Kalendarz Liturgiczny
24 października 2013 r., Czwartek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Rz 6, 19-23 Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu

Psalm responsoryjny:

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5ab)

Śpiew przed Ewangelią:

Łk 12, 49

Ewangelia:

Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 6, 19-23 Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego jest życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5ab)

Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Błogosławiony, kto zaufał Panu.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie;
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.

Błogosławiony, kto zaufał Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Łk 12, 49

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.

Antoni Maria Claret urodził się w Hiszpanii w 1807 r. Założył zgromadzenie misjonarzy pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, zwanych klaretynami. Został mianowany arcybiskupem Santiago na Kubie. Zmarł we Francji 24 października 1870 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na czwartek I tygodnia – s. 584 [s. 784]. W Godzinie czytań – czytania z czwartku 29. tygodnia zwykłego – s. 331.
Albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa. Wszystko jak wyżej w dzień powszedni, jedynie własne II czytanie w Godzinie czytań – s. 1300 oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1301 [s. 1522]. Można hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni i Nieszporach hymn i wszystko po psalmach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach – s. 1515 [s. 1672].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl