Kalendarz Liturgiczny
29 czerwca 2014 r.
Trzynasta Niedziela zwykła
Rok A, II
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Uroczystość
W diecezji gliwickiej i legnickiej: Głównych Patronów diecezji – Uroczystość

Wieczorna Msza wigilijna

Pierwsze czytanie:

Dz 3, 1-10 Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

Psalm responsoryjny:

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Drugie czytanie:

Ga 1, 11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

Śpiew przed Ewangelią:

J 21, 17d

Ewangelia:

J 21, 15-19 Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską

Msza w dzień

Pierwsze czytanie:

Dz 12, 1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Psalm responsoryjny:

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)

Drugie czytanie:

2 Tm 4, 6-9. 17-18 Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 16, 18

Ewangelia:

Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Wieczorna Msza wigilijna

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 3, 1-10 Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.
Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: «Spójrz na nas». A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny.
Piotr powiedział: «Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»
I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 1, 11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy Apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.
Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do wąs piszę, nie kłamię.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 21, 17d

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie, Ty wiesz wszystko,
Ty wiesz, że Ciebie miłuję.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 21, 15-19 Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Oto słowo Pańskie.

Msza w dzień

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 12, 1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.
W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: «Wstań szybko!». Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.
«Przepasz się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł.
A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!».
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.
Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą pokorni i niech się weselą.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

DRUGIE CZYTANIE

2 Tm 4, 6-9. 17-18 Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 16, 18

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej Opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Dzisiejsza uroczystość uwypukla rolę tych dwóch filarów Chrystusowego Kościoła. Zarówno św. Piotr, jak i św. Paweł są bez wątpienia najbardziej wybitnymi uczniami Jezusa z Nazaretu. Wierność Jego nauce potwierdzili męczeńską śmiercią.

Kazanie

Wyznanie wiary

Ks. Jacek Molka
Tej niedzieli przeżywamy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Powszechnie uchodzą oni za najważniejszych uczniów Pana Jezusa. Dla nich był On, jak czytamy we fragmencie dzisiejszej Ewangelii według św. Mateusza, Mesjaszem – Synem Boga żywego. Obaj za wyznawanie wiary ponieśli męczeńską śmierć. Do tej pory rzesze chrześcijan właśnie za wiarę w Jezusa płacą najwyższą cenę – cenę życia. Od nas nikt nie wymaga takich poświęceń. Niemniej jednak trzeba nam dziś, w zaciszu naszych sumień, udzielić sobie odpowiedzi na ewangeliczne Chrystusowe pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Za kogo ja Go uważam?
Z pewnością najprostsza odpowiedź to ta, która padała z ust św. Piotra. Tyle tylko, czy ona dla nas rzeczywiście dziś coś znaczy? Mesjasz, czyli Boży wybraniec, wybawca, ktoś, na kogo się oczekuje, by wywiódł nas z opresji, ucisku. Właśnie na taką osobowość czekali Izraelici, taką, która wyzwoli ich spod panowania Rzymu. Dla Księcia Apostołów Chrystus był kimś więcej. Był Synem samego Boga, Boga „żywego”, Boga, który mieszka pośród swojego ludu. Opiekuje się nim. Pamięta o nim. Nigdy nie zostawia go samego. Zawsze jest niejako pod ręką i można na Niego liczyć.
Dlatego owo wyznanie wiary – „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – jest tak bardzo aktualne i nowoczesne zarazem. Każdy z nas może się pod nim podpisać i uznać za swoje wyznanie wiary. Ono zobowiązuje nas do tego, byśmy wzajemnie umacniali się w wierze, podtrzymywali ją w naszych rodzinach, nie wstydzili się do niej przyznać. Ono nakłada też na nas obowiązek umacniania się w miłości. Chodzi o praktykowanie konkretnych czynów, dyktowanych naszą miłością do Boga i drugiego człowieka. Poza tym owo wyznanie wiary ma sprawić, byśmy wzajemnie umacniali się w jedności. W dzisiejszym, jakże bardzo podzielonym świecie, to właśnie my, chrześcijanie, mamy dawać świadectwo jednomyślności w wierze.
„Trzeba, byśmy wyznawali Pana, pouczani przez Boga; spalali się w miłości do Chrystusa i Jego Ewangelii; byli sługami jedności. To właśnie, drodzy bracia w biskupstwie, zadania, które święci apostołowie Piotr i Paweł powierzają każdemu z nas, aby żył nimi każdy chrześcijanin. Niech nas prowadzi i towarzyszy nam swym wstawiennictwem Święta Matka Boga: Królowo Apostołów, módl się za nami! Amen” – powiedział papież Franciszek na zakończenie swojego wystąpienia w dzisiejszą uroczystość rok temu w Watykanie.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty własne – s. 1276 [s. 1346]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli II tygodnia – s. 1022 [s. 1175].

Przypomnienia

1. W niedzielę 19 czerwca w modlitwach polecamy papieża Franciszka.
2. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl