Kalendarz Liturgiczny
7 października 2014 r., Wtorek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ga 1, 13-24 Paweł powołany przez Chrystusa

Psalm responsoryjny:

Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 24b)

Śpiew przed Ewangelią:

Łk 11, 28

Ewangelia:

Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii

PIERWSZE CZYTANIE

Ga 1, 13-24 Paweł powołany przez Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Słyszeliście o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.
Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nie znany. Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongiś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 24b)

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

Przenikasz i znasz mnie, Panie,*
Ty wiesz kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz moje wszystkie drogi.

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, *
godne podziwu są Twoje dzieła.

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

I duszę moją znasz do głębi. *
Nie byłem dla Ciebie tajemnicą,
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Łk 11, 28

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Św. papież Pius V ustanowił to wspomnienie dla upamiętnienia zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto w 1571 r. Wyproszono je modlitwą różańcową.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na wtorek III tygodnia – s. 780 [s. 979]. W Godzinie czytań – czytania z wtorku 27. tygodnia zwykłego – s. 271. Teksty własne – s. 1248 [s. 1500].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl