Kalendarz Liturgiczny
5 maja 2013 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Dz 15, 1-2. 22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego

Psalm responsoryjny:

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4a)

Drugie czytanie:

Ap 21, 10-14. 22-23 Miasto święte

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 23

Ewangelia:

J 14, 23-29 Duch Święty nauczy was wszystkiego

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 15, 1-2. 22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych.
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4a)

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
lub Alleluja.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
lub Alleluja.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi. *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
lub Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 21, 10-14. 22-23 Miasto święte

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 14, 23-29 Duch Święty nauczy was wszystkiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Zachować naukę Jezusa

Ks. Mariusz Frukacz
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” – to zdanie z dzisiejszej Ewangelii mówi nam o naszej chrześcijańskiej tożsamości, ale też o tym, jak wielką sprawą jest zachowanie nauki Jezusa. Nie jest to takie łatwe, by dać świadectwo swojej wierności nauce Jezusa, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak wielu ludzi tę naukę odrzuca, neguje ją. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, który umocni nas w dawaniu świadectwa, wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co Jezus powiedział. Bł. Jan Paweł II nauczał, że „Pocieszyciel Duch Święty będzie uczył Apostołów i Kościół aż do skończenia świata tego wszystkiego, co Chrystus sam im powiedział. Będzie czuwał nad tym, ażeby nauka Chrystusa, ażeby Jego prawda trwała nieprzerwanie w Kościele; ażeby Słowo zjednoczone z Ojcem w jedności Bóstwa mogło w dalszym ciągu jednoczyć ludzi z pokolenia na pokolenie tą prawdą i tą miłością, jaka się udzieliła w Jego pierwszym przyjściu na świat”.
Myśląc o Duchu Świętym, który nas wszystkiego nauczy, warto spojrzeć na pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, które opowiada o tzw. Soborze Jerozolimskim. Odnajdujemy w tym fragmencie bardzo ważne stwierdzenie z dekretu Soboru Jerozolimskiego o obecności i roli Ducha Świętego w Kościele: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my...”. I kiedy w Roku Wiary przeżywamy także 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II, to czy nie trzeba zauważyć, że właśnie ten Sobór – zwołany przez bł. Jana XXIII i zakończony przez Pawła VI – był nową Pięćdziesiątnicą w Kościele, zesłaniem Ducha Świętego? „Nauczanie apostolskie, nauczanie Kościoła; jest stale zakorzenione w tej czujnej obecności Ducha Prawdy. To On zapewnia ciągłość Ewangelii. On czuwa nad tym, aby Kościół przekazywał z pokolenia na pokolenie to, co usłyszał od Chrystusa” – uczył nas bł. Jan Paweł II.
Przekazywanie nauki Chrystusa i wierność tej nauce pociągały za sobą i zapewne nadal będą pociągać za sobą cierpienie, ból, niezrozumienie, trwogę i lęk. Dlatego tak ważne jest otwarcie się na obecność Ducha Świętego i na dar Chrystusowego pokoju. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. Te słowa Chrystusa są naszym umocnieniem, niosą nadzieję, że nauka Jezusa przetrwa w Kościele i przetrwa w sercu tak wielu ludzi. Oby także przetrwała w naszym sercu.

Modlitwa brewiarzowa

Tom II. Hymny z okresu wielkanocnego I – s. 420 [s. 444]. Psalmy z niedzieli II tygodnia – s. 934 [s. 834]. Pozostałe teksty własne z 6. niedzieli wielkanocnej – s. 680 [s. 545].

Przypomnienia

1. Rozpoczynają się tzw. dni krzyżowe – dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
2. W środę 8 maja uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
3. W piątek 10 maja rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
4. Zaprośmy wiernych do udziału w nabożeństwach majowych.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj 2013 r.

OGÓLNA: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.
MISYJNA: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby katolicy w Polsce bardziej zdecydowanie przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl