Kalendarz Liturgiczny
31 lipca 2013 r., Środa
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Wj 34, 29-35 Twarz Mojżesza promienieje

Psalm responsoryjny:

Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c)

Śpiew przed Ewangelią:

J 6, 63b. 68b

Ewangelia:

Mt 13, 44-46 Przypowieści o skarbie i perle

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 34, 29-35 Twarz Mojżesza promienieje

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c)

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *
wzywali Pana, On ich wysłuchał.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 6, 63b. 68b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 13, 44-46 Przypowieści o skarbie i perle

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Ignacy urodził się w 1491 r. w Loyoli w Kantabrii. Prowadził życie żołnierskie na dworze królewskim. Po nawróceniu skończył studia teologiczne w Paryżu. Założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła. Zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na środę I tygodnia – s. 612 [s. 769]. W Godzinie czytań – I czytanie – s. 461, z wyjątkiem własnych: hymnu i antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni – s. 1367 [s. 1385] oraz hymnu i antyfony do pieśni Maryi w Nieszporach – s. 1368 [s. 386], także modlitwy w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1368 [s. 1383]. II czytanie własne – s. 1366.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl