Kalendarz Liturgiczny
9 lipca 2013 r., Wtorek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Rdz 32, 23-33 Walka Jakuba z Aniołem

Psalm responsoryjny:

Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mt 9, 32-37 Jezus lituje się nad ludźmi

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 32, 23-33 Walka Jakuba z Aniołem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał.
Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» Wtedy tamten go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» I pobłogosławił go na owym miejscu.
Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie». Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę, został bowiem porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a)

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, *
Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą,
i doświadczał ogniem, *
nieprawości we mnie nie znajdziesz.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem *
pod Twoją prawicę.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 4, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 9, 32-37 Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu».
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.

Augustyn urodził się w Chinach w 1746 r. Został księdzem. Z powodu wyznawania i głoszenia Ewangelii w 1815 r. stracił życie jako męczennik. Wraz z nim wspominamy męczenników Kościoła Bożego w Państwie Środka, którzy doznali cierpień słowem i czynem, dając świadectwo wiary w Chrystusa.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na wtorek II tygodnia – s. 709 [s. 864]. W Godzinie czytań – czytania z wtorku 14. tygodnia zwykłego – s. 378.
Albo wspomnienie Świętych Męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy. Tekst w psałterzu jw. Teksty własne LG I-IV, s. 188 dodatek.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl