Kalendarz Liturgiczny
9 lutego 2014 r.
Piąta Niedziela zwykła
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Iz 58, 7-10 Światło dobrych uczynków

Psalm responsoryjny:

Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a)

Drugie czytanie:

1 Kor 2, 1-5 Nauczanie świętego Pawła

Śpiew przed Ewangelią:

J 8, 12b

Ewangelia:

Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 58, 7-10 Światło dobrych uczynków

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!»
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a)

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

On wschodzi w ciemnościach jako światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 2, 1-5 Nauczanie świętego Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 8, 12b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Wiarygodne życie chrześcijańskie

Ks. Mariusz Frukacz
Jezus w Ewangelii odwołuje się do dwóch rzeczy: soli i światła. Sól nadaje smak, chroni przed zepsuciem. Światło służy człowiekowi, by poradził sobie w ciemnościach, by się nie zgubił. Te dwa symbole mówią o czymś zasadniczym i podstawowym w życiu duchowym i moralnym człowieka.
W dzisiejszym świecie bardzo ważna jest wierność stałym zasadom i normom postępowania. One pomagają realizować życie człowieka we wspólnocie, w wymiarze życia społecznego. Jezus, mówiąc do uczniów, a zarazem do nas: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?”, odwołuje się do naszej odpowiedzialności i wierności. Jako współcześni uczniowie Chrystusa musimy czuć się odpowiedzialni za dochowanie wierności Jezusowi i Ewangelii. To bardzo trudne zadanie, zwłaszcza w czasach, gdy etykę zostawia się za drzwiami życia, kiedy mówi się nam, że dana zasada czy też aktualność jakiejś wartości jest uzależniona od sytuacji albo kaprysu drugiego człowieka. Jeśli nie będzie soli – zasad moralnych, to zepsuciu ulegną serce i sumienie człowieka.
Drugie ważne zadanie, jakie Jezus nam zostawia, kryje się w wezwaniu do tego, byśmy byli „światłem świata”, czyli byśmy byli świadkami Jezusa. O. Raniero Cantalamessa OFMCap podkreśla: „Być światłem i jaśnieć nie znaczy, oczywiście, wybijać się inteligencją, kulturą, bogactwem, popularnością”. Zauważa również: „Jezus nie mówi o świetle, jakie bije z idei i jest zawarte w książkach, ale mówi o tym, które promieniuje z czynów i przemawia życiem” („Od Ewangelii do życia”, s. 75). Bł. Jan Paweł II natomiast przypomina, że „chrześcijanin (...) aby być wiernym uczniem Chrystusa Nauczyciela, powinien świecić swoim przykładem, swoimi cnotami, tymi dobrymi czynami, o których mówi dzisiejszy tekst ewangeliczny i które ludzie są w stanie widzieć”, oraz że „zaangażowanie apostolskie, wiarygodne i skuteczne, winno budzić w Kościele i w chrześcijanach potrzebę świadectwa. Nie może tu być braku spójności lub istnieć sprzeczność między wiarą chrześcijańską i wszystkimi implikacjami, które ona ma w życiu każdego wierzącego” („Komentarz do Ewangelii”, Kraków 2011, s. 40).
Jezus wzywa nas do tego, aby nasze życie chrześcijańskie było wiarygodne, a świadectwo prawdziwe i skuteczne. Czy w moim życiu jest zgodność słów z czynami? Czy w moim życiu jest sól i światło Ewangelii?

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę I tygodnia – s. 563 [s. 721]. W Godzinie czytań – czytania z 5. niedzieli zwykłej – s. 136. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku A – s. 139 [s. 608 i 609].

Przypomnienia

1. We wtorek 11 lutego przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to zarazem Światowy Dzień Chorego. Pamiętamy w tym dniu o ludziach potrzebujących naszej pomocy, a szczególnie o chorych.
2. W piątek 14 lutego obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl