Kalendarz Liturgiczny
14 czerwca 2014 r., Sobota
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

1 Krl 19, 19-21 Powołanie Elizeusza

Psalm responsoryjny:

Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a)

Śpiew przed Ewangelią:

Ps 119, 36a. 29b

Ewangelia:

Mt 5, 33-37 Zakaz przysięgania

PIERWSZE CZYTANIE

1 Krl 19, 19-21 Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem»?
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a)

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, *
mówię Panu: Tyś jest Panem moim;
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: *
To właśnie Ty mój los zabezpiecza.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy nic mną zachwieję się.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 119, 36a. 29b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 5, 33-37 Zakaz przysięgania

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.

Bł. Michał urodził się w roku 1893 w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Był kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 1939 został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. W listopadzie tego roku aresztowała go policja niemiecka i po wielu etapach osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie 26 stycznia 1943 r. został zabity śmiercionośnym zastrzykiem.

Zobacz: czytanie ze wspomnieniaKontakt: liturgia (at) niedziela.pl