Kalendarz Liturgiczny

<<< 27 lipca 2014 r.

29 lipca 2014 r. >>>


28 lipca 2014 r., Poniedziałek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Jr 13, 1-11 Bóg zapowiada karę

Psalm responsoryjny:

Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b)

Śpiew przed Ewangelią:

Jk 1 18

Ewangelia:

Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

PIERWSZE CZYTANIE

Jr 13, 1-11 Bóg zapowiada karę

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

To powiedział mi Pan: «Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody!» I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra.
Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: «Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na swych biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały!» Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan.
Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: «Wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć.» I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadał się do niczego.
I skierował Pan do mnie następujące słowo: «To mówi Pan: „Tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca; ugania się za obcymi bogami, by im służyć i oddawać cześć, niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą”».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b)

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, *
zapomniałeś o Bogu, który cię stworzył.
Zobaczył to Pan i wzgardził, *
oburzony na własnych synów i córki.

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

I rzekł: «Odwrócę od nich oblicze, *
zobaczę ich koniec.
Gdyż są narodem niestałym, *
dziećmi, co nie mają wierności.

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, *
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, *
rozjątrzę ich głupim narodem».

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Jk 1 18

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
Abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera.

Urodził się w Libanie w roku 1828. Wstąpił do maronitów. Przebywał na pustyni, gdzie służył Bogu przez niezwykle surowe życie, nieustanne posty i modlitwy.Zmarł 24 grudnia 1898 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na poniedziałek I tygodnia – s. 579 [s. 737]. W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku 17. tygodnia zwykłego – s. 454.
Albo: wspomnienie św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera. Wszystko jw. w dzień powszedni, można hymn oraz II czytanie w Godzinie czytań i hymn oraz wszystko po psalmach w Jutrzni wziąć z tekstów wspólnych o świętych pasterzach – s. 1503 [s. 1672]. Teksty własne – LG III s. 91 – dodatek lub LG I-IV s. 193 – dodatek.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl