Kalendarz Liturgiczny
23 lipca 2013 r., Wtorek
Rok C, I
Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
Święto

Pierwsze czytanie:

Ga 2, 19-20 Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Psalm responsoryjny:

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 9b. 5b

Ewangelia:

J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

PIERWSZE CZYTANIE

Ga 2, 19-20 Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 15, 9b. 5b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wytrwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.

Św. Brygida urodziła się w czerwcu 1303 r. w zamku Finstad koło Uppsali Pochodziła z arystokratycznej rodziny spokrewnionej z dynastią Folkungarów, rządzącej Szwecją w latach 1250-1363. Otrzymała staranne, katolickie wychowanie. Wielkim przykładem wiary byli dla niej rodzice, zwłaszcza ojciec. Rodzice Brygidy odbywali liczne pielgrzymki, między innymi do Compostelli i Jerozolimy. Od wczesnej młodości Brygida wykazywała szczególne upodobanie w modlitwie oraz posiadała łaskę wielu mistycznych doświadczeń. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem została wydana za mąż, za marszałka dworu Ulfa Gudmarssona. Mieli 8 dzieci. Brygida pełniła funkcję ochmistrzyni w pałacu królewskim. Po śmierci męża (1344) porzuciła pracę na dworze w Sztokholmie. W 1346 r. położyła pierwszy kamień pod budowę klasztoru w Vadstena. Wielką troską Brygidy była sytuacja w Kościele. Papież Klemens VI przebywał w Awinionie i prowadził arystokratyczny styl życia. Brygida udała się z misją do niego i zaklinała, aby zmienił sposób życia. W 1349 r. zdecydowała się wyjechać do Rzymu. Przez 14 lat modliła się żarliwie za Kościół i o powrót Papieża do Rzymu. Cechowała ją ogromna pracowitość, bogactwo przeżyć mistycznych. Całe dnie spędzała na studiowaniu, modlitwie i pisaniu. Zmarła 23 lipca 1373 r. 2 grudnia rozpoczął się triumfalny powrót relikwii Brygidy do Szwecji. Św. Brygida jest patronką Europy.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty wspólne o zakonnikach i kobietach – s. 1607 i s. 1585 [s. 1729 i s. 1717]. W Godzinie czytań – II czytanie własne – s. 1340. Modlitwa własna – s. 1342 [s. 1372]. W Modlitwie w ciągu dnia hymn i psalmy z tekstów w psałterzu na wtorek IV tygodnia – s. 947 [s. 1096]. W Godzinie czytań – I czytanie z wtorku 16. tygodnia zwykłego – s. 434.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl