Kalendarz Liturgiczny
7 maja 2012 r., Poniedziałek
Rok B, II

Pierwsze czytanie:

Dz 14, 5-18 Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii

Psalm responsoryjny:

Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16 (R.: por. 1)

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 26

Ewangelia:

J 14, 21-26 Duch Święty nauczy was wszystkiego

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 14, 5-18 Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice, i tam głosili Ewangelię.
W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: «Stań prosto na nogach!» A on zerwał się i zaczął chodzić.
Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!» Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę.
Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: «Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca».
Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16 (R.: por. 1)

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu.
lub Alleluja.

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę *
za Twoją łaskawość i wierność.
Czemu mają mówić poganie: *
«A gdzież jest ich Bóg?»

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu.
lub Alleluja.

Nasz Bóg jest w niebie; *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki to srebro i złoto, *
robota rąk ludzkich.

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu.
lub Alleluja.

Błogosławieni jesteście przez Pana, *
co stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, *
synom zaś ludzkim dał ziemię.

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 26

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Święty was wszystkiego nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 14, 21-26 Duch Święty nauczy was wszystkiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa brewiarzowa

Hymny okresowe – s. 420 [s. 444]. Psalmy z poniedziałku I tygodnia – s. 858 [s. 738]. Pozostałe teksty z poniedziałku 5. tygodnia wielkanocnego – s. 645 [s. 514].
1. Nieszpory z uroczystości św. Stanisława BM. Teksty własne – s. 1409 [s. 1289]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli I – s. 1210 [s. 1173].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl