Drukuj artykul Przeslij artykul znajomemu

 Pokolenie nr 8 

 str. 24 :: POKOLENIE :: sonda 

Czy patriotyzm to zakurzone i bezużyteczne pojęcie?

 

Moim zdaniem, patriotyzm nie jest bezużytecznym pojęciem, ale jest mniej rozpowszechniony i inne jest jego znaczenie niż kiedyś. Dawniej patrioci oddawali życie za Ojczyznę na wojnie, a obecnie nie ma takiej potrzeby. Patriotą jednak można być przez takie drobne rzeczy, jak np. udział w uroczystościach patriotycznych, w wyborach, szacunek dla symboli narodowych i poczucie dumy z tego, że jest się Polakiem, a także znajomość polskiej historii i przekazywanie jej młodszym pokoleniom, aby ostatni patriota nie odszedł wraz z naszymi dziadkami. Myślę, że wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że bycie patriotą nie jest opłacalne. Wszyscy planują wyjazdy za granicę i narzekają na to, co się dzieje w polityce, a właśnie najważniejsze jest to, aby starać się zmienić Polskę, tak by wszystkim żyło się tu lepiej.
Małgosia

Bycie patriotą jest obowiązkiem każdego, kto jest chrześcijaninem. Nie wyobrażam sobie, jak można nie kochać własnej Ojczyzny. Politycy i rządy zmieniają się co chwilę. Raz jedna opcja jest przy władzy, raz inna. Według mnie, patriotyzm nie polega na niekrytykowaniu poczynań rządzących. Trzeba te dwie rzeczy odróżnić. Patriotyzm nie jest przykurzonym i bez znaczenia pojęciem. Jest to słowo, które kryje w sobie bardzo głębokie myśli i treść.
Krzysztof – zapalony motocyklista, lat 24

Patriotyzm to pojęcie popularne wśród starszych ludzi. Młodzi wstydzą się często swojego pochodzenia. Dobrze jednak, że są wyjątki, które szczycą się swoją polskością i pokazują postawę patrioty, szanują historię Polski i są patriotami nie tylko biernie, ale też czynnie. Jestem młodą patriotką, dlatego pojęcie „patriota” jest dla mnie ważne i użyteczne. Cenię sobie nasz kraj i ludzi, którzy przyczynili się i przyczyniają do tego, żeby istniał, oraz oddaję pokłon tym, którzy zginęli za Ojczyznę. Chciałabym jednak, aby więcej młodych miało poczucie patriotyzmu.
Joanna Kania

Chociaż dzisiaj pojęcie patriotyzmu zatraca się i bywa niezrozumiałe, to jednak dla mnie jest ważnym elementem w życiu, mającym wpływ na postawę społeczną. Ponadto odnosi się do ducha narodu, jego poświęcenia na wielu płaszczyznach. Uważam, iż fundamentem patriotyzmu winny być słowa znane z historii: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Są to słowa, które prowadziły naszych pradziadków i dziadków do walki o wolność.
Kl. Marek Krawczyk

Według mnie, patriotyzm to nie jest bezużyteczne pojęcie. W dzisiejszych czasach żyje bowiem bardzo wielu ludzi, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. Ludzie ci charakteryzują się przywiązaniem do swego kraju, troską o jego dobre imię i o wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym. Osobiście staram się kultywować tradycje narodowe. Naturalnie, nie stroję się w barwy narodowe, ale swoją postawą staram się dawać patriotyczny przykład.
Konrad Fedorowski

W dzisiejszych czasach pojęcie patriotyzmu zeszło na dalszy plan. Żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce, bierzemy udział w operacji w Iraku i wielu innych miejscach na świecie. Dla przeciętnego człowieka to wszystko nie jest ważne, on troszczy się tylko o siebie. Jak przy takiej mentalności może być mowa o patriotyzmie? Jako zawodowy strażak, niosąc pomoc innym, staram się w ten sposób okazywać swój patriotyzm.
Mariusz Ślusarczyk

Dla mnie patriotyzm to umiłowanie Ojczyzny do tego stopnia, żeby być gotowym oddać za nią życie. Dzisiaj nie musimy oddawać życia za Ojczyznę, bo jest ona wolna. Jednak patriotyzm jest bardzo aktualny. Obecnie miłość do Ojczyzny można okazywać poprzez rezygnację z własnych korzyści dla dobra Polski. Patriotami są także ci, którzy dbają o dobre imię naszego kraju. Ja staram się zawsze zaświadczać o swoim patriotyzmie poprzez szanowanie symboli narodowych.
Wojciech Zając

Wydaje się, że słowo „patriotyzm” stale spada w hierarchii wartości ludzkich, szczególnie w rozumowaniu młodego człowieka – w życiu nastawionym jedynie na przyjemność – jest ono mało interesującym dodatkiem. Być patriotą to umieć służyć, bezinteresownie dawać, prawdziwie kochać. Te zdolności pozwalają wyryć w sercu człowieka hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – słowa te nie stają się pustosłowiem usytuowanym w zabrudzonym zakamarku ludzkiej egzystencji, ale mogą stanowić życiową motywację do czynienia dobra w naszym codziennym życiu.
Kl. Maciej Charabin

W dzisiejszych czasach bardzo często trudno jest nam jednoznacznie określić, co kryje się pod słowem „patriotyzm”. Najczęściej kojarzy się nam ono z tradycją konspiracyjno-powstańczą, z walką o polską mowę, tradycję, kulturę. We współczesnym świecie mało mówi się o patriotyzmie, trudno jest wskazać patriotów naszego pokolenia. Ogromną rolę odgrywa świadomość przeszłości, która pomoże nam stawać się nowoczesnymi patriotami, czyli takimi, którzy będą świadomi swojego pochodzenia, dumy narodowej i będą współodpowiedzialni za swój kraj.
Agnieszka Kołcz

Patriotyzm jest, oczywiście, potrzebny człowiekowi, lecz w dzisiejszych czasach stał się mniej popularny niż kiedyś. Mało kto okazuje uczucia patriotyczne. Moim zdaniem, dzieje się tak dlatego, że taka postawa uważana jest za śmieszną. Przeważnie starsi ludzie pamiętają, co to znaczy patriotyzm i odnoszą się do niego z szacunkiem. Młodzi myślą o zabawie, nie interesują się dobrem Ojczyzny – są jednak wyjątki. Może dzieje się tak dlatego, że młodym ludziom brakuje autorytetu, za którym mogliby podążać. Powinniśmy pamiętać, że patriotyzm to miłość do własnego kraju połączona z gotowością poniesienia dla niego ofiary.
Piotr Grabowski

O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona. I bądźcie pozdrowieni wy, Rodacy, którzy znacie radość i gorycz bytowania na tej ziemi.
Jan Paweł II, Warszawa, 8 czerwca 1987

Jestem synem tego Narodu – i dlatego odczuwam głęboko wszystkie jego szlachetne dążenia, pragnienie życia w prawdzie i wolności, sprawiedliwości, solidarności społecznej – pragnienie życia swym własnym życiem.
Jan Paweł II, Jasna Góra, 19 czerwca 1983