Kalendarz Liturgiczny
4 października 2014 r., Sobota
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Job 42, 1-3. 5-6. 12-17 Bóg błogosławi skruszonemu Jobowi

Psalm responsoryjny:

Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a)

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mt 11, 25

Ewangelia:

Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów

PIERWSZE CZYTANIE

Job 42, 1-3. 5-6. 12-17 Bóg błogosławi skruszonemu Jobowi

Czytanie z Księgi Joba

Job odpowiedział Panu:
«Wiem, że Ty wszystko możesz; co zamyślasz, potrafisz uczynić. Któż nierozumnie Twe rządy zaciemni? Dotąd Cię znałem ze słuchu, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd się we łzach rozpływam, pokutuję w prochu i popiele».
Potem Pan błogosławił Jobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych, jak córki Joba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi.
I żył jeszcze Job sto czterdzieści lat, i widział swych potomków – w całości cztery pokolenia. Umarł Job stary i pełen lat.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a)

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, *
bo ufam Twoim przykazaniom.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył Twych ustaw.

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał *
i poznał Twoje napomnienia.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mt 11, 25

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

Św. Franciszek z Asyżu żył na przełomie XII i XIII stulecia i założył zakon franciszkański, jednocześnie będąc przepięknym wzorem do naśladowania nie tylko dla swojego pokolenia.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na sobotę II tygodnia – s. 732 [s. 930]. W Godzinie czytań – I czytanie z soboty 26. tygodnia zwykłego – s. 259. II czytanie własne – s. 1243. Własny hymn oraz antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni oraz modlitwa – s. 1242 [s. 1497].
1. Nieszpory z 27. niedzieli zwykłej – s. 744 [s. 945]. Antyfona do pieśni Maryi z roku A – s. 263 [s. 635].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl