Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Ef 1, 1-10 Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew,
odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: 2a)

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

Święta Jadwiga, główna patronka Śląska, urodziła się ok. 1179 r. jako córka hrabiego Andechs. Otrzymała bardzo staranne wychowanie religijne – najpierw w domu rodzinnym, a następnie u Sióstr Benedyktynek w Kitzingen. Mając trzynaście lat, Jadwiga poślubiła polskiego księcia Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro dzieci. Jako matka swoim dzieciom przekazała najwspanialsze wartości religijne i moralne, także przywiązanie do Ojczyzny. Przez cały czas wspierała swojego męża w rządach, zwłaszcza w kwestii utrzymania pokoju. Ukochany syn Jadwigi Henryk Pobożny poległ w bitwie z Tatarami pod Legnicą w 1241 r. Ostatnie lata swojego życia św. Jadwiga spędziła u Cystersek w Trzebnicy, w ufundowanym przez siebie klasztorze. Towarzyszyła jej córka Gertruda, która była przełożoną tego klasztoru. Św. Jadwiga zmarła w opinii świętości 15 października 1243 r. Jej relikwie spoczywają w Trzebnicy. Jest szczególną patronką wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra 16 października 1978 r.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na czwartek IV tygodnia – s. 927 [s. 1118], z wyjątkiem własnych hymnów oraz antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach oraz modlitwy – s. 1272 [s. 1509]. W Godzinie czytań – I czytanie z czwartku 28. tygodnia zwykłego – s. 304. II czytanie własne – s. 1273.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl