Kalendarz Liturgiczny
18 lipca 2013 r., Czwartek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Wj 3, 13-20 Bóg objawia swoje imię

Psalm responsoryjny:

Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 11, 28

Ewangelia:

Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 3, 13-20 Bóg objawia swoje imię

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz rzekł do Boga: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: „Bóg ojców naszych posłał mię do was”. Lecz gdy oni mnie zapytają: „Jakie jest Jego imię?”, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Ja jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: „Ja jestem posłał mnie do was”».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: „Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziem Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód”. Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: „Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu”.
Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli nam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a)

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście dzieła Jego wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach o wyrokach ust Jego.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń.
O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, aby znienawidzili lud Jego *
i według Jego sług postępowali zdradziecko.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Wtedy posłał sługę swojego Mojżesza *
i Aarona wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chama.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 11, 28

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.

Św. Szymon przyszedł na świat między 1435 a 1440 r. w Lipnicy, małej miejscowości niedaleko Bochni. Już jako dziecko znany był z umiłowania modlitwy. Zdarzało się, że odchodził od bawiących się rówieśników, aby oddać się dłuższej modlitwie w kościele. W 1454 r. rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Był pilnym studentem, znanym z wielkiej troski o czystość życia. Mieszkając w bursie akademickiej, wśród wesołej braci żakowskiej, Szymon był wzorem umiaru, wstrzemięźliwości i unikania wszelkich okazji do grzechów. Ukończył wydział nauk wyzwolonych z tytułem bakałarza. Nie wybrał jednak świeckiej kariery, ale ok. 1457 r. wstąpił do klasztoru Bernardynów na krakowskim Stradomiu. Klasztor ten w tamtych czasach słynął z surowego trybu życia. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1465 r. Najpierw pracował w Tarnowie, a potem wrócił do Krakowa jako kaznodzieja bernardyński. W czasie wielkich epidemii w mieście Szymon nie opuścił Krakowa. Zarażony chorobą umiera 18 lipca 1482 r. Można powiedzieć, że jest najmłodszym kanonizowanym Polakiem. Jego kanonizacji dokonał w Rzymie Papież Benedykt XVI 3 czerwca 2007 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na czwartek III tygodnia – s. 856 [s. 1010]. W Godzinie czytań – czytania z czwartku 15. tygodnia zwykłego – s. 414. Albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera. Teksty w psałterzu jw., teksty własne – s. 1328 [s. 1367].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl