Kalendarz Liturgiczny
12 listopada 2013 r., Wtorek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Mdr 2, 23 – 3, 9 Nieśmiertelność sprawiedliwych

Psalm responsoryjny:

Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 23

Ewangelia:

Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 2, 23 – 3, 9 Nieśmiertelność sprawiedliwych

Czytanie z Księgi Mądrości

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka,
uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył
i uznał ich za godnych siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moja naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

Jozafat Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim około 1580 r. Jego rodzice byli wyznawcami prawosławia. Po przyjęciu wiary katolickiej, Jozafat wstąpił do Zakonu Bazylianów. Przyjął święcenia kapłańskie i został potem arcybiskupem połockim. Rozwijał pracę misyjną. Poniósł śmierć męczeńską w Witebsku 12 listopada 1623 r.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na wtorek IV tygodnia – s. 895 [s. 1088]. W Godzinie czytań – I czytanie z wtorku 32. tygodnia zwykłego – s. 401. II czytanie własne – s. 1342. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni własna – s. 1344 [s. 1541]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku – s. 1493 [s. 1655] albo o pasterzach – s. 1515 [s. 1672].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl