Kalendarz Liturgiczny
6 czerwca 2014 r., Piątek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Dz 25, 13-21 Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje

Psalm responsoryjny:

Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab (R.: por. 19a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 26

Ewangelia:

J 21, 15-19 Piotr pasterzem Kościoła

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 25, 13-21 Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział: «Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: „Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności bronienia się przed zarzutami”.
A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.
Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab (R.: por. 19a)

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.

Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.

Pan utwierdził tron swój na niebiosach, *
a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, *
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 26

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Święty wszystkiego was nauczy,
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 21, 15-19 Piotr pasterzem Kościoła

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Norberta, biskupa.

Św. Norbert urodził się około roku 1080 w Nadrenii. W roku 1120 założył wspólnotę kanoników regularnych, z której rozwinął się Zakon Premonstratensów. Zmarł w Magdeburgu 6 czerwca 1134 r.

Modlitwa brewiarzowa

Hymny okresowe – s. 730 [s. 563]. Psalmy z piątku III tygodnia – s. 1094 [s. 1027]. Pozostałe teksty z piątku 7. tygodnia wielkanocnego – s. 782 [s. 558].
Albo: wspomnienie św. Norberta, biskupa. Teksty jw. Teksty własne – s. 1486 [s. 1323].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl