło”. Byli ulegli Duchowi Świętemu, aby uczynić coś, co było czymś więcej niż rewolucją, głęboką zmianą, a w centrum było nie prawo, lecz Duch Święty.

„A Kościół był Kościołem w ruchu, Kościołem, który wykraczał poza swoje ograniczenia. Nie był zamkniętą grupą wybranych, lecz Kościołem misyjnym: w istocie, że tak powiem, równowaga Kościoła polega właśnie na mobilności, na wierności Duchowi Świętemu. Ktoś powiedział, że równowaga Kościoła przypomina równowagę na rowerze: jest zdecydowana i dobra, gdy rower jest w ruchu; jeśli staniesz, upadasz” – powiedział papież.

Ojciec Święty zauważył, że człowiek może wobec natchnień Ducha Świętego zamknąć się lub otworzyć. Właśnie otwartość właściwa jest uczniom, apostołom: początkowy opór jest nie tylko ludzki, lecz jest też gwarancją, że nie dadzą się oni oszukać byle czym, a następnie przez modlitwę i rozeznanie odnajdują drogę.

„Zawsze będą opory wobec Ducha Świętego, zawsze, aż do końca świata. Niech Pan da nam łaskę, abyśmy umieli stawić opór temu, czemu musimy się oprzeć, temu, co pochodzi od Złego, który odbiera nam naszą wolność i umieli otworzyć się na nowości, ale tylko te, które pochodzą od Boga, z mocą Ducha Świętego i niech da nam łaskę rozeznania znaków czasu, aby podjąć decyzje, które musimy podjąć w tym momencie” – stwierdził na zakończenie swej homilii Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Brat ks. Popiełuszki i jego małżonka z medalem od Prezydenta RP

2018-04-24 19:04

Łukasz Krzysztofka

Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Józefowi i Alfredzie Popiełuszkom, starszemu bratu i bratowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Jakub Szymczuk/KPRP

Odznaczeni są małżeństwem od pięćdziesięciu lat. - Dostojni Jubilaci, cieszę się z Waszego święta. To ogromny zaszczyt, że mogę Państwu osobiście wręczyć odznaczenie. Z wielką radością przyjmujemy Państwa w Pałacu Prezydenckim. Życzę Państwu kolejnych pięćdziesięciu lat razem w zdrowiu i spokoju. Życzę, by w rodzinie Państwa układało się wszystko jak najlepiej – mówił po wręczeniu odznaczeń Prezydent Andrzej Duda.

Zobacz zdjęcia: Medal prezydencki dla państwa Popiełuszków

W uroczystości uczestniczyła rodzina i przyjaciele państwa Popiełuszków. Prezydent po wręczeniu odznaczeń żartował, że państwo Popiełuszkowie mają ponad dwa razy większy staż małżeński od niego i żony Agaty.

- Fundamentem naszego małżeństwa jest wiara w Boga oraz wzajemne zrozumienie, miłość, przebaczanie sobie wzajemnie – powiedzieli „Niedzieli” państwo Popiełuszkowie. W swoim życiu przeżyli wiele doświadczeń. - Kogo Bóg miłuje, temu daje krzyże. Pochowaliśmy syna, miał niecałe 18 lat. Ale czujemy, że Bóg się nami opiekuje i pomaga nam w życiu. Przez męki i cierpienia bł. ks. Jerzego otrzymujemy wiele łask od Boga – podkreślali Złoci Jubilaci.

Uroczystość zakończyło wspólne „Sto lat”, zaintonowane przez Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia - 1%

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem