Kalendarz Liturgiczny
27 października 2013 r.
Trzydziesta Niedziela zwykła
Rok C, I
w kościele katedralnym i kościołach nie poświęconych (pobłogosławionych) i w kościołach poświęconych (dedykowanych, dawniej zwanych konsekrowanymi), których data poświęcenia jest znana
lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego
w kościołach poświęconych, których data poświęcenia jest nieznana(1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11; Mt 16,13-19).

Pierwsze czytanie:

Syr 35, 12-14. 16-18 Modlitwa biednego przeniknie obłoki

Psalm responsoryjny:

Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a)

Drugie czytanie:

2 Tm 4, 6-9. 16-18 Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Śpiew przed Ewangelią:

2 Kor 5, 19

Ewangelia:

Łk 18, 9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

PIERWSZE CZYTANIE

Syr 35, 12-14. 16-18 Modlitwa biednego przeniknie obłoki

Czytanie z Księgi Syracydesa

Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby.
Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu,
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Nie lekceważy błagania sieroty
i wdowy, kiedy się skarży.
Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty,
a błaganie jego dosięgnie obłoków.
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi,
i wyda słuszny wyrok.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a)

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,*
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,*
niech słyszą pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,*
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc*
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,*
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,*
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

DRUGIE CZYTANIE

2 Tm 4, 6-9. 16-18 Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

2 Kor 5, 19

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 18, 9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.
Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Trzydziesta Niedziela zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.

Kazanie

Od fałszywej pobożności do faryzeizmu

Ks. Marek Łuczak
Fragment Ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzielę jest w stanie zadowolić wszystkich słuchaczy. Pokorni ucieszą się, że ich pokora tak bardzo podoba się Panu, a faryzeusze i tak będą przekonani, że słowa Chrystusa nie odnoszą się do nich, lecz do tych, którzy stoją obok.
Kim zatem był niechlubny bohater Łukaszowej opowieści? Działalność faryzeuszy datuje się na dwa wieki poprzedzające przyjście na świat Zbawiciela. Sami faryzeusze nazywali siebie „chawerim”, tzn. „równi sobie”, „współtowarzysze”. Byli w zasadzie stronnictwem ludzi świeckich, będących opozycją wobec kapłańskiej arystokracji saduceuszy. Ich największą winą w oczach Chrystusa wydaje się przesada w podejściu do doktryny prawnej. Na tym miała polegać obłuda tak bardzo piętnowana przez Jezusa Chrystusa. Mówiąc językiem kolokwialnym, należałoby powiedzieć, że stracili z oczu konkretnego człowieka, a tym, co przysłoniło im oczy – było prawo.
Podejście do konkretnego człowieka doskonale ilustruje dzisiejsza Ewangelia. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Celnik, jak wiemy, był usprawiedliwiony przez Boga dzięki swej pokorze: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.
Dodatkowej pikanterii tej opowieści dodaje jeszcze jedna okoliczność. Otóż warto podkreślić, że celnik był tak naprawdę kolaborantem. Współpracował w jakimś sensie z okupantami, bo pobór cła miał wesprzeć rzymski budżet. Zupełnie inaczej zaś przedstawiała się społeczna pozycja faryzeuszy, którzy nie tylko w aspekcie religijnym, ale też politycznym zajmowali wysokie miejsce na drabinie społecznej.
Tu po raz kolejny naszym oczom ukazuje się z pozoru niezrozumiała logika Chrystusa. Tak jakby nie chciał promować „swoich”, lecz obcych. Aby zrozumieć istotę Chrystusowych intencji, warto przytoczyć słowa z I czytania: „Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby”.

Modlitwa brewiarzowa

Trzydziesta niedziela zwykła. Teksty w psałterzu na niedzielę II tygodnia – s. 632 [s. 833]. W Godzinie czytań – czytania z 30. niedzieli zwykłej – s. 342. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku C– s. 346 [s. 639].
Lub uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego. Teksty wspólne na poświęcenie kościoła – s. 1396 [s. 1590].

Przypomnienia

1. W piątek 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy o liczny udział w procesji na cmentarzu.
2. W sobotę 2 listopada – Dzień Zaduszny. Do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Zbieramy kartki z wypominkami za zmarłych.
4. Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl