Kalendarz Liturgiczny
14 października 2014 r., Wtorek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ga 5, 1-6 Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości

Psalm responsoryjny:

Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: 41a)

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 4, 12

Ewangelia:

Łk 11, 37-41 Czystość wewnętrzna

PIERWSZE CZYTANIE

Ga 5, 1-6 Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.
My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: 41a)

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska,*
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Prawa Twego zawsze strzec będę *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym przykazaniom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Hbr 4, 12

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 11, 37-41 Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzeki Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.

Według tradycji, Kalikst był niewolnikiem. Po otrzymaniu wolności został diakonem, a potem papieżem. Zwalczał błędy adopcjanistów i modalistów. Poniósł śmierć męczeńską w 222 r.
Małgorzata urodziła się w 1647 r. we Francji. Wstąpiła do klasztoru Wizytek. Miała objawienia dotyczące kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zmarła 17 października 1690 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na wtorek IV tygodnia – s. 895 [s. 1088] . W Godzinie czytań – I czytanie z wtorku 28. tygodnia zwykłego – s. 297.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl