Kalendarz Liturgiczny
2 października 2014 r., Czwartek
Rok A, II
Świętych Aniołów Stróżów
Wspomnienie obowiązkowe

Pierwsze czytanie:

Wj 23, 20-23 Anioł strzeże w czasie drogi

Psalm responsoryjny:

Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11)

Śpiew przed Ewangelią:

Ps 103 (102), 21

Ewangelia:

Mt 18, 1-5. 10 Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 23, 20-23 Anioł strzeże w czasie drogi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan:
«Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11)

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą; *
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy, co skrada się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 103 (102), 21

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 18, 1-5. 10 Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.

Opieka Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą poczęcia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Dzisiejsze wspomnienie przypomina nam o Bożej interwencji w dzieje człowieka, dokonującej się poprzez Aniołów.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na czwartek II tygodnia – s. 699 [s. 897]. W Godzinie czytań – I czytanie z czwartku 26. tygodnia zwykłego – s. 253. Teksty własne – s. 1231 [s. 1491].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl