Kalendarz Liturgiczny
2 czerwca 2014 r., Poniedziałek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Dz 19, 1-8 Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Psalm responsoryjny:

Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a)

Śpiew przed Ewangelią:

Kol 3, 1

Ewangelia:

J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 19, 1-8 Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». Zapytał: «Jaki więc chrzest przyjęliście?» A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». Powiedział Paweł: «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa».
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.
Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a)

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, *
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Kol 3, 1

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa:
«Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Marcelina i Piotra, męczenników.

Marcelin i Piotr ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (284-305). Nad ich grobem przy via Labicana wzniesiono bazylikę.

Modlitwa brewiarzowa

Hymny okresowe po Wniebowstąpieniu – s. 730 [s. 563]. Psalmy z poniedziałku III tygodnia – s. 1044 [s. 964]. Pozostałe teksty z poniedziałku 7. tygodnia wielkanocnego – s. 759 [s. 77].
Albo: wspomnienie Świętych Męczenników Marcelina i Piotra. Teksty jw. Teksty własne – s. 1478 [s. 1321].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl