Kalendarz Liturgiczny
30 czerwca 2014 r., Poniedziałek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Am 3, 1-18; 4, 11-12 Sąd nad Izraelem

Psalm responsoryjny:

Ps 50 (49), 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a)

Śpiew przed Ewangelią:

Ps 95 (94), 8ab

Ewangelia:

Mt 8, 18-22 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

PIERWSZE CZYTANIE

Am 3, 1-18; 4, 11-12 Sąd nad Izraelem

Czytanie z Księgi proroka Amosa

To mówi Pan
«Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż za srebro sprzedają sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga.
Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów.
Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wozowy walec napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia; łucznik się nie ostoi, chyży w nogach nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia; nawet najmężniejszy sercem pomiędzy bohaterami w tym dniu będzie nagi uciekał», mówi Pan wszechmogący.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 50 (49), 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a)

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

«Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz *
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta, *
a język twój knuje podstępy.

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Zasiadłszy przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swojej matki.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Zrozumcie wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał i nikt was nie ocali.
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 95 (94), 8ab

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 8, 18-22 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć».
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego

Podczas pierwszego prześladowania Kościoła, za cesarza Nerona, po pożarze Rzymu w 64 r., zginęło wielu chrześcijan w straszliwych torturach.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na poniedziałek I tygodnia – s. 578 [s. 737]. W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku 13. tygodnia zwykłego – s. 346.
Albo: Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego. Teksty jw. w dzień powszedni, jedynie własne: II czytanie w Godzinie czytań – s. 1286 i modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni – s. 1288 [s. 1352] oraz antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni – s. 1288 [s. 1352]. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o wielu męczennikach – s. 1462 [s. 1641].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl