Kalendarz Liturgiczny
17 sierpnia 2014 r.
Dwudziesta Niedziela zwykła
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Iz 56, 1. 6-7 Powszechność zbawienia

Psalm responsoryjny:

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 4a)

Drugie czytanie:

Rz 11, 13-15. 29-32 Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 56, 1. 6-7 Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 4a)

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 11, 13-15. 29-32 Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 4, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Odważna wiara Kananejki

Ks. Mariusz Frukacz
„Panie, dopomóż mi” – słowa kobiety kananejskiej, a także słowa Jezusa: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz” nie tylko są zapisem niezwykłego dialogu, ale również wprowadzają nas w przestrzeń wiary i tego, czym tak naprawdę ona jest. Widzimy bardzo dobrze, że wiara nie jest czymś biernym – jest ona czymś bardzo żywym, dynamicznym. Kobieta kananejska pokazuje nam się jako osoba niezwykle zdeterminowana. Za wszelką cenę chce pomóc swojej córce i stara się być blisko Jezusa, woła o Jego pomoc. To jest bardzo ważna lekcja dla nas. Wiara powinna prowadzić nas blisko do Boga. Powinna dać siłę do pokonania wielu przeszkód. Nie wolno nam stać w miejscu, musimy szukać Boga. Czasem wiara musi być odważna i uporczywa, a zarazem pokorna, tak jak wiara kobiety kananejskiej. „Pokora tej Kananejki może być przykładem. Oto Pan wypróbowuje jej wiarę. Prowokuje ją. I wydaje mi się, że często podobnie czyni z nami” – wyznał w książce „Żyć Ewangelią” Dom Hélder Câmara, arcybiskup Olindy i Recife w Brazylii.
Dzisiaj pytamy o to, czym jest wiara dla nas, jaki ma wpływ na nasze codzienne życie? Wiara jest moją osobistą więzią z Bogiem. Ona ma wpływ na moje życie, moje decyzje i wybory. Dzisiaj, kiedy patrzę na wiarę kobiety kananejskiej, wspominam także wiarę mojej zmarłej 10 lat temu bratowej Basi. Była człowiekiem wielkiego serca, ciepła. Była człowiekiem modlitwy, szczególnie Różańca św. Niezwykle inteligentna, pokorna. Była wspaniałą matką dla moich bratanic. Towarzyszyła modlitwą i uśmiechem mojej drodze do kapłaństwa i mojej drodze kapłańskiej. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że umierała jak święta. Pomimo potwornego bólu, cierpienia potrafiła myśleć o Bogu. W jej rękach zawsze był różaniec. Obok łóżka miała zawsze biografię jakiejś świętej osoby. Często modliła się do św. Ojca Pio. Była bardzo ważną osobą w moim życiu. Była zawsze, kiedy trzeba było być. Mogę powiedzieć, że jej prosta wiara naznaczyła moją wiarę. Bo właśnie wiarą trzeba się dzielić także przez świadectwo swojego życia.
Prośmy o silną i głęboką wiarę dla nas samych. Dziękujmy też za wiarę tak wielu ludzi, którzy stanęli na drogach naszego życia.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na niedzielę IV tygodnia – s. 862 [s. 1057]. W Godzinie czytań – czytania z 20. niedzieli zwykłej – s. 87. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni z roku A – s. 91 [s. 626].

Przypomnienia

1. Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków.
2. Módlmy się za przebywających na wakacjach i urlopach.
3. Polecajmy Panu Bogu tegoroczne zbiory.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl