Kalendarz Liturgiczny


<<< 18 września 2014 r.

20 września 2014 r. >>>19 września 2014 r., Piątek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

1 Kor 15, 12-20 Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Psalm responsoryjny:

Ps 17 (16), l. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15b)

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mt 11, 25

Ewangelia:

Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

PIERWSZE CZYTANIE

1 Kor 15, 12-20 Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 17 (16), l. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15b)

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicą.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mt 11, 25

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów: Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda: Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.

Św. January poniósł męczeństwo pod Neapolem w roku 305. Jego relikwie zostały przeniesione do katedry w tym mieście, które wybrało go za swojego patrona.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na piątek IV tygodnia – s. 943 [s. 1133]. W Godzinie czytań – czytania z piątku 24. tygodnia zwykłego – s. 206.
Albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika. Wszystko jw. Teksty własne – s. 1192 [s.1473].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl