Kalendarz Liturgiczny
26 maja 2013 r.
Ósma Niedziela zwykła
Rok C, I
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Pierwsze czytanie:

Prz 8, 22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Psalm responsoryjny:

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Drugie czytanie:

Rz 5, 1-5 Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Śpiew przed Ewangelią:

Ap 1, 8

Ewangelia:

J 16, 12-15 Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi.

PIERWSZE CZYTANIE

Prz 8, 22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Czytanie z Księgi Przysłów

To mówi Mądrość Boża:
«Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 5, 1-5 Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ap 1, 8

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 16, 12-15 Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Idź za Mną
Dziś jest czas, byś oddał Mi chwałę za obecność w twoim życiu, w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Przychodzę do ciebie, by pomóc ci zgłębiać tajemnicę Trójcy. Byś zatrzymał się nad nią, pochylił i kontemplował. Przychodzę, byś szukał we Mnie siły do życia w miłości. Chcę zachęcić cię do odważnego pójścia za Mną, mając za przewodniczkę moją Miłość i wiarę, którą nosisz w sercu, otrzymaną na chrzcie św. Idź za Mną co dnia z pewnością, że kieruję twoimi krokami i otaczam cię opieką. Nie pozwolę, by twoja noga się potknęła. Jestem Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwym i bogatym w miłość. Twoim umiłowanym Bogiem. Idź za Mną, bo beze Mnie nie ma w tobie życia, pokoju i jedności.
Idź za Mną, by zgłębiać Tajemnicę Trójcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Idź za Mną, by uczyć się żyć miłością, bo – jak uczył bł. Jan Paweł II – jest to konkretny znak wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. „W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności”. Módl się wezwaniem Dionizego Areopagity, teologa Wschodu: „Trójco ponadistotna, nieskończenie Boska i dobra, strażniczko Bożej mądrości chrześcijan, zaprowadź nas ponad wszelką światłość i ponad to wszystko, co nieznane, na najwyższy szczyt mistycznych Pism, tam, gdzie proste, absolutne i niezniszczalne tajemnice teologii jawią się w świetlistym cieniu milczenia”.
Pragę dać ci łaskę odkrycia, że mieszkam w ciszy – Świętym Milczeniu mojej Miłości wyrażonej przez miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pragnę, by w twoim sercu była obecna Miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego – na wzór mojego Serca przebitego włócznią.
Ks. Marek Chrzanowski FDP, orionista, odpowiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet, poeta

Kazanie

Tajemnica Trójcy Świętej

Ks. Mariusz Frukacz
Rozpoczynając naszą modlitwę, a także w najważniejszych momentach naszego życia czynimy na sobie znak krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W ten sposób powierzamy nasze życie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Życie każdego z nas ma swoje źródło w Bogu. Uświadamiamy sobie tę prawdę, kiedy w dzisiejszą uroczystość stajemy wobec tajemnicy Trójcy Świętej. „Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (n. 261). Ponadto „objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła” (KKK n. 249).
Prawda o Trójcy Świętej najbardziej objawia się podczas sakramentu chrztu św. Jesteśmy wówczas włączeni do wspólnoty Kościoła w imię Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj również warto przypomnieć sobie tę prawdę wiary, że Trójca Święta jest jednością. Jako chrześcijanie nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego w trzech Osobach. Warto jest w tym miejscu przywołać świadectwo św. Grzegorza z Nazjanzu, który pisał: „Przede wszystkim strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i walczę, z którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić wszelkie cierpienia i gardzić wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je wam” („Orationes”, 40, 41: PG 36, 417).
Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Winniśmy codziennie zanurzać nasze życie w Bogu, tak by w naszych sercach panował pokój. Katechizm uczy nas, że „całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (KKK n. 259).
Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem, potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o tym pouczy. Starajmy się całe nasze życie oddać Bogu. Niech będzie ono na chwałę Trójcy Świętej. Czyńmy wszystko, aby tak było. Każdego dnia podejmujmy walkę o nasze dusze.

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty własne – s. 481 [s. 660].

Przypomnienia

1. Dziś przypada Dzień Matki.
2. W czwartek, 30 maja – uroczystość Bożego Ciała.
3. W sobotę, 1 czerwca – Dzień Dziecka.
4. W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl