Kalendarz Liturgiczny
28 kwietnia 2013 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Dz 14, 21-27 Bóg działa przez ludzi

Psalm responsoryjny:

Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-1a3b (R.: por. 1)

Drugie czytanie:

Ap 21, 1-5a Bóg otrze wszelką łzę

Śpiew przed Ewangelią:

J 13, 34

Ewangelia:

J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 14, 21-27 Bóg działa przez ludzi

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-1a3b (R.: por. 1)

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
lub Alleluja.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
lub Alleluja.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
lub Alleluja.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
lub Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 21, 1-5a Bóg otrze wszelką łzę

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Siedzący na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 13, 34

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
«Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Poprzeczka ustawiona została wysoko

Ks. Florian
W czasach – kiedy z przerażeniem dowiadujemy się, że pośród nas żyją matki zabijające bez skrupułów swoje kilkumiesięczne a nawet kilkuletnie dzieci – Kościół przypomina nam najpiękniejsze, ale zarazem najtrudniejsze przykazanie Chrystusa: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”.
Poprzeczka ustawiona została wysoko. Jezus bowiem prosił nas o miłość gotową oddać życie za swoich bliskich i przyjaciół – o taką, jaką On nas umiłował... aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
On uczy nas miłości, która winna być, jak określił to św. Paweł: ofiarną, skłonną do poświęceń, cierpliwą, niezazdrosną, nieszukającą poklasku, wyzbytą pychy, pokorną, nieszukającą własnej korzyści, nieunoszącą się gniewem, niepamiętliwą złego, niegodzącą się z jakąkolwiek niesprawiedliwością; miłością, która wszystko zniesie i przetrzyma.
„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (por. J 15,13). Poprzeczka została wysoko ustawiona, zwłaszcza kiedy Jezus zadeklarował podczas Ostatniej Wieczerzy: Oto moje ciało – bierzcie je i jedzcie. Oto moja krew – weźcie ją i pijcie... i powtarza je uczestnikom każdej Mszy św.: „I wy to czyńcie na moją pamiątkę”.
Czy taką ofertę, deklarację gotowy jesteś złożyć swoim bliskim: dzieciom, mężowi, rodzeństwu: Oto ja, oto moje ręce, oto moje serce, oto moje ciało i krew. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie aż do dna... abyście życie mieli, i mieli je w pełni... abyście żyli w prawdzie a nie w oparach pozorów szczęścia; w braterskiej jedności mojego Kościoła.
Jezus mówił: Jeżeli Ja Bóg i Pan uniżyłem się i stałem się człowiekiem – jeżeli Ja, wasz mistrz, nie tylko umyłem wasze nogi, i wy winniście sobie wzajemnie posługiwać, miłować się odwzajemnianą miłością (por. J 13,15). Czyny miłości są znakiem rozpoznawczym naszej chrześcijańskiej wiary. Po nich wszyscy mają rozpoznać, że jesteśmy uczniami Jezusa. A nade wszystko poprzez nie nasi bliscy: żona, mąż, dzieci, sąsiedzi mają doświadczyć miłości, jaką Bóg nas miłuje. Jest na świecie wiele bólu i łez, które oczekują, by ktoś je otarł.
Poprzeczka została wysoko ustawiona, ale jeżeli chcemy szczycić się mianem chrześcijan, usiłujmy ją przeskoczyć.

Modlitwa brewiarzowa

Tom II. Hymny z okresu wielkanocnego – s. 420 [s. 444]. Psalmy z niedzieli I tygodnia – s. 843 [s. 722]. Pozostałe teksty z 5. niedzieli wielkanocnej – s. 638 [s. 540].

Przypomnienia

1. 29 kwietnia obchodzimy dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej
2. W środę 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, dzień modlitw w intencji bezrobotnych.
3. W piątek 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
4. 3 maja obchodzimy też Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja.
5. W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl