Kalendarz Liturgiczny
16 listopada 2013 r., Sobota
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Mdr 18, 14-16; 19, 6-9 Medytacja o nocy paschalnej

Psalm responsoryjny:

Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a)

Śpiew przed Ewangelią:

2 Tes 2, 14

Ewangelia:

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 18, 14-16; 19, 6-9 Medytacja o nocy paschalnej

Czytanie z Księgi Mądrości

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko,
a noc w swoim biegu dosięgała połowy,
wszechmocne Twe Słowo z nieba, z królewskiej stolicy,
jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz,
jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi.
I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią:
nieba sięgało i rozchodziło się po ziemi.
Całe stworzenie znów zostało przekształcone w swej naturze,
powolne Twoim rozkazom,
by dzieci Twe zachować bez szkody.
Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzało,
jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej:
droga otwarta z Morza Czerwonego
i pole zielone – z burzliwej głębiny.
Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka,
ujrzawszy cuda godne podziwu.
Byli jak konie na pastwisku
i jak baranki brykali,
wielbiąc Ciebie, Panie, któryś ich wybawił.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a)

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Pobił wszystkich pierworodnych ich kraju, *
cały kwiat ich potęgi.
A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem *
i nikt nie był słaby w Jego pokoleniach.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie *
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził swój lud wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

2 Tes 2, 14

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał.
Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Obecną Bazylikę św. Piotra poświęcił papież Urban VIII 18 listopada 1626 r. Bazylika św. Pawła przy drodze Ostyjskiej została uroczyście poświęcona 10 grudnia 1854 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na sobotę IV tygodnia – s. 959 [s. 1151]. W Godzinie czytań – czytania z soboty 32. tygodnia – s. 415.
Albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne II czytanie w Godzinie czytań – s. 1365 i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1367 [s. 1549] oraz hymn i antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni, oraz hymn i antyfona do pieśni Maryi w Nieszporach – s. 1366 [s. 1542].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl