Kalendarz Liturgiczny
13 listopada 2013 r., Środa
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Mdr 6,1-11 Mądrość konieczna dla władców

Psalm responsoryjny:

Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)

Śpiew przed Ewangelią:

1 Tes 5, 18

Ewangelia:

Łk 17, 11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 6,1-11 Mądrość konieczna dla władców

Czytanie z Księgi Mądrości

Słuchajcie, królowie, i zrozumiejcie,
nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży.
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie
i chlubicie się mnogością narodów,
bo od Pana otrzymaliście władzę,
od Najwyższego panowanie:
On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie
aniście prawa nie przestrzegali,
ani nie poszli za wolą Boga,
przeto groźnie i rychło natrze On na was,
będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.
Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie,
ale mocnych czeka mocna kara.
Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby
ani nie będzie zważał na wielkość.
On bowiem stworzył małego i wielkiego
i jednakowo o wszystkich się troszczy,
ale możnym grozi surowe badanie.
Do was więc zwracam się, władcy,
byście się nauczyli mądrości i nie upadli.
Bo ci, co świętości święcie przestrzegają,
dostąpią uświęcenia,
a którzy się tego nauczyli,
ci znajdą słowa obrony.
Pożądajcie więc słów moich,
pragnijcie, a znajdziecie naukę.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

«Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
wyrwijcie go z rąk występnych».

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

Ja rzekłem: «Jesteście bogami, *
jesteście wszyscy synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta».

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

1 Tes 5, 18

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 17, 11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

Benedykt i Jan byli benedyktynami eremitami. Do Polski sprowadził ich Bolesław Chrobry. Osiedlili się w Międzyrzeczu, przygotowując się do pracy misyjnej. Dołączyli się do nich Polacy – Mateusz i Izaak oraz kucharz Krystyn. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zakonnicy zostali napadnięci przez zbójców i zamordowani. Św. Brunon z Kwerfurtu opisał ich dzieje w piśmie pt. Życie Pięciu Braci. Są pierwszymi polskimi męczennikami wyniesionymi na ołtarze

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na środę IV tygodnia – s. 911 [s. 1103]. W Godzinie czytań – I czytanie ze środy 32. tygodnia zwykłego – s. 405. II czytanie własne o świętym – s. 1342. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna – s. 1344 [s. 1541]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku – s. 1493 [s. 1655] albo o pasterzach – s. 1515 [s. 1672].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl