Kalendarz Liturgiczny


<<< 20 listopada 2014 r.

22 listopada 2014 r. >>>21 listopada 2014 r., Piątek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ap 10, 8-11 Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia

Psalm responsoryjny:

Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 10, 27

Ewangelia:

Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 10, 8-11 Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi».
Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by mi dał książeczkę. I rzecze mi: «Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód». I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.
I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103a)

Jak słodka dla mnie mowa Twoja, Panie.

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.

Jak słodka dla mnie mowa Twoja, Panie.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.

Jak słodka dla mnie mowa Twoja, Panie.

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.

Jak słodka dla mnie mowa Twoja, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 10, 27

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Dzisiejszy dzień upamiętnia poświęcenie kościoła Najświętszej Maryi Panny, który został zbudowany obok świątyni jerozolimskiej w 543 r. Wspominamy dzisiaj ofiarę, która dokonała się w sercu Maryi oraz Jej zgodę na wypełnienie się woli Bożej w Jej życiu.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na piątek I tygodnia – s. 600 [s. 800]. W Godzinie czytań – I czytanie z piątku 33. tygodnia zwykłego – s. 437. II czytanie własne – s. 1373. Własne hymny oraz antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni, antyfony do pieśni Maryi w Nieszporach i modlitwy – s. 1373 [s. 1551].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl