Kalendarz Liturgiczny
16 lipca 2013 r., Wtorek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Wj 2, 1-15a Młodość Mojżesza

Psalm responsoryjny:

Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33)

Śpiew przed Ewangelią:

Ps 95 (94), 8ab

Ewangelia:

Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 2, 1-15a Młodość Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie.
A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: «Jest on spośród dzieci Hebrajczyków». Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: «Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?» «Idź», powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: «Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę». Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: «Bo wydobyłam go z wody».
W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku.
Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: «Czemu bijesz twego rodaka?» A ten mu odpowiedział: «Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: «Z całą pewnością sprawa się ujawniła».
Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał sie do ziemi Madian.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33)

Ożyje serce szukających Boga.

Ugrzązłem w błotnej topieli *
i nie mogę znaleźć oparcia,
trafiłem na wodną głębinę *
i nurt mnie porywa z sobą.

Ożyje serce szukających Boga.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie, *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.

Ożyje serce szukających Boga.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.

Ożyje serce szukających Boga.

Patrzcie i cieszcie się ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.

Ożyje serce szukających Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 95 (94), 8ab

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Wspomnienie NMP z Góry Karmel związane jest ze szkaplerzem karmelitańskim, który – za zgodą papieża Piusa X – od 1910 r. może być też zastępowany medalikiem. Noszący go oddają cześć Matce Bożej, jednocześnie wierząc, że Ona darzy ich swoją szczególną opieką.

Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel
Wspomnienie przypada na dzień 16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel. Kościół katolicki przypomina Maryję i miejsce jej objawienia, znane już ze stron Starego Testamentu (por. 1 Krl 17, 1, 2 Krl 2, 25). Duchowi spadkobiercy Eliasza przebywający w XII wieku i prowadzący życie kontemplacyjne właśnie na Górze Karmel byli prześladowani przez Turków i zmuszeni do opuszczenia tego miejsca. Przenieśli się do Europy choć i tu nie spotkało ich przyjazne przyjęcie. Początki były trudne, ale widząc wysiłki zakonników, ich prawdziwe wyrzeczenia i umartwienia, Stolica Apostolska pomogła zakładać nowe klasztory.
Szósty przełożony generalny Zakonu Karmelitów Szymon Stock, wielki czciciel Maryi, przyczynił się do rozwinięcia zakonu w Anglii. Jego modlitwy do Maryi z prośbą o ratowanie zakonu, przyniosły nieoczekiwany skutek: z 15 na 16 lipca 1251 r. Stockowi objawiła się Matka Boża w otoczeniu Aniołów i ofiarując mu brązową szatę, wypowiedziała słowa: „Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.
Od tej pory dar przyjęty przez przełożonego rozpoczął wędrówkę wśród zakonników, potem stopniowo wiara w jego łaski rozprzestrzeniła się w świecie, zwłaszcza po kolejnym objawieniu, którego doświadczył papież Jan XXII. 3 marca 1322 r. ujrzał on Matkę Bożą, która poleciła jego opiece „Jej zakon” karmelitański. W zamian obiecała łaski i zbawienie zakonnikom wiernie wypełniającym śluby. Także tym, którzy będą nosić szkaplerz, obiecała wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci: „Ja, wasza Matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci, obmyję was z win i zabiorę was na świętą górę wiecznego żywota”.
Ten fakt szczególnie przyczynił się do spopularyzowania karmelitańskiego szkaplerza. Należących do bractwa przekonywała wiara w wybawienie z czyśćca, potwierdzona przez najwyższy autorytet Kościoła (orzeczenie Pawła V z 1609 r., Benedykta XIV, Piusa XII z okazji 700-lecia szkaplerza), choć Stolica Apostolska nie wydała żadnego dokumentu oficjalnie aprobującego przywilej sobotni. Jednak nabożeństwo szkaplerza należało kiedyś do najpopularniejszych form czci Matki Bożej. Do dziś spotyka się wiele obrazów i figur Matki Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel), także ołtarzy i świątyń. W Polsce jest ok. stu kościołów pw. Matki Bożej z Góry Karmel. Niektóre podobizny zasłynęły cudami i stały się miejscami nawiedzanymi przez pątników, zaś niektóre koronowano papieskimi koronami.
Ze szkaplerzem mocno związani byli polscy władcy, liczni święci, także spoza Karmelu – Jan Bosko, Maksymilian Maria Kolbe, Wincenty ŕ Paulo. Papież Jan Paweł II przyjął szkaplerz jako 10-letni chłopiec i nosił go do śmierci. Znaczenie szkaplerza podkreśliły objawienia w Lourdes i Fatimie, kiedy to Matka Boża ukazała się w szkaplerzu. W obecnej formie szkaplerz jest bardzo wygodny do noszenia, może być zastąpiony medalikiem szkaplerznym. Noszenie go mobilizuje do większego nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Pannie. Jest znakiem maryjnym. Zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, a cześć oddawana Maryi Dziewicy potwierdzana jest codzienną modlitwą „Pod Twą obronę”.
Święto Matki Bożej z Góry Karmel Karmelici obchodzili od XIV wieku, a zatwierdził je papież Benedykt XIII (+1730).
Agnieszka Chadzińska

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na wtorek III tygodnia – s. 824 [s. 979]. W Godzinie czytań – I czytanie z wtorku 15. tygodnia – s. 405. II czytanie własne – s. 1324. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć, z wyjątkiem własnych tekstów – s. 1324 [s. 1366], z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie – s. 1409 [s. 1604].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl