Kalendarz Liturgiczny
3 czerwca 2014 r., Wtorek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Dz 20, 17-27 Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie

Psalm responsoryjny:

Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 16

Ewangelia:

J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 20, 17-27 Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich:
«Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa.
A teraz, naglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a)

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: *
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, *
Pan nas ratuje od śmierci.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 16

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela,
aby z wami pozostał na zawsze.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.

W latach 1885-1887 w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską. Wśród nich znalazł się Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Hymny okresowe – s. 730 [s. 563]. Hymny można wziąć z tekstów wspólnych o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym – s. 1578 [s. 1641]. Psalmy z wtorku III tygodnia – s. 1056 [s. 979]. Pozostałe teksty z wtorku 7. tygodnia wielkanocnego – s. 764 [s. 580]. Teksty własne – s. 1482 [s. 1322].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl