Drukuj artykul Przeslij artykul znajomemu

Tajemnice światła

Tajemnica IV. Przemienienie na Górze Tabor

 

 Zobacz także:  

Prezentacja filmowa

Galeria filmów

Tajemnice radosne
I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

III. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem

IV. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

V. Znalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła
I. Chrzest Jezusa w Jordanie

II. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

V. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

II. Biczowanie Jezusa

III. Cierniem ukoronowanie

IV. Dźwiganie Krzyża na Kalwarię

V. Śmierć Jezusa na Krzyżu

Tajemnice chwalebne
I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

II. Wniebowstąpienie Pańskie

III. Zesłanie Ducha Świętego

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich.”
(Mk 9, 2)

Przemienienie na górze Tabor jest ukazane przez św. Marka w jego narracji wydarzeń zbawczych tak aby wskazać na ważne znaczenie dla historii zbawienia tego, co dokonało się na Taborze i jak było to istotne wydarzenie w życiu Jezusa i w życiu wspólnoty uczniów Chrystusowych reprezentowanych przez Piotra, Jakuba i Jana. Jesteśmy świadkami sceny wyjątkowej, wielkiej. Jezus pokazuje uczniom, że jest Mesjaszem. Jezus objawia swoją tajemnicę. Trzej uczniowie otrzymują łaskę uczestnictwa w Przemienieniu, które odkrywa misterium Boga. „ Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9, 5). To prawda! Dobrze jest być przy Jezusie. Dobrze jest nie zmarnować szansy, którą daje nam Bóg. Dobrze jest odnaleźć w życiu własna górę Tabor.


Redaktor serii: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Rozważania przygotował ks. Mariusz Frukacz
Realizacja: Michał Janik, Grzegorz Gadacz, Anna Przewoźnik