Kalendarz Liturgiczny
6 października 2014 r., Poniedziałek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ga 1, 6-12 Jedna jest Ewangelia Chrystusa

Psalm responsoryjny:

Ps 111 (110),1-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b)

Śpiew przed Ewangelią:

J 13, 34

Ewangelia:

Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

PIERWSZE CZYTANIE

Ga 1, 6-12 Jedna jest Ewangelia Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty.
A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 111 (110),1-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b)

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Z całego serca będę chwalił Pana*
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana,*
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,*
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,*
nadane ze słusznością i mocą.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,*
na wieki ustanowił swoje przymierze.
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę,*
a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 13, 34

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
«On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.
Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera.

Brunon urodził się w Kolonii ok. 1035 r. Wykładał teologię. Założył koło Grenoble klasztor kartuzów. Za czasów papieża Urbana II doradzał w sprawach Kościoła. Zmarł 6 października 1101 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na poniedziałek III tygodnia – s. 764 [s. 964]. W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku 27. tygodnia zwykłego – s. 268.
Albo: wspomnienie św. Brunona, prezbitera. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie w Godzinie czytań – II czytanie własne – s. 1247 oraz modlitwa własna w Godzinie czytań i Jutrzni – s. 1248 [s. 1499]. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach – s. 1515 [s. 1672] albo o zakonnicach – s. 1619 [s. 1726].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl