Reklama

Ingres bp. Jacka Jezierskiego do katedry w Elblągu

2014-06-08 18:58

pp, awo / Elbląg / KAI

Andrzej Grabowski /commons.wikimedia.org/wiki

Uroczysty ingres bp. Jacka Jezierskiego do katedry pw. św. Mikołaja w Elblągu odbył się 8 czerwca w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Nowy biskup zastąpił bp. Jana Styrnę, który na ręce papieża Franciszka złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu z powodu złego stanu zdrowia.

W drzwiach elbląskiej katedry bp Jezierski ucałował gotycki krucyfiks z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, podany mu przez proboszcza parafii katedralnej ks. prałata Stanisława Błaszkowskiego.

Obrzędy liturgii Mszy św. rozpoczął abp Celestino Migliore, a słowa powitania zgromadzonych oraz podziękowania za 10 lat posługi bp. Styrny wypowiedział biskup pomocniczy diecezji elbląskiej Józef Wysocki. – Nowego biskupa elbląskiego witamy ze szczerą i ogromną radością – podkreślił bp Wysocki. – Składamy nasze homagium i wyrazy wielkiego szacunku świadomi tego, że Kościół jest silny mocą wiary, chrześcijańskiej miłości i posłuszeństwa w wierze - dodał.

Następnie nuncjusz apostolski odczytał bullę papieża Franciszka z nominacją dla bp. Jacka Jezierskiego. Papież Franciszek napisał w niej m.in., że nowy biskup „ozdobiony ludzkimi i kapłańskimi cnotami”, po 20 latach posługi biskupiej w archidiecezji warmińskiej jest dostatecznie doświadczony by kierować diecezją elbląską i wyraził nadzieję, że będzie jej gorliwym pasterzem.

Reklama

Bp Jezierski otrzymał pastorał – znak władzy pasterskiej i zasiadł na katedrze. Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich złożyli nowemu ordynariuszowi homagium – akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

Od pozdrowienia zebranych w katedrze, słowami Zmartwychwstałego skierowanymi do Apostołów: „Pokój wam!”, rozpoczął swoją homilię nowy biskup elbląski. Nawiązując do zstąpienia Ducha Świętego na pierwszych uczniów Jezusa podkreślił, że właśnie wtedy rozpoczął się „czas Kościoła, do którego wchodzimy poprzez wyznanie wiary i chrzest”. – Kościół jest społecznością sióstr i braci. Jest wielką, jedną wspólnotą małych wspólnot. Należą do niego zarówno grzesznicy jak i święci – zaznaczył.

Bp Jezierski podkreślił, że Kościół nie stanowi alternatywy i konkurencji dla władzy świeckiej, ale posiada własne oryginalne zadania i miejsce w społeczności ludzkiej. – Trzeba spokojnie rozróżniać to, co świeckie, od tego, co sakralne; płaszczyznę polityczną od kościelnej, choć obie te sfery spotykają się i przenikają w osobie, która równocześnie jest obywatelem państwa i równocześnie członkiem społeczności wyznaniowej.

Nowy biskup elbląski zwrócił także uwagę, że „chrześcijanin to człowiek pokoju”. – To budowniczy pokoju w swojej społeczności, który jest możliwy dzięki prawdzie, sprawiedliwości i dialogowi społecznemu, który respektuje godność i prawa partnerów rozmowy.

W kazaniu przywołał także historię diecezji elbląskiej, która choć liczy dopiero 22 lata to wyrasta z tradycji pomezańskiej i warmińskiej, a także chełmińskiej i gdańskiej. Wspomniał menonitów z Holandii, którzy prześladowani ze względów wyznaniowych w swoim kraju, przybyli na Żuławy i podjęli się osuszania tych terenów. – Protestanccy menonici, z uporem i umiejętnie przeciwstawiali się przez wieki potędze żywiołu – mówił.

Przez analogię do menonitów bp Jezierski wskazał, że „zadaniem wspólnot chrześcijańskich, jest przeciwstawiać się, na nowo, w każdym pokoleniu, niszczącej sile zła i erozji wiary”. – Zadaniem chrześcijańskich rodzin i parafii jest zmaganie się o wiarę, o życie duchowe, moralne i religijne, własne oraz bliskich, a zwłaszcza młodego pokolenia. Naszej wierze i postawom chrześcijańskim zagraża stale wyjałowienie oraz zniszczenie, także przez destrukcyjne nurty obecne we współczesnej kulturze i promowanych filozofiach życia – zauważył.

Przyznał też, że „tak, jak Apostołowie po Zmartwychwstaniu Chrystusa - potrzebujemy światła, męstwa i entuzjazmu”. - Potrzebujemy umocnienia przez Ducha Świętego. Na szczęście, Duch Jezusa Chrystusa jest obecny w świecie. Do nas jednak należy wytrwale Go przyzywać – podkreślił.

Kazanie zakończył wezwaniem do Ducha Świętego. - Wspomagaj nasze dobre dążenia i dzieła! Pomóż nam w pracy nad odnową naszego myślenia i naszych postaw, a także nad odnową oblicza naszej ziemi! – modlił się nowy biskup elbląski.

Wraz z bp. Jezierskim uroczystą Mszę św. koncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba i metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

W związku z aktywnością bp. Jezierskiego na rzecz ekumenizmu, na uroczystość do katedry św. Mikołaja w Elblągu przybyli także biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Cerkwi Prawosławnej, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Wiktor Wysoczański, proboszczowie parafii prawosławnej, ewangelickiej, polskokatolickiej oraz Kościoła Zielonoświątkowego w Elblągu i we Fromborku. Ponadto obecni byli posłowie i senatorowie, reprezentanci uczelni wyższych z Olsztyna i Elbląga oraz licznie zgromadzeni wierni, którzy po Mszy mogli złożyć swojemu nowemu biskupowi życzenia oraz z nim porozmawiać.

Okolicznościowy telegram na ingres nowego biskupa nadesłał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Napisał w nim m.in., że z satysfakcją przyjął decyzję papieża Franciszka, iż „głową lokalnego Kościoła elbląskiego zostaje mąż wypróbowany, arcypasterz przez całe życie związany z Warmią i Mazurami, doskonale znający potrzeby i aspiracje mieszkańców Polski północno-wschodniej”.

Prezydent Komorowski wyraził przekonanie, że autorytet bp. Jezierskiego a także jego „wieloletnie doświadczenie duszpasterza, uczonego i wykładowcy, historyka myśli chrześcijańskiej i ekumenisty nadal będą umacniać starania na rzecz otwartej, przyjaznej oraz nacechowanej wzajemnym szacunkiem współpracy państwa i Kościoła”.

Nowemu biskupowi elbląskiemu przekazał życzenia „opatrznościowej opieki i pomocy”, jak najlepszej współpracy z elbląskim duchowieństwem i laikatem oraz satysfakcji z owocnej służby Bogu i ojczyźnie.

W czasie ingresu oprawę muzyczną zapewniły zjednoczone chóry: Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, Chór "Carmen Gregorianum" parafii św. Józefa w Pasłęku, Chór parafii Trójcy Świętej w Elblągu wraz z Orkiestrą Kameralną "Capella Sancti Nicolai". W czasie uroczystości można było usłyszeć m.in. fragmenty "Te Deum" Charpentiera na trąbkę i organy oraz słynny "Obój Gabriela" Ennio Morricone z filmu "Misja".

Tagi:
biskup ingres

W pamięci i sercach

2019-03-13 10:57

Agnieszka Raczyńska
Edycja sosnowiecka 11/2019, str. I

Agnieszka Raczyńska
Na zaproszenie ks. prał. Leszka Kołczyka na obchody 25. rocznicy śmierci bp. Miłosława Kołodziejczyka przybył kard. Stanisław Dziwisz

Kiedy 16 października 1978 r. cała Polska radośnie wołała: „Mamy Papieża!”, niemalże w tym samym czasie mieszkańcy podkrakowskiej Sułoszowej mogli dodatkowo wołać: „Mamy Biskupa!”. Bullą z 5 grudnia 1978 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił bowiem ks. Miłosława Kołodziejczyka, rodem z Sułoszowej, biskupem tytularnym Avissa i biskupem pomocniczym częstochowskim. – To prawdziwy zaszczyt mieć takiego Rodaka, byliśmy z nim za życia, pamiętamy po śmierci – zaznaczył proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej, ks. prał. Leszek Kołczyk, którego pragnieniem było zorganizowanie obchodów jubileuszowych upamiętniających śp. biskupa Miłosława. Uroczystości zapoczątkowane zostały w październiku 2018 r., kiedy to przypadała 40. rocznica przyjęcia biskupiej sakry. Teraz przyszedł czas na obchody związane z 25. rocznicą śmierci tego najbardziej znanego duchownego z Sułoszowej, który choć odszedł do domu Ojca ćwierć wieku temu, wciąż żyje w pamięci i sercach sułoszowian.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świdnica: 15-lecie ustanowienia diecezji

2019-03-23 16:16

ako / Świdnica (KAI)

W katedrze świdnickiej, 23 marca, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej i święceń biskupich oraz ingresu bp. Ignacego Deca. Eucharystia była okazją do dziękczynienia za 15 lat istnienia diecezji. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na diecezjalny świdnicki jubileusz chcemy patrzeć oczyma wiary, to znaczy oczyma oświeconymi przez Boże objawienie, wyrażone w dzisiejszej liturgii. Zatem w światłach i blaskach słowa Bożego i słowa Kościoła pragniemy uroczyście świętować dzisiaj świdnicki jubileusz, który nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz wolą samego Boga – mówił podczas homilii abp Pennacchio.

Nuncjusz apostolski apelował, by młodemu pokoleniu przekazywać dziedzictwo wiary. - Przeżywany świdnicki jubileusz skłania nie tylko do pogłębionej refleksji nad dziedzictwem tego Kościoła, ale do świadomości, iż bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. Jest to swoiste dziedzictwo, przy którym Kościół Świdnicki winien trwać i je kontynuować. Oby kiedyś przyszłe pokolenia mogły powiedzieć o nas, nie zmarnowaliśmy dziedzictwa wiary – mówił abp Salvatore Pennacchio.

W uroczystości udział wzięli: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Józef Kupny, bp Andrzej Siemieniewski, bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Cichy, bp Paweł Socha, bp Marek Mendyk, bp Włodzimierz Juszczak, bp Waldemar Pytel, kanonicy kapituł kolegiackich archidiecezji wrocławskiej, przedstawiciele parlamentu i rządu, przedstawiciele władz samorządowych, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni z terenu całej diecezji.

- Cieszymy się, że tak wiele osób przybyło do naszej katedry, by włączyć się w dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym dajemy Panu Bogu większą radość i uwielbienie Boga jest pełniejsze. Jesteśmy wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – mówił bp Ignacy Dec.

Z okazji jubileuszu premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dziękuję za pracę wychowawczą, jaką pełnią duchowni wśród wiernych. Za nauczanie wartości, wszelkie działania na rzecz rodziny i osób potrzebujących. Dziękuję księdzu biskupowi za pracę duszpasterską i nieprzerwane prowadzenie diecezji od początku jej istnienia - napisał premier.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór „Exultet” i chór WSD w Świdnicy pod dyrekcją Marty Monety przy akompaniamencie Jakuba Monety.

Diecezję świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r. Pierwszym biskupem świdnickim jest bp Ignacy Dec, biskupem pomocniczym jest bp Adam Bałabuch. Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Andras Veres: niezliczeni święci i władcy łączą narody Polski i Węgier

2019-03-23 19:25

apis / Kielce (KAI)

Niezliczeni święci i władcy łączą narody Polski i Węgier na przestrzeni wieków – wskazywał bp Andras Veres, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej z okazji trwających obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 23 marca w kieleckiej katedrze.

TER
Parafia katedralna

Mszy św. dziękczynnej za tysiąclecie przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. Koncelebrowali ją biskupi Andras Veres, i Marian Florczyk. Wzięli w niej udział prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader. Odprawiona była w języku polskim z elementami węgierskiego i łaciny.

Przewodniczący KEP Węgier w homilii podkreślił, że Polska i Węgry mają wspólną historię kształtowania się państwowości przez chrześcijaństwo. Wymienił m.in.: św. Wojciecha powiązanego z założeniem Kielc, który jest otoczony szacunkiem także przez Węgrów, ponieważ został ochrzczony przez pierwszego króla Węgier świętego Stefana.

- Jednocześnie niezliczeni święci i władcy łączą nasze narody na przestrzeni wieków. Wspomnę tylko dwa przykłady: św. Kinga i św. Jadwiga. Na przemówieniu otwierającym kanonizacje św. Jadwigi Papież Jan Paweł II stwierdził, że była ona opiekunką Polski, Litwy, Rusi oraz Węgier. Moglibyśmy również wymieniać tutaj nazwiska niezliczonych władców i generałów, których nasi ludzie szanują wzajemnie i wspominają jako wielkich mistrzów naszej wspólnej historii – podkreślał biskup.

Hierarcha węgierski odwołał się nawet do znanego powiedzenia „Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Aby zuchy, oba żwawi niech im Pan Bóg błogosławi”. Otrzymał gromkie brawa od licznie zgromadzonych w katedrze.

Biskup zwrócił uwagę na to, że wartości wiary chrześcijańskiej zapewniały ludziom moc i odwagę, bez której nie mogliby przeciwstawić się siłom depczącym Kościół, religię i podstawowe prawa ludzkie, ale zagrożenie jednak nie zniknęło do dzisiaj.

-Chrześcijaństwo stało się najbardziej prześladowaną religią na świecie. Z badań wynika, że na świecie co pięć minut ginie jeden chrześcijanin. Ale smucimy się również z tego, że nasze wspólnoty religijne, w których nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, są bardzo osłabione. W naszych krajach sekularyzacja i hedonizm są największym zagrożeniem dla wiary chrześcijańskiej. Niemniej jednak, lub nawet z tego powodu zacieśnijmy mocniej węzły naszej przyjaźni! Pomagajmy sobie nawzajem, aby wytrwać w wierze chrześcijańskiej – apelował ordynariusz.

Biskup kielecki Jan Piotrowski witając uczestników Mszy św. zwrócił uwagę na to, że katedra widziała już wiele wydarzeń, a dzisiejsza obecność prezydentów Polski i Węgier do nich należy i potwierdza przyjaźń między narodami. Zdaniem ordynariusza, jest to świadectwo, że przyjaźń polsko-węgierska trwa, ma się umacniać i być wzorem do zachowań ludzkich w obu społeczeństwach.

W Eucharystii uczestniczyli także przedstawiciele władz parlamentu polskiego i węgierskiego, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i miejskich. Prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader złożyli kwiaty przy tablicy smoleńskiej.

Po Eucharystii na kieleckim skwerze im. Szarych Szeregów pary prezydenckie odsłoniły popiersie jednego z najwybitniejszych węgierskich kompozytorów Beli Bartóka. Zapalono także znicze pod pomnikiem poświęconym harcerzom, którzy zginęli za Ojczyznę.

Węgierska para prezydencka zdecydowała się na prywatną część wizyty, podczas której odwiedziła sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W świętokrzyskim sanktuarium można zwiedzać wystawę pt. "Stosunki Polsko-Węgierskie od roku 1006 do współczesności w kontekście Świętego Krzyża".

Obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywają się w Kielcach w dniach od 21 do 24 marca z ich okazji zorganizowano w kieleckich placówkach kulturalno-artystycznych bardzo dużo imprez oraz wydarzeń, w tym m.in.: gala przyjaźni, występy artystyczne tancerzy, koncerty, spotkania literackie, konferencje naukowe, młodzieżowy turniej w piłkę ręczną, różnorodne wystawy, przeglądy filmów i prezentacje.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej został ustanowiony przez węgierski parlament jednogłośnie 12 marca 2007. Sejm polski przyjął analogiczną uchwałę 16 marca 2007 r. przez aklamację.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem