Kalendarz Liturgiczny
20 lipca 2013 r., Sobota
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Wj 12, 37-42 Wyjście Izraelitów z Egiptu

Psalm responsoryjny:

Ps 105 (104), 1 i 5. 37-38. 42-43

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 11, 29ab

Ewangelia:

Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 12, 37-42 Wyjście Izraelitów z Egiptu

Czytanie z Księgi Wyjścia

Synowie Izraela wyruszyli z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę.
A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 105 (104), 1 i 5. 37-38. 42-43

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście dzieła Jego wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach o wyrokach ust Jego.

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem *
i nikt nie był słaby w Jego pokoleniach.
Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia, *
bo lęk ich ogarnął przed nimi.

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, *
danym Abrahamowi, słudze swojemu.
I wyprowadził lud swój wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 11, 29ab

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie bł. Czesława.

Czesław urodził się ok. 1180 r. Był dominikaninem. Założył klasztory w Pradze i we Wrocławiu. Zmarł 15 lipca 1242 r. we Wrocławiu. Jest patronem archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na sobotę III tygodnia – s. 890 [s. 1042]. W Godzinie czytań – I czytanie z soboty 15. tygodnia zwykłego – s. 422. II czytanie własne – s. 1331. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni własna – s. 1332 [s. 1368]. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni – s. 1503 [s. 1672] albo – s. 1607 [s. 1729]. 1. Nieszpory z 16. niedzieli zwykłej – s. 902 [s. 1053], antyfona do pieśni Maryi z roku C – s. 426 [s. 621].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl